© Urganch Davlat Universiteti.

Kimyoviy texnologiya  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . PDF 4.18 MBayt  
2 . қ-- PDF 2.86 MBayt  
3 . қ--ғ- PDF 3.01 MBayt  
4 . қ pdf 2.46 MBayt  
5 . қ ғ pdf 2.36 MBayt  
6 . қ 2- pdf 3.64 MBayt  
7 . қ - 2- pdf 3.56 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Matematika 1,2   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
1none (90.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
Abitjanov I. A.
303 x 60---38 -248 3 x 90xatolik 
2none (74.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
Madraximov U. S.
303 x 44---38 -200 3 x 76xatolik 
2  Ingiliz tili   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
1none (46.0)Fakultetlararo  Davletova N. .
Rahimova  L. .
Kabulova G. U.
-3 x 46---- -138 3 x 44xatolik 
3  Rus tili   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
1none (46.0)Rus tili va ada Jumaboyeva Z. D.
Avazova A. K.
-3 x 46---- -138 3 x 44xatolik 
4  Axborot texnologiyalari   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
2none (90.0)Fakultetlararo  Matyoqubova D. S.
Radjapov A. A.
303 x 30-6 x 30-40 -340 3 x 90xatolik 
5  Fizika   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
2none (90.0)Fakultetlararo  Qalandarov B. S.
Yuldasheva G. G.
Abdikarimov X. E.
303 x 30-6 x 30-39 -339 3 x 90xatolik 
6  Organik kimyo 1,2   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
2none (60.0)Kimyo  Karimova R. .
Eshchanov X. O.
Qaxorova  S. I.
143 x 30-6 x 16-39 -239 3 x 60xatolik 
3none (60.0)Kimyo  Kuryazov R. S.
Qaxorova  S. I.
Masharipova A. K.
Yaxshimuratov M. R.
Qaxorova  S. I.
Karimova R. .
2 x 144 x 30-8 x 16-50 0 x 2.4326 -xatolik 
7  Ozbekistonning eng yangi tarixi   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
2none (46.0)Tarix  Madaminov O. Z.
22-3 x 24--37 0 x 2.4131 3 x 44xatolik 
8  Matematika yanvar   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
1none (12.0)Amaliy matemati Ro`zmetov M. M.
Yakubov H. E.
12----11 0 x 2.423 -xatolik 
2none (30.0)Amaliy matemati Ro`zmetov M. M.
30----11 -41 -xatolik 
9  Jismoniy madaniyat va sport   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
2none (30.0)Jismoniy madani none
-3 x 30---- -90 3 x 30xatolik 
10  Ozbek tilini sohada qollanilishi   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
4none (46.0)O`zbek tilshuno Jumaniyazova  R. S.
-4 x 46---- 0 x 2.4184 3 x 44xatolik 
11  Falsafa   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
4none (46.0)Ijtimoiy ish va Avazov O. R.
Axmedova M. A.
Samanova S. B.
2 x 22-4 x 24--60 0 x 2.4200 4 x 44xatolik 
Jami: 270 1252 168 584 0 363 0 2637 2012

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Umumiy va noorganik kimyo   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
1none (90.0)Kimyo  Yaxshimuratov M. R.
Masharipova A. K.
Qaxorova  S. I.
303 x 30-6 x 30-39 -339 3 x 90xatolik 
2  Ixtisoslikka kirish   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
1none (44.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
143 x 30---39 -143 3 x 46xatolik 
3  Muhandislik grafikasi    oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
1none (90.0)Fakultetlararo  Muxtor N. R.
Ismailov E. D.
303 x 60---39 -249 3 x 90xatolik 
4  Biologiya 1,2   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
1none (44.0)Biologiya  Abdulayeva  S. I.
Igamova  O. Q.
Ruzmetova M. I.
143 x 16-6 x 14-39 -185 3 x 46xatolik 
2none (60.0)Biologiya  Abdulayeva  S. I.
Igamova  O. Q.
Ruzmetova M. I.
143 x 30-6 x 16-39 -239 3 x 60xatolik 
5  Fizik kimyo   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
3none (90.0)Oziq-ovqat texn Ibadullayev B. M.
