© Urganch Davlat Universiteti.

Kimyoviy texnologiya  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўкув режа PDF 3.02 MBayt  
2 . ишчи ўкув режа pdf 2.16 MBayt  
3 . малака талаби PDF 22.12 MBayt  
4 . 3-kurs ishchi oquv reja pdf 2.17 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Matematika 1,2   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
1none (90.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
Esamurodova R. J.
303 x 60---41 -251 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Sobirov B. S.
Esamurodova R. J.
303 x 30---41 -161 3 x 60xatolik 
2  Analitik kimyo    ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
3none (90.0)Kimyo  Himoyat I. M.
Masharipova A. K.
Qaxorova  S. I.
Eshchanova A. K.
Yarmanov S. X.
Qaxorova  S. I.
303 x 30-6 x 30-47 -347 3 x 90xatolik 
3  Organik kimyo 1,2   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
3none (90.0)Kimyo  Sodiqova S. B.
Dushamov D. A.
Qaxorova  S. I.
Masharipova A. K.
Qaxorova  S. I.
Yarmanov S. X.
303 x 30-6 x 30-47 -347 3 x 90xatolik 
4none (60.0)Kimyo  Dushamov D. A.
Qaxorova  S. I.
Masharipova A. K.
Qaxorova  S. I.
303 x 14-6 x 16-47 -215 3 x 60xatolik 
4  Fizik kimyo   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
4none (90.0)Kimyo  Himoyat I. M.
Ataullaev Z. M.
Usmanov  R. M.
Eshchanov X. O.
Qaxorova  S. I.
303 x 30-6 x 30-47 -347 3 x 90xatolik 
5  Elektrotexnika va elektronika   ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
3none (90.0)Fakultetlararo  Otaboyev S. K.
Davletov I. Y.
Japakov A. I.
302 x 46-4 x 14-29 -207 2 x 90xatolik 
6  Texnik mexanika   ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
3none (90.0)Fakultetlararo  Bekiyev M. O.
Xolmuratov X. S.
Egamov J. J.
302 x 46-4 x 14-29 -207 2 x 90xatolik 
7  Texnik mexanika (kurs ishi)   ximtex-noorgani(33)
3noneFakultetlararo  none
------ 28 x 2.467.2 -xatolik 
8  Falasafa   ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
3none (46.0)Ijtimoiy ish va Axmedova M. A.
Qobulov Q. P.
22-3 x 24--44 -138 3 x 44xatolik 
Jami: 262 766 72 748 0 372 67.2 2287.2 1932

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Axborot texnologiyalari   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
1none (90.0)Fakultetlararo  Xabibullaev Q. A.
Rahimov R. R.
Radjapov A. A.
Jumaniyozov S. P.
Matkarimova  N. Y.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2  Fizika 1,2   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (90.0)Fakultetlararo  Yuldasheva G. G.
Qadirov S. A.
Qalandarov B. S.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Fakultetlararo  Qalandarov B. S.
Yuldasheva G. G.
Abdikarimov X. E.
303 x 14-6 x 16-41 -209 3 x 60xatolik 
3  O`zbekistonning eng yangi tarixi   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (46.0)Tarix  Nurullayeva  N. Q.
22-3 x 24--41 -135 3 x 44xatolik 
4  Umumiy noorganik kimyo 1,2   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
1none (90.0)Kimyo  Ismoilova X. .
Ataullaev Z. M.
Eshchanova A. K.
Karimova R. .
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
2none (90.0)Kimyo  Ataullaev Z. M.
Ismoilova X. .
Eshchanova A. K.
Xudayberganov I. A.
303 x 30-6 x 30-41 -341 3 x 90xatolik 
5  Xorijiy til   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (46.0)Fakultetlararo  none
-3 x 46---- -138 3 x 44xatolik 
6  Jismoniy tarbiya va sport   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (30.0)Sport faoliyati Xasanova S. R.
-3 x 30---- -90 3 x 30xatolik 
7  Muhandislik grafikasi    ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (90.0)Fakultetlararo  Muxtor N. R.
Ismailov E. D.
303 x 60---41 -251 3 x 90xatolik 
Jami: 202 810 72 816 0 287 0 2187 1884

