© Urganch Davlat Universiteti.

Kimyoviy texnologiya  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўкув режа PDF 2.88 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа pdf 2.24 MBayt  
3 . малака талаби PDF 22.12 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Matematika 1,2   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
1none (90.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
Esamurodova R. J.
303 x 60---41 -251 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
Esamurodova R. J.
303 x 30---41 -161 3 x 60xatolik 
2  Analitik kimyo    ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
3none (90.0)Kimyo  Himoyat I. M.
Masharipova A. K.
Qaxorova  S. I.
Eshchanova A. K.
Yarmanov S. X.
Qaxorova  S. I.
303 x 30-6 x 30-47 -347 3 x 90xatolik 
3  Organik kimyo 1,2   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
3none (90.0)Kimyo  Sodiqova S. B.
Dushamov D. A.
Qaxorova  S. I.
Masharipova A. K.
Qaxorova  S. I.
Yarmanov S. X.
303 x 30-6 x 30-47 -347 3 x 90xatolik 
4none (60.0)Kimyo  Dushamov D. A.
Qaxorova  S. I.
Masharipova A. K.
Qaxorova  S. I.
303 x 14-6 x 16-47 -215 3 x 60xatolik 
4  Fizik kimyo   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
4none (90.0)Kimyo  Himoyat I. M.
Ataullaev Z. M.
Usmanov  R. M.
Eshchanov X. O.
Qaxorova  S. I.
303 x 30-6 x 30-47 -347 3 x 90xatolik 
5  Elektrotexnika va elektronika   ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
3none (90.0)Fakultetlararo  Otaboyev S. K.
Davletov I. Y.
Japakov A. I.
302 x 46-4 x 14-29 -207 2 x 90xatolik 
6  Texnik mexanika   ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
3none (90.0)Fakultetlararo  Bekiyev M. O.
Xolmuratov X. S.
Egamov J. J.
302 x 46-4 x 14-29 -207 2 x 90xatolik 
7  Texnik mexanika (kurs ishi)   ximtex-silikat(0)
3noneFakultetlararo  none
------ 29 x 2.469.6 -xatolik 
8  Falasafa   ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
3none (46.0)Ijtimoiy ish va Axmedova M. A.
Qobulov Q. P.
22-3 x 24--44 -138 3 x 44xatolik 
Jami: 262 766 72 748 0 372 69.6 2289.6 1932

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Axborot texnologiyalari   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
1none (90.0)Fakultetlararo  Xabibullaev Q. A.
Rahimov R. R.
Radjapov A. A.
Jumaniyozov S. P.
Matkarimova  N. Y.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2  Fizika 1,2   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (90.0)Fakultetlararo  Yuldasheva G. G.
Qadirov S. A.
Qalandarov B. S.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Fakultetlararo  Qalandarov B. S.
Yuldasheva G. G.
Abdikarimov X. E.
303 x 14-6 x 16-41 -209 3 x 60xatolik 
3  O`zbekistonning eng yangi tarixi   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (46.0)Tarix  Nurullayeva  N. Q.
22-3 x 24--41 -135 3 x 44xatolik 
4  Umumiy noorganik kimyo 1,2   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (90.0)Kimyo  Ismoilova X. .
Ataullaev Z. M.
Eshchanova A. K.
Karimova R. .
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2none (90.0)Kimyo  Ataullaev Z. M.
Ismoilova X. .
Eshchanova A. K.
Xudayberganov I. A.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
5  Xorijiy til   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (46.0)Fakultetlararo  none
-3 x 46---- -138 3 x 44xatolik 
6  Jismoniy tarbiya va sport   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (30.0)Sport faoliyati Xasanova S. R.
-3 x 30---- -90 3 x 30xatolik 
7  Muhandislik grafikasi    ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (90.0)Fakultetlararo  Muxtor N. R.
Ismailov E. D.
303 x 60---41 -251 3 x 90xatolik 
Jami: 202 810 72 816 0 287 0 2187 1884

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Ixtisoslikka kirish   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
1none (44.0)Kimyoviy texnol Ernazarova  G. X.
Qozoqov U. .
Babaev Z. K.
2 x 142 x 30---- -88 2 x 46xatolik 
2  Kolloid kimyo   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
5none (90.0)Kimyo  Abduraxmonova T. R.
Ataullaev Z. M.
Bobojonova N. R.
Shigabutdinov A. A.
Himoyat I. M.
2 x 304 x 30-8 x 30-54 -474 4 x 90xatolik 
3  Texnologik jarayonlarni modellashtirish   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
5none (90.0)Fakultetlararo  Sadullayev J. O.
Matkarimova S. U.
Duschanov S. K.
Matyakubova M. X.
Raximova I. R.
2 x 304 x 44-8 x 16-54 -418 4 x 90xatolik 
Jami: 148 356 0 368 0 108 0 980 812

