© Urganch Davlat Universiteti.

Kimyoviy texnologiya  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўкув режа pdf 1.04 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа pdf 1.92 MBayt  
3 . малака талаби pdf 7.42 MBayt  
4 . Ишчи ўқув режа 2-курс pdf 519.96 KBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Oliy matematika   yengilsanoat(80)
IFD_w
kafedra
ulamagan
1none (90.0)Amaliy matemati Esamurodova R. J.
Sharipova B. O.
Sobirov B. S.
Yakubov H. E.
304 x 60---48 -318 3 x 120to`g`ri 
2none (90.0)Amaliy matemati Esamurodova R. J.
Sharipova B. O.
Sobirov B. S.
Yakubov H. E.
304 x 60---48 -318 3 x 90to`g`ri 
2  Oliy matematika yanvar   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
1none (12.0)Amaliy matemati Sabirov S. Q.
12----6 0 x 2.418 -to`g`ri 
2none (30.0)Amaliy matemati Abitjanov I. A.
Ro`zmetov M. M.
30----6 0 x 2.436 -to`g`ri 
3  Texnik mexanika   yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
3none (75.0)Fakultetlararo  Xolmuratov X. S.
Bekiyev M. O.
Egamov J. J.
2 x 304 x 30-8 x 15-48 -348 4 x 135xatolik 
Jami: 162 600 0 120 0 156 0 1038 1170

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbek (rus) tili   yengilsanoat(80)
NFD_w
Taq
IFD_w
kafedra
ulamagan
1none (60.0)Rus tili va ada Avazova A. K.
Karimov H. A.
-3 x 60---- -180 3 x 90to`g`ri 
2  Xorijiy til    yengilsanoat(80)
NFD_w
NFD_w
NFD_w
IFD_w
IFD_w
IFD_w
Taq
Taq
Taq
Taq
Taq
kafedra
ulamagan
1none (60.0)Fakultetlararo  Xaitbayeva S. K.
Zokirov  B. .
Avezmuratova D. A.
-3 x 60---- -180 3 x 90to`g`ri 
2none (60.0)Fakultetlararo  Xaitbayeva S. K.
Avezmuratova D. A.
Zokirov  B. .
-3 x 60---- -180 3 x 90to`g`ri 
3  Fizika   yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
2none (60.0)Fakultetlararo  Avezmuratova Z. A.
Yuldasheva G. G.
Abdikarimov X. E.
2 x 154 x 15-8 x 30-48 -378 4 x 60xatolik 
3none (75.0)Fakultetlararo  Yuldasheva G. G.
Abdikarimov X. E.
2 x 304 x 15-8 x 30-48 -408 4 x 75xatolik 
4  Kimyo   yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (75.0)Kimyo  Xalillaev M. .
Ataullaev Z. M.
Masharipova A. K.
Yaxshimuratov M. R.
30--6 x 45-38 -338 3 x 135to`g`ri 
5  Jismaniy tarbiya va sport   yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (30.0)Sport faoliyati Egamberganova D. D.
-3 x 30---- -90 -to`g`ri 
2none (30.0)Sport faoliyati Rajabov S. X.
Adambayev J. H.
-3 x 30---- -90 -to`g`ri 
Jami: 120 840 0 750 0 134 0 1844 1755

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Muhandislik va kompyuter grafikasi    yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
2none (45.0)Fakultetlararo  Ismailov E. D.
Sapayev U. A.
154 x 30---48 -183 4 x 75to`g`ri 
3none (75.0)Fakultetlararo  Sapayev U. A.
Ismailov E. D.
2 x 154 x 60---48 -318 4 x 135xatolik 
2  Sohaga kirish   yengilsanoat(80)
IFD_w
Taq
NFD_w
IFD_w
kafedra
ulamagan
2none (45.0)Kimyoviy texnol Xodjayev  Q. S.
Sapayev R. A.
Sobirov Q. E.
Kurbanova  R. S.
154 x 15-8 x 15-- -195 4 x 105xatolik 
3  Elektrotexnika va elektronika   yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
2none (60.0)Fakultetlararo  Latipova M. A.
Xakimov N. Z.
154 x 15-8 x 30-48 -363 4 x 120to`g`ri 
4  Iqtisodiyot va menejment   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
7none (74.0)Menejment va Ma none
304 x 44---50 -256 4 x 106to`g`ri 
5  Iqtisodiyot va menejment (kurs ishi)   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
7noneMenejment va Ma none
------ 99 x 2.4237.6 -to`g`ri 
6  Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
7none (60.0)Fakultetlararo  Urinov B. G.
Raximova I. R.
164 x 14-8 x 30-50 -362 4 x 90to`g`ri 
7  Toqimachilik sanoatida axborot texnologiyalarini qollash   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
8none (46.0)Fakultetlararo  none
164 x 30---50 -186 4 x 44to`g`ri 
Jami: 137 832 0 600 0 294 237.6 2100.6 2700

