© Urganch Davlat Universiteti.

Kimyoviy texnologiya  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўкув режа PDF 2.8 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа pdf 2.43 MBayt  
3 . малака талаби PDF 22.12 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Matematika 1,2   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
1none (90.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
Esamurodova R. J.
303 x 60---41 -251 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
Esamurodova R. J.
303 x 30---41 -161 3 x 60xatolik 
2  Matematika yanavar   ximtex-YMB(33)
1none (12.0)Amaliy matemati Yakubov H. E.
Abitjanov I. A.
12----7 -19 -xatolik 
2none (30.0)Amaliy matemati Abitjanov I. A.
30----7 -37 -xatolik 
3  Analitik kimyo   ximtex-YMB(33)
3none (90.0)Kimyo  Himoyat I. M.
Yaxshimuratov M. R.
Eshchanova A. K.
3030-2 x 30-16 -136 90xatolik 
4  Organik kimyo 1,2   ximtex-YMB(33)
3none (90.0)Kimyo  Kuryazov R. S.
Xudoyberganov O. I.
3030-2 x 30-16 -136 90xatolik 
4none (60.0)Kimyo  Kuryazov R. S.
Matmuratov B. Y.
3014-2 x 16-16 -92 60xatolik 
5  Fizik kimyo   ximtex-YMB(33)
4none (90.0)Kimyo  Usmanov  R. M.
Himoyat I. M.
Karimova R. .
3030-2 x 30-16 -136 90xatolik 
6  Elektrotexnika va elektronika   ximtex-YMB(33)
3none (90.0)Fakultetlararo  Qodirov A. H.
Otaboyev S. K.
Vafoyev M. .
3046-2 x 14-16 -120 90xatolik 
7  Texnik mehanika   ximtex-YMB(33)
3none (90.0)Fakultetlararo  Bekiyev M. O.
Xolmuratov X. S.
3046-2 x 14-16 -120 90xatolik 
8  Texnik mexanika (kurs ishi)   ximtex-YMB(33)
3noneFakultetlararo  Xolmuratov X. S.
------ 31 x 2.474.4 -xatolik 
9  falsafa   ximtex-YMB(33)
3none (46.0)Ijtimoiy ish va Axmedova M. A.
22-24--15 -61 44xatolik 
Jami: 304 466 24 268 0 207 74.4 1343.4 1004

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Axborot texnologiyalari   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
1none (90.0)Fakultetlararo  Xabibullaev Q. A.
Rahimov R. R.
Radjapov A. A.
Jumaniyozov S. P.
Matkarimova  N. Y.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2  Fizika 1,2   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (90.0)Fakultetlararo  Yuldasheva G. G.
Qadirov S. A.
Qalandarov B. S.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Fakultetlararo  Qalandarov B. S.
Yuldasheva G. G.
Abdikarimov X. E.
303 x 14-6 x 16-41 -209 3 x 60xatolik 
3  O`zbekistonning eng yangi tarixi   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (46.0)Tarix  Nurullayeva  N. Q.
22-3 x 24--41 -135 3 x 44xatolik 
4  Umumiy noorganik kimyo 1,2   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (90.0)Kimyo  Ismoilova X. .
Ataullaev Z. M.
Eshchanova A. K.
Karimova R. .
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2none (90.0)Kimyo  Ataullaev Z. M.
Ismoilova X. .
Eshchanova A. K.
Xudayberganov I. A.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
5  Xorijiy til   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (46.0)Fakultetlararo  none
-3 x 46---- -138 3 x 44xatolik 
6  Jismoniy tarbiya va sport   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (30.0)Sport faoliyati Xasanova S. R.
-3 x 30---- -90 3 x 30xatolik 
7  Muhandislik grafikasi    ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (90.0)Fakultetlararo  Muxtor N. R.
Ismailov E. D.
303 x 60---41 -251 3 x 90xatolik 
Jami: 202 810 72 816 0 287 0 2187 1884