Usmanov  R. M.
2 x 304 x 30-8 x 30-50 0 x 2.4470 4 x 90xatolik 
6  Biokimyo asoslari   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
3none (44.0)Oziq-ovqat texn Xakimova B. B.
Usmanov  R. M.
Sadullayeva M. S.
Kuramboyev T. B.
Sabirova  N. K.
143 x 20-6 x 10-44 0 x 2.4178 2 x 46xatolik 
7  Inson xavfsizligi va toksikologiya   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
3none (90.0)Oziq-ovqat texn Xojayev S. A.
Samandarov A. I.
Xusainova M. S.
Kuramboyev T. B.
Sabirova  N. K.
2 x 304 x 46-8 x 14-60 0 x 2.4416 4 x 90xatolik 
8  Gigiena va sanitariya   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
3none (74.0)Oziq-ovqat texn Bobojanova  R. Q.
Samandarov A. I.
Yuldasheva I. E.
Kuramboyev T. B.
Sabirova  N. K.
2 x 144 x 46-8 x 14-60 0 x 2.4384 4 x 76xatolik 
9  Mikrobiologiya   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
3none (90.0)Oziq-ovqat texn Yuldasheva I. E.
Sadullayeva M. S.
Raxmanova M. I.
Kuramboyev T. B.
Sabirova  N. K.
2 x 30--8 x 60-60 0 x 2.4600 4 x 90xatolik 
10  Texnik mexanika   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
4none (44.0)Fakultetlararo  Xolmuratov X. S.
Bekiyev M. O.
Duschanov S. K.
2 x 144 x 16-8 x 14-60 0 x 2.4264 4 x 46xatolik 
11  Texnik mexanika (kurs ishi)   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
4noneFakultetlararo  Bekiyev M. O.
------ 88 x 2.4211.2 -xatolik 
12  Asosiy texnologik jarayon va qurilmalar 1   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
4none (90.0)Oziq-ovqat texn Latipov B. A.
Samandarov A. I.
Kuramboyev T. B.
Yuldasheva I. E.
2 x 304 x 44-8 x 16-60 0 x 2.4424 4 x 90xatolik 
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Latipov B. A.
Samandarov A. I.
Abdullayeva  F. .
Mavlanov U. B.
Jumaniyazova M. X.
2 x 304 x 44-8 x 16-50 0 x 2.4414 4 x 90xatolik 
13  Ovqatlanish fiziologiyasi   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
4none (44.0)Oziq-ovqat texn Bobojanova  R. Q.
Sabirova  N. K.
Kuramboyev T. B.
Sabirova  N. K.
2 x 144 x 30---60 0 x 2.4208 4 x 46xatolik 
14  Fundamentals of biochemistry   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
3none (44.0)Oziq-ovqat texn Mavlanov U. B.
Rozmetova D. T.
Err
1420-2 x 10-10 0 x 2.464 46xatolik 
15  Oziq-ovqat kimyosi va taxlili   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
4none (134.0)Oziq-ovqat texn Usmanov  R. M.
Yuldasheva I. E.
Xakimova B. B.
Jumaniyazova M. X.
Kuramboyev T. B.
Sabirova  N. K.
2 x 444 x 30-8 x 60-60 0 x 2.4748 4 x 136xatolik 
16  Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari   oziqovqat(0)
oziqovqat(89)
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Shamuratov S. X.
Kuramboyev T. B.
Xusainova M. S.
2 x 303 x 14-6 x 46-38 0 x 2.4416 3 x 90xatolik 
17  Asosiy texnologik jarayon va qurilmalar (kurs loyihasi)   oziqovqat(0)
oziqovqat(89)
5noneOziq-ovqat texn Mavlanov U. B.
Jumaniyazova M. X.
Isayev G. Y.
Raxmanova M. I.
Tajibayeva R. Y.
------ 100 x 3.6360 -xatolik 
Jami: 662 1764 0 2508 0 807 571.2 6312.2 4374

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Oziq-ovqat maxsulotlarini tadqiq qilish usullari   oziqovqat(0)
oziqovqat(89)
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Rozmetova D. T.