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Umumiy kimyoviy texnologiya   ximtex-silikat(0)
4none (90.0)Kimyoviy texnol Aida R. S.
Jumaniyazov M. J.
Bekchanov  B. U.
Buranova D. B.
Aida R. S.
302 x 46-4 x 14-31 -209 2 x 90xatolik 
2  Asosiy texnologik jarayon va qurilmalar 1   ximtex-silikat(0)
4none (90.0)Yengil sanoat t Jumaniyozov  Z. B.
Babaev Z. K.
Madaminov D. Q.
Jumaniyozov  Z. B.
Boltabayev D. Z.
302 x 44-4 x 16-31 -213 2 x 90xatolik 
3  Mineralogiya, kristallografiya va kristallokimyo asoslari   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
4none (74.0)Kimyoviy texnol Buranova D. B.
Masharipova S. M.
Boyjonov I. R.
Masharipova Z. A.
Xudayberganov E. X.
Jumaniyozov H. P.
Matyaqubova K. .
Bekchanov  B. U.
304 x 30-8 x 14-45 -307 4 x 76xatolik 
4  Asosiy texnologik jarayon va qurilmalar 2   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
4none (90.0)Yengil sanoat t Babaev Z. K.
Jumaniyozov  Z. B.
Madaminov D. Q.
3044-2 x 16-14 -120 90xatolik 
5none (90.0)Yengil sanoat t Aitova S. K.
Babayev Z. K.
Boltabayev D. Z.
Jumaniyozov  Z. B.
Saparbaeva N. K.
302 x 44-4 x 16-26 -208 2 x 90xatolik 
5  Asosiy texnalogik jarayon va qurilmalar 1   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-silikat(0)
4none (90.0)Yengil sanoat t Babaev Z. K.
Jumaniyozov  Z. B.
Boltabayev D. Z.
3044-2 x 16-14 -120 90xatolik 
6  Materialshunoslik   ximtex-silikat(0)
5none (44.0)Kimyoviy texnol Aida R. S.
Atashev E. A.
1430---12 -56 46xatolik 
7  Silikatlar umumiy texnologiyasi 1    ximtex-silikat(0)
5none (46.0)Kimyoviy texnol Jumaniyozov H. P.
Atashev E. A.
Musayev A. A.
1630---12 -58 44xatolik 
6none (90.0)Kimyoviy texnol Aida R. S.
Jumaniyozov H. P.
Atashev E. A.
Buranova D. B.
3030-2 x 30-12 -132 90xatolik 
8  Silikat materiallar ishlab chiqarishda issiqlik jarayonlari va qurilmalari   ximtex-silikat(0)
6none (74.0)Kimyoviy texnol Jumaniyozov H. P.
Boyjonov I. R.
Boyjonov I. R.
3044---12 -86 90xatolik 
9  Silikat materiallar ishlab chiqarish issiqlik jarayonlar va qurilmalar (kurs loyiha)   ximtex-silikat(0)
6noneKimyoviy texnol Jumaniyozov H. P.
Boyjonov I. R.
------ 25 x 3.075 -xatolik 
10  Silikat materiallar ishlab chiqarish issiqlik jarayonlar va qurilmalar (kurs loyihasi himoyasida qat   ximtex-silikat(0)
6noneKimyoviy texnol Musayev A. A.
Jumaniyozov A. G.
------ 25 x 0.615 -xatolik 
11  Asosiy texnalogik jarayon va qurilmalar (kurs loyixa)   ximtex-silikat(0)
5noneYengil sanoat t Saparbaeva N. K.
Madaminov D. Q.
------ 25 x 3.075 -xatolik 
12  Asosiy texnalogik jarayon va qurilmalar (kurs loyixa) ximoyasinda qatnashish   ximtex-silikat(0)
5noneYengil sanoat t Saparbaeva N. K.
Madaminov D. Q.
------ 25 x 0.615 -xatolik 
13  Silikat va qiyin eriydigan nometall materiallar fizik kimyosi   ximtex-silikat(0)
7none (90.0)Kimyoviy texnol Boyjonov I. R.
Jumaniyozov A. G.
Buranova D. B.
Yaqubov Y. X.
Otaeva F. .
3044-2 x 16-12 -118 90xatolik 
14  Fizik kimyoviy taxlil usullari   ximtex-silikat(0)
7none (90.0)Kimyoviy texnol Jumaniyozov H. P.
Buranova D. B.
DJobberganov D. S.
Xudayberganov E. X.
3044-2 x 16-12 -118 90xatolik 
15  Silikat materiallar ishlab chiqarishda uskuna va jihozlar    ximtex-silikat(0)
7none (90.0)Kimyoviy texnol Matchanov S. K.
Jumaniyozov A. G.
Jumaniyozov H. P.
3044-2 x 16-12 -118 90xatolik 
16  Silikat materiallar ishlab chiqarishda uskuna va jihozlar (kurs loyiha himoyasida qatnashish)   ximtex-silikat(0)
7noneKimyoviy texnol Jumaniyozov A. G.
Buranova D. B.
------ 25 x 0.615 -xatolik 
17  Silikat materiallar ishlab chiqarishda uskuna va jihozlar (kurs loyiha)   ximtex-silikat(0)
7noneKimyoviy texnol Xudayberganov E. X.
Jumaniyozov A. G.
Buranova D. B.
------ 25 x 3.075 -xatolik 
Jami: 360 742 0 516 0 245 270 2133 1564