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Ixtisoslikka kirish   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
1none (44.0)Kimyoviy texnol Ernazarova  G. X.
Qozoqov U. .
Babaev Z. K.
2 x 142 x 30---- -88 2 x 46xatolik 
2  Kolloid kimyo   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
5none (90.0)Kimyo  Abduraxmonova T. R.
Ataullaev Z. M.
Bobojonova N. R.
Shigabutdinov A. A.
Himoyat I. M.
2 x 304 x 30-8 x 30-54 -474 4 x 90xatolik 
3  Texnologik jarayonlarni modellashtirish   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
5none (90.0)Fakultetlararo  Sadullayev J. O.
Matkarimova S. U.
Duschanov S. K.
Matyakubova M. X.
Raximova I. R.
2 x 304 x 44-8 x 16-54 -418 4 x 90xatolik 
Jami: 148 356 0 368 0 108 0 980 812

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Umumiy kimyoviy texnologiya   ximtex-YMB(33)
4none (90.0)Kimyoviy texnol Jumaniyazov M. J.
Aida R. S.
Masharipova Z. A.
Aitova S. K.
3046-2 x 14-14 -118 90xatolik 
2  Mineralogiya, kristallografiya va kristallokimyo asoslari   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
4none (74.0)Kimyoviy texnol Buranova D. B.
Masharipova S. M.
Boyjonov I. R.
Masharipova Z. A.
Xudayberganov E. X.
Jumaniyozov H. P.
Matyaqubova K. .
Bekchanov  B. U.
304 x 30-8 x 14-45 -307 4 x 76xatolik 
3  Asosiy texnologik jarayon va qurilmalar 2   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
4none (90.0)Yengil sanoat t Babaev Z. K.
Jumaniyozov  Z. B.
Madaminov D. Q.
3044-2 x 16-14 -120 90xatolik 
5none (90.0)Yengil sanoat t Aitova S. K.
Babayev Z. K.
Boltabayev D. Z.
Jumaniyozov  Z. B.
Saparbaeva N. K.
302 x 44-4 x 16-26 -208 2 x 90xatolik 
4  Monomerlarni sintez qilish usullari   ximtex-YMB(33)
5none (46.0)Kimyoviy texnol Masharipova S. M.
Yusupova M. .
Masharipova Z. A.
16--2 x 30-14 -90 44xatolik 
5  Materialshunoslik   ximtex-YMB(33)
5none (46.0)Kimyoviy texnol Atashev E. A.
Xudayberganov E. X.
1416-2 x 16-13 -75 44xatolik 
6  YuMB ishlab chiqarish texnologiyasi 1   ximtex-YMB(33)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Qozoqov U. .
Qozoqov U. .
Masharipova Z. A.
3030-2 x 30-14 -134 90xatolik 
7none (90.0)Kimyoviy texnol Yusupova M. .
Qozoqov U. .
Masharipova Z. A.
3030-2 x 30-13 -133 90xatolik 
7  YuMB kimyosi va fizikasi    ximtex-YMB(33)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Qozoqov U. .
Kulimov A. K.
Yusupova M. .
Masharipova S. M.
3030-2 x 30-14 -134 90xatolik 
8  Asosiy texnalogik jarayon va qurilmalar (kurs loyixa)   ximtex-YMB(33)
5noneYengil sanoat t Buranova D. B.
------ 28 x 3.084 -xatolik 
9  Asosiy texnalogik jarayon va qurilmalar (kurs loyixa) ximoyasinda qatnashish   ximtex-YMB(33)
5noneYengil sanoat t Jumaniyozov H. P.
Saparbaeva N. K.
------ 28 x 0.616.8 -xatolik 
10  YuMB ishlab chiqarish kurs loyiha   ximtex-YMB(33)
7noneKimyoviy texnol Yusupova M. .
Qozoqov U. .
------ 27 x 3.081 -xatolik 
11  YuMB ishlab chiqarish kurs loyiha himoyasid qatnashish   ximtex-YMB(33)
7noneKimyoviy texnol Yusupova M. .
Masharipova Z. A.
------ 27 x 0.616.2 -xatolik 
12  YuMB ishlab chiqarish jihozlari   ximtex-YMB(33)
7none (90.0)Kimyoviy texnol Yaqubov Y. X.
Qozoqov U. .
Masharipova Z. A.
Kulimov A. K.
3030-2 x 30-13 -133 90xatolik 
13  YuMB ishlab chiqarish jihozlari kurs loyiha   ximtex-YMB(33)
7noneKimyoviy texnol Yusupova M. .
Qozoqov U. .
Masharipova Z. A.
------ 27 x 3.081 -xatolik 
14  YuMB ishlab chiqarish jihozlari kurs loyiha himoyasida qatnashish   ximtex-YMB(33)
7noneKimyoviy texnol Masharipova Z. A.
Xudayberganov E. X.
------ 27 x 0.616.2 -xatolik 
15  Polimerlarni qayta ishlash texnologiyasi   ximtex-YMB(33)
7none (90.0)Kimyoviy texnol Jumaniyozov A. G.
Yusupova M. .
DJobberganov D. S.
3030-2 x 30-13 -133 90xatolik 
Jami: 300 464 0 628 0 193 295.2 1880.2 1202

