© Urganch Davlat Universiteti.

Kimyoviy texnologiya  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . ишчи ўкув режа pdf 2.71 MBayt  
2 . Ишчи ўқув режа 2-курс pdf 3.79 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Matematika 1,2   oziqovqat_rus(21)
1none (90.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
3060---13 -103 90to`g`ri 
2none (74.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
3044---13 -87 76to`g`ri 
2  Ingiliz tili   oziqovqat_rus(21)
1none (46.0)Fakultetlararo  Xujaniyazova G. Y.
-46---- -46 44to`g`ri 
3  Ozbek tili   oziqovqat_rus(21)
1none (46.0)O`zbek tilshuno Saparova  S. B.
-46---13 -59 44to`g`ri 
4  Axborot Texnologiyalari   oziqovqat_rus(21)
2none (90.0)Fakultetlararo  Sabirov B. I.
Xasanov A. B.
Radjapov A. A.
3030-2 x 30-13 -133 90to`g`ri 
5  Fizika   oziqovqat_rus(21)
2none (90.0)Fakultetlararo  Yuldasheva G. G.
Abdikarimov X. E.
Japakov A. I.
Xakimov N. Z.
3030-2 x 30-12 -132 90to`g`ri 
6  Ozbekistonning eng yangi tarixi   oziqovqat_rus(21)
2none (46.0)Tarix  Madaminov O. Z.
22-24--12 0 x 2.458 44to`g`ri 
7  jismoniy tarbiya va sport   oziqovqat_rus(21)
2none (30.0)Jismoniy madani none
-30---- -30 30to`g`ri 
8  Ispolzovanie uzbekskogo yazika v otrasli   oziqovqat_rus(21)
4none (46.0)O`zbek tilshuno Raximova M. X.
-46---- 0 x 2.446 44to`g`ri 
9  Filosofiya   oziqovqat_rus(21)
4none (46.0)Ijtimoiy ish va Hudayberganov O. A.
22-24--13 0 x 2.459 44to`g`ri 
Jami: 164 332 48 120 0 89 0 753 596