Masharipova M. M.
Sabirova  N. K.
Yuldasheva I. E.
Jumaniyazova M. X.
Masharipova M. M.
2 x 30--8 x 60-50 0 x 2.4590 4 x 90xatolik 
2  Oziq-ovqat maxsulotlari sifat menedjmeti sistemalari   oziqovqat(0)
oziqovqat(89)
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Xusainova M. S.
Samandarov A. I.
Jumaniyazova M. X.
2 x 304 x 60---50 0 x 2.4350 4 x 90xatolik 
3  Oziq-ovqat sifatini baxolash   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
6none (44.0)Oziq-ovqat texn Xusainova M. S.
Mavlanov U. B.
Jumaniyazova M. X.
Yuldasheva I. E.
Ochilova S. S.
2 x 144 x 16-8 x 14-50 0 x 2.4254 4 x 46xatolik 
4  Analizning zamonaviy fizik-kimyoviy metodlari   oziqovqat(89)
5none (44.0)Oziq-ovqat texn Usmanov  R. M.
Nurjanova F. F.
Abdullayeva G. .
162 x 14-4 x 14-25 0 x 2.4125 2 x 46xatolik 
6none (46.0)Oziq-ovqat texn Usmanov  R. M.
Nurjanova F. F.
Ollaberganova A. M.
Kuramboyev B. F.
142 x 16-4 x 16-25 0 x 2.4135 2 x 44xatolik 
5  Oziq-ovqat qoshimchalari   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
5none (44.0)Oziq-ovqat texn Ochilova S. S.
Sabirova  N. K.
Mavlanov U. B.
1416-2 x 14-13 0 x 2.471 46xatolik 
6none (90.0)Oziq-ovqat texn Ochilova S. S.
Mavlanov U. B.
Kuramboyev B. F.
3044-2 x 16-13 0 x 2.4119 46xatolik 
6  Xavfsiz maxsulot ishlab chiqarish texnologiyasi   oziqovqat(89)
6none (90.0)Oziq-ovqat texn Mavlanov U. B.
Samandarov A. I.
Xusainova M. S.
Abdullayeva G. .
302 x 30-4 x 30-25 0 x 2.4235 2 x 90xatolik 
7none (90.0)Oziq-ovqat texn Raximov U. B.
Xusainova M. S.
Raximov U. B.
Err
302 x 30-4 x 30-30 0 x 2.4240 90xatolik 
7  Oziq-ovqat tovarshunosligi va tavarlar ekspertizasi nazariy asoslari   oziqovqat(89)
6none (90.0)Oziq-ovqat texn Ochilova S. S.
Abdullayeva G. .
Ollaberganova A. M.
302 x 60---25 0 x 2.4175 2 x 90xatolik 
8  Fundamentals of food technology   oziqovqat(0)
oziqovqat(89)
5none (90.0)Oziq-ovqat texn Rozmetova D. T.
Mavlanov U. B.
3014-2 x 46-12 0 x 2.4148 90xatolik 
9  Food additives   oziqovqat(0)
oziqovqat(89)
5none (44.0)Oziq-ovqat texn Rozmetova D. T.
Sadullayeva M. S.
1416-2 x 14-12 0 x 2.470 46xatolik 
6none (90.0)Oziq-ovqat texn Rozmetova D. T.
Sadullayeva M. S.
3044-2 x 16-12 0 x 2.4118 90xatolik 
10  Xavfsiz mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi 1,2 (kurs loyiha)   oziqovqat(89)
7noneOziq-ovqat texn Raximov U. B.
Tajibayeva R. Y.
Abdullayeva G. .
------ 61 x 3.0183 -xatolik 
11  Xavfsiz mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi 1,2 (kurs loyihada qatnashish)   oziqovqat(89)
7noneOziq-ovqat texn Raximov U. B.
------ 61 x 0.636.6 -xatolik 
12  Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda retseptura va hisob   oziqovqat(89)
7none (44.0)Oziq-ovqat texn Yuldasheva I. E.