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  ilmiy izlanish asoslari   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
5none (30.0)Yengil sanoat t Buranova D. B.
Saparbaeva N. K.
Aitova S. K.
152 x 15---26 -71 2 x 30xatolik 
Jami: 15 30 0 0 0 26 0 71 60

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malaka (tanishuv) amaliyot    ximtex-YMB(33)
2noneKimyoviy texnol Aitova S. K.
6060 xatolik 
2  Malakaviy amaliyoti (tanishuv)   ximtex-YMB(33)
4noneKimyoviy texnol Xudayberganov E. X.
9090 xatolik 
3  Malakaviy amaliyot (6 kredit)   ximtex-YMB(33)
6noneKimyoviy texnol Jumaniyozov J. S.
Yaqubov Y. X.
180180 xatolik 
4  Malakaviy (bitiruv oldi) amaliyot   ximtex-YMB(33)
8noneKimyoviy texnol Atashev E. A.
Xadjiyev A. S.
Buranova D. B.
Yusupova M. .
Qazaqov U. .
Xudayberganov E. X.
Qozoqov U. .
Quryozov Z. M.
540540 xatolik 
Jami: 870

8 .  Davlat attestatsiyasi

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Davlat attestasiyasi   ximtex-YMB(33)
8noneKimyoviy texnol Atashev E. A.
Aitova S. K.
Qozoqov U. .
Masharipova Z. A.
Jumaniyazov M. J.
150 xatolik 
Jami: 150

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Rus tili   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (46.0)Rus tili va ada none
-3 x 46---- -138 3 x 44xatolik 
2  Ishlab chiqarish tashkil qilish va biznes reja   ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Xudayberganov E. X.
Xudayberganov E. X.
Xadjiyev A. S.
Jumaniyozov J. S.
Boyjonov I. R.
2 x 304 x 60---54 -354 4 x 90xatolik 
3  YuMB ishlab chiqarishda innovasion texnologiyalar    ximtex-YMB(33)
5none (30.0)Kimyoviy texnol Qozoqov U. .
Yusupova M. .
Kulimov A. K.
1515---14 -44 30xatolik 
4  Tarmoqda texnologik hisoblashlar    ximtex-YMB(33)
5none (30.0)Kimyoviy texnol Yusupova M. .
Masharipova S. M.
-30---14 -44 30xatolik 
5  Elastomerlar strukturasi va kimyosi   ximtex-YMB(33)
6none (88.0)Kimyoviy texnol Yusupova M. .
Masharipova S. M.
2830-2 x 30-14 -132 92xatolik 
6  YuMB asosida polimer kompazisiyalar   ximtex-YMB(33)
7none (60.0)Kimyoviy texnol Yusupova M. .
Masharipova Z. A.
1630-2 x 14-13 -87 60xatolik 
7  Shina ishlab chiqarish texnologiyasi   ximtex-YMB(33)
7none (60.0)Kimyoviy texnol Qozoqov U. .
Masharipova Z. A.
1430-2 x 16-13 -89 60xatolik 
8  Yangi taxrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   ximtex-noorgani(33)
ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
7none (30.0)Huquq none
14-3 x 16--52 -114 3 x 30xatolik 
Jami: 147 513 48 120 0 174 0 1002 854

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1116 2639 144 2200 0 369.6 0 995 8483.6 5816