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Umumiy va noorganik kimyo   oziqovqat_rus(21)
1none (90.0)Kimyo  Ataullaev Z. M.
Ismoilova X. .
303 x 30-2 x 30-12 -192 90xatolik 
2  Ixtisoslikka kirish   oziqovqat_rus(21)
1none (44.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
1430---12 -56 46to`g`ri 
3  Muxandislik grafikasi    oziqovqat_rus(21)
1none (90.0)Fakultetlararo  Ismailov E. D.
Muxtor N. R.
3060---13 -103 90to`g`ri 
4  Biologiya 1,2   oziqovqat_rus(21)
1none (44.0)Biologiya  Abdulayeva  S. I.
Igamova  O. Q.
1416-2 x 14-12 -70 46to`g`ri 
2none (60.0)Biologiya  Abdulayeva  S. I.
Igamova  O. Q.
1430-2 x 16-12 -88 60to`g`ri 
5  Organik kimyo 1,2   oziqovqat_rus(21)
2none (60.0)Kimyo  Sabirov K. x.
Qaxorova  S. I.
Jumaniyazova M. E.
1430-2 x 16-12 -88 60to`g`ri 
3none (60.0)Kimyo  Qaxorova  S. I.
Masharipova A. K.
1430-2 x 16-13 0 x 2.489 60to`g`ri 
6  Fizicheskaya ximya   oziqovqat_rus(21)
3none (90.0)Oziq-ovqat texn Ibadullayev B. M.
Usmanov  R. M.
3030-2 x 30-13 0 x 2.4133 90to`g`ri 
7  Osnovi bioximii   oziqovqat_rus(21)
3none (44.0)Oziq-ovqat texn Xakimova B. B.
Raxmanova M. I.
1420-2 x 10-13 0 x 2.467 46to`g`ri 
8  Pishevaya ximiya i analiz   oziqovqat_rus(21)
4none (134.0)Oziq-ovqat texn Xakimova B. B.
Babajanova R. Q.
Raxmanova M. I.
4430-2 x 60-13 0 x 2.4207 136to`g`ri 
9  Bezopasnost cheloveka i toksikologiya   oziqovqat_rus(21)
3none (90.0)Oziq-ovqat texn Baxtiyorov S. .
Rajabov M. F.
3046-2 x 14-13 0 x 2.4117 90to`g`ri 
10  Gigiyena i sanitariya   oziqovqat_rus(21)
3none (74.0)Oziq-ovqat texn Bobojanova  R. Q.
Raxmanova M. I.
1446-2 x 14-13 0 x 2.4101 76to`g`ri 
11  Mikrobiologiya    oziqovqat_rus(21)
3none (90.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Sabirova  N. K.
30--2 x 60-13 0 x 2.4163 90to`g`ri 
12  Texnikaya mexanika   oziqovqat_rus(21)
4none (44.0)Fakultetlararo  Masharipov R. S.
1416-2 x 14-13 0 x 2.471 46to`g`ri 
13  Основные технологические процессы и аппараты   oziqovqat_rus(21)
4none (90.0)Oziq-ovqat texn Latipov B. A.
Rajabov M. F.
3044-2 x 16-13 0 x 2.4119 90to`g`ri 
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Latipov B. A.
Isayev G. Y.
3044-2 x 16-12 0 x 2.4118 90to`g`ri 
14  Texnikaya mexanika (kurs ishi)   oziqovqat_rus(21)
4noneFakultetlararo  Masharipov R. S.
------ 27 x 2.464.8 -to`g`ri 
15  Fizologiya pitaniya   oziqovqat_rus(21)
4none (44.0)Oziq-ovqat texn Bobojanova  R. Q.
Xakimova B. B.
1430---13 0 x 2.457 46to`g`ri 
16  Основные технологические процессы и аппараты (к/р)   oziqovqat_rus(21)
5noneOziq-ovqat texn Latipov B. A.
------ 25 x 3.075 -to`g`ri 
17  Основы пищевых технологии   oziqovqat_rus(21)
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Bobojanova  R. Q.
Xakimova B. B.
3014-2 x 46-12 0 x 2.4148 90to`g`ri 
Jami: 410 606 0 744 0 227 139.8 2126.8 1342