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Ixtisoslikka kirish   ximtex-noorgani(33)
1none (44.0)Kimyoviy texnol Jumaniyazov M. J.
44----- -44 46xatolik 
2  Kolloid kimyo   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
5none (90.0)Kimyo  Abduraxmonova T. R.
Ataullaev Z. M.
Bobojonova N. R.
Shigabutdinov A. A.
Himoyat I. M.
2 x 304 x 30-8 x 30-54 -474 4 x 90xatolik 
3  Texnologik jarayonlarni modellashtirish   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
5none (90.0)Fakultetlararo  Sadullayev J. O.
Matkarimova S. U.
Duschanov S. K.
Matyakubova M. X.
Raximova I. R.
2 x 304 x 44-8 x 16-54 -418 4 x 90xatolik 
Jami: 164 296 0 368 0 108 0 936 766

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Mineralogiya, kristallografiya va kristallokimyo asoslari   ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
4none (74.0)Kimyoviy texnol Buranova D. B.
Masharipova S. M.
Boyjonov I. R.
Masharipova Z. A.
Xudayberganov E. X.
Jumaniyozov H. P.
Matyaqubova K. .
Bekchanov  B. U.
304 x 30-8 x 14-45 -307 4 x 76xatolik 
2  Umumiy kimyoviy texnologiya   ximtex-noorgani(33)
4none (90.0)Kimyoviy texnol Aitova S. K.
Aida R. S.
Xadjiyev A. S.
Jumaniyazov M. J.
3046-2 x 14-14 -118 90xatolik 
3  Asosiy texnalogik jarayon va qurilmalar 1   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-silikat(0)
4none (90.0)Yengil sanoat t Babaev Z. K.
Jumaniyozov  Z. B.
Boltabayev D. Z.
3044-2 x 16-14 -120 90xatolik 
4  Energotexnologiya   ximtex-noorgani(33)
5none (90.0)Kimyoviy texnol Otaeva F. .
Aitova S. K.
Jumaniyozov A. G.
Otaeva F. .
302 x 60---28 -178 90xatolik 
5  Energotexnologiya (kurs ishi)   ximtex-noorgani(33)
5noneKimyoviy texnol Otaeva F. .
Matchanov S. K.
Aitova S. K.
------ 57 x 2.0114 -xatolik 
6  Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi 1   ximtex-noorgani(33)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Aida R. S.
Jumaniyazov M. J.
DJobberganov D. S.
Yaqubov Y. X.
Jumaniyozov A. G.
Masharipova Z. A.
302 x 30-4 x 30-28 -238 2 x 90xatolik 
7none (90.0)Kimyoviy texnol Jumaniyazov M. J.
Jumaniyozov J. S.
Bekchanov  B. U.
Atashev E. A.
Matyaqubova K. .
302 x 30-4 x 30-26 -236 2 x 90xatolik 
7  Kaltsinasiyalangan soda olish texnologiyasi    ximtex-noorgani(33)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Jumaniyazov M. J.
Aitova S. K.
DJobberganov D. S.
Otaeva F. .
Jumaniyozov J. S.
Yaqubov Y. X.
Boyjonov I. R.
Yaqubov Y. X.
302 x 30-4 x 30-28 -238 2 x 90xatolik 
8  Asosiy texnologik jarayon va qurilmalari 2    ximtex-noorgani(33)
5none (90.0)Yengil sanoat t Boltabayev D. Z.
Jumaniyozov H. P.
Jumaniyozov  Z. B.
Madaminov D. Q.
302 x 44-4 x 16-28 -210 2 x 90xatolik 
9  Energotexnologiya kurs ishi himoyasida qatnashish   ximtex-noorgani(33)
5noneKimyoviy texnol DJobberganov D. S.
Jumaniyozov J. S.
Yaqubov Y. X.
Jumaniyozov A. G.
------ 56 x 0.422.4 -xatolik 
10  Asosiy texnalogik jarayon va qurilmalar (kurs loyixa)   ximtex-noorgani(33)
5noneYengil sanoat t Atashev E. A.
Madaminov D. Q.
------ 56 x 3.0168 -xatolik 
11  Asosiy texnalogik jarayon va qurilmalar (kurs loyixa) ximoyasinda qatnashish   ximtex-noorgani(33)
5noneYengil sanoat t Saparbaeva N. K.
Madaminov D. Q.
------ 56 x 0.633.6 -xatolik 
12  Mineral ogitlar texnologiyasi   ximtex-noorgani(33)
7none (90.0)Kimyoviy texnol Jumaniyozov J. S.
Jumaniyozov A. G.
Bekchanov  B. U.
Aitova S. K.
Xudayberganov E. X.
302 x 30-4 x 30-26 -236 2 x 90xatolik 
13  Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi 2 (kurs ishi)   ximtex-noorgani(33)
7noneKimyoviy texnol Boyjonov I. R.
Quryozov Z. M.
Otaeva F. .
Yaqubov Y. X.
Xudayberganov E. X.
------ 52 x 2.0104 -xatolik 
14  Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi 2 (kurs ishi himoyasida qatnashish)   ximtex-noorgani(33)
7noneKimyoviy texnol Buranova D. B.
Quryozov Z. M.
Otaeva F. .
------ 52 x 0.420.8 -xatolik 
15  Korxona jihozlari   ximtex-noorgani(33)
7none (90.0)Kimyoviy texnol Boyjonov I. R.
Xudayberganov E. X.
Otaeva F. .
Matchanov S. K.
Matyaqubova K. .
302 x 30-4 x 30-26 -236 2 x 90xatolik 
16  Korxona jihoz (kurs loyiha)   ximtex-noorgani(33)
7noneKimyoviy texnol Boyjonov I. R.
Aida R. S.
Quryozov Z. M.
Masharipova S. M.
------ 52 x 3.0156 -xatolik 
17  Korxona jixozlari va uskunalari(kurs loyiha himoyasida qatnashish)   ximtex-noorgani(33)
7noneKimyoviy texnol Quryozov Z. M.
Otaeva F. .
Jumaniyozov A. G.
------ 52 x 0.631.2 -xatolik 
Jami: 300 718 0 836 0 263 650 2767 1654