142 x 30---30 0 x 2.4104 2 x 46xatolik 
13  Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda retseptura va hisob (kurs ishi)   oziqovqat(89)
7noneOziq-ovqat texn Masharipova M. M.
Raximov U. B.
Usmanov  R. M.
Sadullayeva M. S.
Raximov U. B.
------ 61 x 2.0122 -xatolik 
14  Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda retseptura va hisob (kurs ishi himoyasida qatnashish)   oziqovqat(89)
7noneOziq-ovqat texn Ibadullayev B. M.
------ 61 x 0.424.4 -xatolik 
15  Oziq-ovqat sanoatining umumiy va maxsus uskunalari   oziqovqat(89)
7none (90.0)Oziq-ovqat texn Kuramboyev B. F.
Latipov B. A.
Yuldasheva I. E.
Raximov U. B.
302 x 44-4 x 16-30 0 x 2.4212 2 x 90xatolik 
16  Oziq-ovqat sanoatining umumiy va maxsus uskunalari (kurs loyihasi)   oziqovqat(89)
7noneOziq-ovqat texn Atashev E. A.
Yuldasheva I. E.
Ochilova S. S.
------ 61 x 3.0183 -xatolik 
17  Oziq-ovqat sanoatining umumiy va maxsus uskunalari (kurs loyiha himoyasida qatnashish)   oziqovqat(89)
7noneOziq-ovqat texn Xusainova M. S.
------ 61 x 0.636.6 -xatolik 
18  Ishlab chiqarish korxonalarini loyihalash asoslari   oziqovqat(89)
7none (90.0)Oziq-ovqat texn Raximov J. G.
Atashev E. A.
Kuramboyev B. F.
302 x 60---30 0 x 2.4180 2 x 90xatolik 
19  Ishlab chiqarishda texnik kimyoviy nazorat   oziqovqat(89)
7none (44.0)Oziq-ovqat texn Xusainova M. S.
142 x 30---30 0 x 2.4104 2 x 46xatolik 
20  Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning biotexnologik asoslari   oziqovqat(89)
7none (30.0)Oziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Raximov J. G.
Annaxasanova  D. R.
16--4 x 14-30 0 x 2.4102 2 x 30xatolik 
Jami: 490 1066 0 1284 0 492 585.6 3917.6 2366

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Tanishuv amaliyot   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
2noneOziq-ovqat texn Raxmanova M. I.
Ochilova S. S.
Rozmetova D. T.
180180 xatolik 
2  Malakaviy amaliyot (8 Hafta )   oziqovqat(89)
oziqovqat_rus(21)
oziqovqat(0)
4noneOziq-ovqat texn Quryazov Z. R.
Kurambayev S. R.
Baxtiyorov S. .
Rozmetova D. T.
Xusainova M. S.
Masharipova M. M.
12001200 xatolik 
3  Malakaviy amaliyot ( 6 hafta )   oziqovqat(0)
oziqovqat(89)
6noneOziq-ovqat texn Tajibayeva R. Y.
Abdullayeva G. .
Baxtiyarov S. X.
Xusainova M. S.
720720 xatolik 
4  Bitiruv oldi amaliyot (10 hafta)   oziqovqat(0)
oziqovqat(89)
8noneOziq-ovqat texn Raximov U. B.
Raxmanova M. I.
Kuramboyev T. B.
Atajanov S. A.
Raximov J. G.
Tajibayeva R. Y.
Ochilova S. S.
Xakimova B. B.
Abdullayeva G. .
Masharipova M. M.
Yuldasheva I. E.
Nurjanova F. F.
Yuldasheva I. E.
18001800 xatolik 
Jami: 3900

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Yangi tahrirdagi Ozbekiston Respublikasi Konstitusiyasi   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
7none (30.0)Milliy g`oya, m none
14-4 x 16--50 0 x 2.4128 -xatolik 
2  Moliyaviy savodhonlik asoslari   oziqovqat(89)
oziqovqat(0)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
16-4 x 14--50 0 x 2.4122 -xatolik 
Jami: 30 0 120 0 0 100 0 250 0

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1452 4082 288 4376 0 1156.8 0 1762 17016.8 8752