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Методы ислледования пищевых продуктов   oziqovqat_rus(21)
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Sabirova  N. K.
Tajibayeva R. Y.
30--2 x 60-12 0 x 2.4162 90to`g`ri 
2  Современные физико-химические метода анализа    oziqovqat_rus(21)
5none (44.0)Oziq-ovqat texn Sadullayeva M. S.
Isayev G. Y.
1614-2 x 14-12 0 x 2.470 46to`g`ri 
6none (46.0)Oziq-ovqat texn Xakimova B. B.
Sadullayeva M. S.
1416-2 x 16-12 0 x 2.474 44to`g`ri 
3  Системы менеджмента качества пищевой продукции   oziqovqat_rus(21)
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Sadullayeva M. S.
Tajibayeva R. Y.
3060---12 0 x 2.4102 90to`g`ri 
4  Пищевые добавки   oziqovqat_rus(21)
5none (44.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Sabirova  N. K.
1416-2 x 14-12 0 x 2.470 46to`g`ri 
6none (90.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Sabirova  N. K.
3044-2 x 16-12 0 x 2.4118 90to`g`ri 
5  Оценка качества пищевых продуктов   oziqovqat_rus(21)
6none (44.0)Oziq-ovqat texn Isayev G. Y.
Bobojanova  R. Q.
1416-2 x 14-12 0 x 2.470 46to`g`ri 
6  Технология получения безопасных продуктов   oziqovqat_rus(21)
6none (90.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Tajibayeva R. Y.
3030-2 x 30-12 0 x 2.4132 90to`g`ri 
7none (90.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Kuramboyev B. F.
Kuramboyev B. F.
3030-2 x 30-10 0 x 2.4130 90to`g`ri 
7  Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров   oziqovqat_rus(21)
6none (90.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Xakimova B. B.
3060---12 0 x 2.4102 90to`g`ri 
8  Технология получения безопасных продуктов 1,2 (К/Р)   oziqovqat_rus(21)
7noneOziq-ovqat texn Sadullayeva M. S.
Raximov J. G.
Annaxasanova  D. R.
------ 21 x 3.063 -to`g`ri 
9  Технология получения безопасных продуктов (К/Р да катнашиш)   oziqovqat_rus(21)
7noneOziq-ovqat texn Tajibayeva R. Y.
------ 21 x 0.612.6 -to`g`ri 
10  Рецептура и расчет в производстве пищевых продуктов   oziqovqat_rus(21)
7none (44.0)Oziq-ovqat texn Sadullayeva M. S.
1430---10 0 x 2.454 46to`g`ri 
11  Рецептура и расчет в производстве пищевых продуктов (К/И)   oziqovqat_rus(21)
7noneOziq-ovqat texn Kuramboyev B. F.
Tajibayeva R. Y.
------ 21 x 2.042 -to`g`ri 
12  Рецептура и расчет в производстве пищевых продуктов (К/И да катнашиш)   oziqovqat_rus(21)
7noneOziq-ovqat texn Kuramboyev B. F.
------ 21 x 0.48.4 -to`g`ri 
13  Общее и специальное оборудование пищевой промышленности   oziqovqat_rus(21)
7none (90.0)Oziq-ovqat texn Tajibayeva R. Y.
Bobojanova  R. Q.
Latipov B. A.
3044-2 x 16-10 0 x 2.4116 90to`g`ri 
14  Общее и специальное оборудование пищевой промышленности ( К/Р)   oziqovqat_rus(21)
7noneOziq-ovqat texn Bobojanova  R. Q.
Kuramboyev B. F.
Tajibayeva R. Y.
Annaxasanova  D. R.
------ 21 x 3.063 -to`g`ri 
15  Общее и специальное оборудование пищевой промышленности (К/Р да катнашиш)   oziqovqat_rus(21)
7noneOziq-ovqat texn Xusainova M. S.
------ 21 x 0.612.6 -to`g`ri 
16  Основы проектирования производственных предприятий   oziqovqat_rus(21)
7none (90.0)Oziq-ovqat texn Baxtiyarov S. X.
Latipov B. A.
3060---10 0 x 2.4100 90to`g`ri 
17  Технический химический контроль на производстве   oziqovqat_rus(21)
7none (44.0)Oziq-ovqat texn Xakimova B. B.
Annaxasanova  D. R.
1430---10 0 x 2.454 46to`g`ri 
18  Биотехнологические основы производства продуктов питания   oziqovqat_rus(21)
7none (30.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Annaxasanova  D. R.
16--2 x 14-10 0 x 2.454 30to`g`ri 
Jami: 342 450 0 448 0 168 201.6 1609.6 1024

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Tanishuv amaliyoti   oziqovqat_rus(21)
2noneOziq-ovqat texn Sadullayeva M. S.
6060 to`g`ri 
2  Malakaviy amaliyot (8 Hafta )   oziqovqat(89)
oziqovqat_rus(21)
oziqovqat(0)
4noneOziq-ovqat texn Quryazov Z. R.
Kurambayev S. R.
Baxtiyorov S. .
Ro‘zmetova D. T.
Xusainova M. S.
Masharipova M. M.
12001200 xatolik 
3  Квалификационная практика и выпонение выпускной работы   oziqovqat_rus(21)
6noneOziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
180180 xatolik 
4  Преддипломная практика   oziqovqat_rus(21)
8noneOziq-ovqat texn Latipov B. A.
Xusainova M. S.
Annaxasanova  D. R.
450450 xatolik 
Jami: 1890

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Новая редакция Конституции Республики Узбекистан   oziqovqat_rus(21)
7none (30.0)Milliy g`oya, m none
Err
14-16--10 0 x 2.440 30xatolik 
2  Основы финансовой грамотности   oziqovqat_rus(21)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
16-14--10 0 x 2.440 30xatolik 
Jami: 30 0 30 0 0 20 0 80 30

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
946 1388 78 1312 0 341.4 0 504 6459.4 2992