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Ilmiy izlanish asoslari   ximtex-noorgani(33)
5none (30.0)Yengil sanoat t Saparbaeva N. K.
Madaminov D. Q.
152 x 15---28 -73 2 x 30xatolik 
Jami: 15 30 0 0 0 28 0 73 60

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy (tanishuv) amaliyoti   ximtex-noorgani(33)
2noneKimyoviy texnol Masharipova S. M.
6060 xatolik 
4noneKimyoviy texnol Qozoqov U. .
9090 xatolik 
2  Malaka amaliyoti (6 kredit)   ximtex-noorgani(33)
6noneKimyoviy texnol Yusupova M. .
DJobberganov D. S.
Avezov  N. E.
Jumaniyozov A. G.
360360 xatolik 
3  Malakaviy (bitiruv oldi) amaliyot   ximtex-noorgani(33)
8noneKimyoviy texnol Sabirova F. R.
Allabergenov B. F.
Qozoqov U. .
Jumaniyozov J. S.
Yusupova M. .
Otaeva F. .
Musayev A. A.
Masharipova Z. A.
Quryozov Z. M.
Boyjonov I. R.
10801080 xatolik 
Jami: 1590

8 .  Davlat attestatsiyasi

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Davlat attestasiyasi (test)   ximtex-noorgani(33)
8noneKimyoviy texnol DJobberganov D. S.
Quryozov Z. M.
Yusupova M. .
Buranova D. B.
Musayev A. A.
Xudayberganov E. X.
Jumaniyozov A. G.
Bekchanov  B. U.
Yaqubov Y. X.
Masharipova S. M.
300 xatolik 
2  DAK (komissiya uchun)   ximtex-noorgani(33)
8noneKimyoviy texnol none
14 xatolik 
Jami: 314