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  ilmiy izlanish asoslari   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
5none (30.0)Yengil sanoat t Buranova D. B.
Saparbaeva N. K.
Aitova S. K.
152 x 15---26 -71 2 x 30xatolik 
Jami: 15 30 0 0 0 26 0 71 60

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy (Tanishuv) amaliyot   ximtex-silikat(0)
2noneKimyoviy texnol Kurbanova  R. S.
6060 xatolik 
2  Malakaviy (tanishuv) amaliyoti   ximtex-silikat(0)
4noneKimyoviy texnol Xadjiyev A. S.
Atashev E. A.
180180 xatolik 
3  Malakaviy amaliyot (6 kredit)   ximtex-silikat(0)
6noneKimyoviy texnol Bekchanov  B. U.
180180 xatolik 
4  Malakaviy (bitiruv oldi) amaliyot   ximtex-silikat(0)
8noneKimyoviy texnol Jumaniyozov H. P.
Bekchanov  B. U.
Yaqubov Y. X.
Xadjiyev A. S.
540540 xatolik 
Jami: 960

8 .  Davlat attestatsiyasi

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Davlat attestasiyasi   ximtex-silikat(0)
8noneKimyoviy texnol Boyjonov I. R.
Jumaniyozov H. P.
Xadjiyev A. S.
Jumaniyozov J. S.
Aida R. S.
150 xatolik 
Jami: 150

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Rus tili   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (46.0)Rus tili va ada none
-3 x 46---- -138 3 x 44xatolik 
2  Kasbiy maxorat va injenerlik ish yuritish   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
5none (30.0)Kimyoviy texnol Masharipova S. M.
Musayev A. A.
153 x 15---41 -101 3 x 30xatolik 
3  Ishlab chiqarish tashkil qilish va biznes reja   ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Xudayberganov E. X.
Xudayberganov E. X.
Xadjiyev A. S.
Jumaniyozov J. S.
Boyjonov I. R.
2 x 304 x 60---54 -354 4 x 90xatolik 
4  Silikat sanoati xom ashyolarini boyitish texnologiyasi   ximtex-silikat(0)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Aida R. S.
Jumaniyozov H. P.
DJobberganov D. S.
Yaqubov Y. X.
3030-2 x 30-12 -132 90xatolik 
5  Bo`g`lovchi moddalar texnologiyasi   ximtex-silikat(0)
5none (30.0)Kimyoviy texnol Musayev A. A.
Jumaniyozov H. P.
-30---12 -42 -xatolik 
6  Tarmoq korxonalarini loyihalash asoslari    ximtex-silikat(0)
7none (60.0)Kimyoviy texnol Matchanov S. K.
Otaeva F. .
Jumaniyozov H. P.
Xadjiyev A. S.
1630-2 x 14-12 -86 60xatolik 
7  Tarmoqda sanoat chiqindilaridan foydalanish    ximtex-silikat(0)
7none (60.0)Kimyoviy texnol Atashev E. A.
Buranova D. B.
1430-2 x 16-12 -88 60xatolik 
8  Yangi taxrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   ximtex-noorgani(33)
ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
7none (30.0)Huquq none
14-3 x 16--52 -114 3 x 30xatolik 
Jami: 149 543 48 120 0 195 0 1055 882

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1136 3247 192 2568 0 339.6 0 1233 9825.6 7134