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  To`qimachilik maxsulotlari kimyoviy texnologiyasi   yengilsanoat(80)
IFD_p
NFD_p
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
3none (135.0)Yengil sanoat t Xodjayev  Q. S.
Komilov A. Q.
Salayeva  N. S.
Sapayev R. A.
Sobirov Q. E.
2 x 604 x 15-8 x 60-47 -707 4 x 195xatolik 
4none (135.0)Yengil sanoat t Salayeva  N. S.
Sovutov M. E.
Sobirov Q. E.
Xodjayev  Q. S.
Komilov A. Q.
2 x 604 x 15-8 x 60-47 -707 4 x 195xatolik 
6none (60.0)Kimyoviy texnol DJobberganov D. S.
Bekchanov  B. U.
Yaqubov Y. X.
Matyaqubova K. .
Masharipova S. M.
Masharipova Z. A.
Matyaqubova K. .
2 x 30--8 x 30-53 -353 4 x 120xatolik 
2  Sanoat ekoligiyasi   yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
4none (45.0)Yengil sanoat t Quryazov O. S.
Matyaqubova J. B.
Matkarimova  D. B.
Jumaniyozov  Z. B.
2 x 154 x 15-8 x 15-47 -257 4 x 45xatolik 
3  Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash   yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
Taq
Taq
kafedra
ulamagan
4none (60.0)Yengil sanoat t Salayeva  N. S.
Sobirov  D. X.
Saparov M. K.
Sapayev R. A.
2 x 154 x 15-8 x 30-47 -377 4 x 90xatolik 
4  To`qimachilik materialshunosligi    yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_w
Taq
Taq
Taq
kafedra
ulamagan
4none (120.0)Yengil sanoat t Saparov M. K.
Xodjayev  Q. S.
Salayeva  N. S.
Sapayev R. A.
Sobirov  D. X.
2 x 454 x 30-8 x 45-47 -617 4 x 180xatolik 
5  yengil sanoat texnologik jarayonlari va qurilmalari   yengilsanoat(80)
NFD_p
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (104.0)Yengil sanoat t Babayev Z. K.
Jumaniyozov  Z. B.
Jumaniyozov  Z. B.
Buranova D. B.
Atashev E. A.
Saparbaeva N. K.
Madaminov D. Q.
Sobirov  D. X.
2 x 304 x 30-8 x 44-53 -585 4 x 106xatolik 
6  Yigirish texnologiyasi   yengilsanoat(80)
NFD_p
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
6none (104.0)Yengil sanoat t Sobirov  D. X.
Tojimirzayev S. T.
Sovutov M. E.
Sapayev R. A.
Quryazov O. S.
Sobirov  D. X.
2 x 304 x 14-8 x 60-53 -649 4 x 166xatolik 
7none (92.0)Yengil sanoat t Matyaqubova J. B.
Sobirov  D. X.
Komilov A. Q.
Sovutov M. E.
Sobirov  D. X.
Mamatova  S. S.
2 x 464 x 16-8 x 30-50 -446 4 x 88xatolik 
7  Texnologik jarayonlarni loyihalash   yengilsanoat(80)
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
6none (90.0)Yengil sanoat t Salayeva  N. S.
Raximova G. P.
Atashev E. A.
2 x 464 x 44---53 -321 4 x 90xatolik 
8  Yengil sanoat chiqindilarni qayta ishlash   yengilsanoat(80)
NFD_p
IFD_p
NFD_p
IFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
6none (104.0)Yengil sanoat t Matyaqubova J. B.
Xodjayev  Q. S.
Xodjayev  Q. S.
Madaminov D. Q.
Sobirov  D. X.
2 x 304 x 30-8 x 44-53 -585 4 x 106xatolik 
9  Xom ashyoni yigirishga tayyorlash   yengilsanoat(80)
NFD_p
IFD_p
IFD_p
IFD_p
IFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (120.0)Yengil sanoat t Sobirov  D. X.
Sobirov Q. E.
Komilov A. Q.
Sapayev R. A.
Sobirov  D. X.
2 x 464 x 44-8 x 30-53 -561 4 x 240xatolik 
10  Texnologik jarayonlarni loyihalash (kurs loyiha)   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
6noneYengil sanoat t Sobirov Q. E.
Sobirov  D. X.
Xodjayev  Q. S.
Salayeva  N. S.
Komilov A. Q.
------ 107 x 3.0321 -to`g`ri 
11  To`qimachilik maxsulotlari texnologiyasi va jixozlari   yengilsanoat(80)
NFD_p
IFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (136.0)Yengil sanoat t Sobirov Q. E.
Sovutov M. E.
Sobirov  D. X.
Salayeva  N. S.
Sobirov Q. E.
2 x 604 x 16-8 x 60-53 -717 4 x 194xatolik 
12  Texnologik jarayonlarni loyihalash (kurs loyiha) himoyada qatnashish   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
6noneYengil sanoat t Jumaniyozov H. P.
Saparbaeva N. K.
Madaminov D. Q.
------ 107 x 0.664.2 -to`g`ri 
13  ikkilamchi iplar texnologiyasi   yengilsanoat(80)
NFD_p
NFD_p
IFD_w
kafedra
ulamagan
7none (60.0)Yengil sanoat t Sobirov Q. E.
Sobirov  D. X.
Tojimirzayev S. T.
Komilov A. Q.
2 x 164 x 14-8 x 30-50 -378 4 x 120xatolik 
8none (60.0)Yengil sanoat t Sobirov  D. X.
Tojimirzayev S. T.
Xodjayev  Q. S.
Komilov A. Q.
Komilov A. Q.
2 x 304 x 16-8 x 14-50 -286 4 x 60xatolik 
14  Tadqiqot uslub va vositalari   yengilsanoat(80)
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
8none (60.0)Yengil sanoat t Saparbaeva N. K.
Saparbaeva N. K.
Jumaniyozov  Z. B.
Matyaqubova J. B.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
15  Metrologiya, standartlashtirish va sifat nazorati   yengilsanoat(80)
NFD_w
IFD_p
NFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
8none (30.0)Yengil sanoat t Ernazarova  G. X.
Allamov R. G.
Jumaniyozov  Z. B.
2 x 16--8 x 14-50 -194 4 x 30xatolik 
16  Yengil sanoatda mehnat muhofazasi   yengilsanoat(80)
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
8none (46.0)Yengil sanoat t Matkarimova  D. B.
Matyaqubova J. B.
Sovutov M. E.
Quryazov O. S.
Madaminov D. Q.
2 x 16--8 x 30-50 -322 4 x 44xatolik 
Jami: 1242 1376 0 4768 0 906 385.2 8677.2 8516