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Tayanch doktaranturaga rahbarlik   ximtex-noorgani(33)
8noneKimyoviy texnol Jumaniyazov M. J.
Jumaniyazov M. J.
-----300 -300 xatolik 
2  Mustaqil tadqiqotchiga raxbarlik (PhD)   ximtex-noorgani(33)
8noneKimyoviy texnol Jumaniyazov M. J.
Matchanov S. K.
-----150 -150 xatolik 
Jami: 0 0 0 0 0 450 0 450

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Rus tili   ximtex-YMB(33)
ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
2none (46.0)Rus tili va ada none
-3 x 46---- -138 3 x 44xatolik 
2  Kasbiy maxorat va injenerlik ish yuritish   ximtex-noorgani(33)
ximtex-silikat(0)
5none (30.0)Kimyoviy texnol Masharipova S. M.
Musayev A. A.
153 x 15---41 -101 3 x 30xatolik 
3  Kimyo sanoatida mehnat muhofazasi   ximtex-noorgani(33)
5none (30.0)Kimyoviy texnol Qozoqov U. .
Jumaniyozov H. P.
Masharipova Z. A.
DJobberganov D. S.
-2 x 30---28 -88 2 x 88xatolik 
4  Kimyo sanoatida chiqindilarni qayta ishlash   ximtex-noorgani(33)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Buranova D. B.
Xudayberganov E. X.
Atashev E. A.
Matchanov S. K.
Yaqubov Y. X.
302 x 30-4 x 30-28 -238 2 x 90xatolik 
5  Ishlab chiqarish tashkil qilish va biznes reja   ximtex-silikat(0)
ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
ximtex-noorgani(33)
6none (90.0)Kimyoviy texnol Xudayberganov E. X.
Xudayberganov E. X.
Xadjiyev A. S.
Jumaniyozov J. S.
Boyjonov I. R.
2 x 304 x 60---54 -354 4 x 90xatolik 
6  Tarmoq xomashyo materiallar   ximtex-noorgani(33)
7none (60.0)Kimyoviy texnol Boyjonov I. R.
Otaeva F. .
Jumaniyozov A. G.
162 x 44---26 -130 2 x 60xatolik 
7  Natriyli noorganik birikmalar texnologiyasi    ximtex-noorgani(33)
7none (60.0)Kimyoviy texnol DJobberganov D. S.
Jumaniyozov A. G.
Bekchanov  B. U.
Yaqubov Y. X.
Matyaqubova K. .
142 x 30-4 x 16-26 -164 2 x 60xatolik 
8  Tarmoq xomashyo materiallar kurs ishi    ximtex-noorgani(33)
7noneKimyoviy texnol DJobberganov D. S.
Jumaniyozov H. P.
Aida R. S.
Jumaniyozov A. G.
------ 52 x 2.0104 -xatolik 
9  Natriyli noorganik birikmalar texnologiyasi (kurs ishi)   ximtex-noorgani(33)
7noneKimyoviy texnol Atashev E. A.
Buranova D. B.
Matyaqubova K. .
------ 52 x 2.0104 -xatolik 
10  Tarmoq xom ashyo materiallari (kurs ishi himoyasida qatnasish)   ximtex-noorgani(33)
7noneKimyoviy texnol Jumaniyozov H. P.
Xadjiyev A. S.
Musayev A. A.
Jumaniyozov A. G.
------ 52 x 0.420.8 -xatolik 
11  Natriyli noorganik birikmalar texnologiyasi (kurs ishi himoyasida qatnashish))   ximtex-noorgani(33)
7noneKimyoviy texnol DJobberganov D. S.
Atashev E. A.
------ 52 x 0.420.8 -xatolik 
12  Moliyaviy savodxonlik asoslari    ximtex-noorgani(33)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
16-3 x 14--52 -110 3 x 30xatolik 
13  Yangi taxrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   ximtex-noorgani(33)
ximtex-YMB(33)
ximtex-silikat(0)
7none (30.0)Huquq none
14-3 x 16--52 -114 3 x 30xatolik 
Jami: 165 691 90 184 0 307 249.6 1686.6 1358

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1108 3311 234 2952 0 966.8 0 1815 12290.8 7654