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Tanishuv amaliyot   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
2noneKimyoviy texnol none
6060 to`g`ri 
4noneYengil sanoat t Xodjayev  Q. S.
Raximova G. P.
Babaev Z. K.
Jumaniyozov  Z. B.
120120 to`g`ri 
2  Malaka (ishlab chiqarish) amaliyot    yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
6noneYengil sanoat t Xodjayev  Q. S.
Sobirov Q. E.
Sobirov  D. X.
Tojimirzayev S. T.
240240 to`g`ri 
3  Malakaviy amalaiyot    yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
8noneYengil sanoat t Sobirov Q. E.
Komilov A. Q.
Sovutov M. E.
Salayeva  N. S.
Sapayev R. A.
360360 to`g`ri 
Jami: 780

8 .  Davlat attestatsiyasi

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Davlat attestasiyasi   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
8noneYengil sanoat t Sobirov  D. X.
Sobirov Q. E.
Jumaniyozov  Z. B.
Saparbaeva N. K.
90 to`g`ri 
Jami: 90

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Falsafa   yengilsanoat(80)
NFD_w
Maj
MarM
Taq
IFD_w
5 ta adabiyot1none (75.0)Ijtimoiy ish va Do`schanova U. E.
Samanova S. B.
30-3 x 45--38 -203 3 x 105to`g`ri 
2  Falsafa.    yengilsanoat(80)
MarM
Maj
NFD_w
Taq
IFD_w
7 ta adabiyot1none (31.0)Ijtimoiy ish va Samanova S. B.
Abdullayeva I. G.
--31--13 -44 105to`g`ri 
3  Kimyoviy tolalar ishlab chiqarish texnologiyasi   yengilsanoat(80)
NFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
7none (76.0)Yengil sanoat t Sovutov M. E.
Sapayev R. A.
Sobirov Q. E.
Allamov R. G.
Komilov A. Q.
2 x 304 x 16-8 x 30-50 -414 4 x 134xatolik 
8none (60.0)Yengil sanoat t Sobirov Q. E.
Sovutov M. E.
Sapayev R. A.
Allamov R. G.
Sapayev R. A.
2 x 164 x 14-8 x 30-50 -378 4 x 60xatolik 
4  Moliyaviy savodxonlik asoslari    yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
8none (30.0)Buxgalteriya hi none
16--4 x 14-50 -122 4 x 30to`g`ri 
5  Yangi taxrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   yengilsanoat(80)
kafedra
ulamagan
8none (30.0)Huquq none
14--4 x 16-50 -128 4 x 30to`g`ri 
Jami: 152 120 166 600 0 251 0 1289 1436

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1813 3768 166 6838 0 622.8 0 1741 15818.8 15577