© Urganch Davlat Universiteti.

Texnika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа pdf 1.21 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа pdf 2.86 MBayt  
3 . малака талаби pdf 9.25 MBayt  
4 . ишчи ўқув режа 2-курс pdf 1.38 MBayt  
5 . ишчи ўқув режа 2022-2023 pdf 2.7 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Xorijiy til   qurilish(47)
1none (30.0)Fakultetlararo  Komiljonova M. A.
Jumaniyozova M. M.
Matsapayeva G. I.
Xallieva Q. R.
-3 x 30---38 -128 3 x 40xatolik 
2none (30.0)Fakultetlararo  Komiljonova M. A.
Matsapayeva G. I.
Jumaniyozova M. M.
Xallieva Q. R.
-3 x 30---38 -128 3 x 40xatolik 
3none (30.0)Fakultetlararo  Matsapayeva G. I.
Jumaniyozova M. M.
Bekchanova  Z. I.
-4 x 30---48 -168 4 x 30xatolik 
2  Jismoniy tarbiya va sport   qurilish(47)
1none (60.0)Sport faoliyati Shamuratova B. Y.
-3 x 60---38 -218 3 x 60xatolik 
3  Oliy matematika   qurilish(47)
1none (60.0)Amaliy matemati Xayitboev Q. N.
Abdikarimova F. B.
303 x 30---38 -158 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Xayitboev Q. N.
Abdikarimova F. B.
303 x 30---38 -158 3 x 90xatolik 
4  O`zbekistonning eng yangi tarixi   qurilish(47)
1none (60.0)Tarix  Atayeva  D. P.
30-3 x 30--38 -158 3 x 90xatolik 
5  O`zbek(rus) tili   qurilish(47)
1none (60.0)Rus tili va ada Raximov J. I.
Sabirov M. R.
-3 x 60---39 -219 3 x 60xatolik 
2none (30.0)Rus tili va ada Raximov J. I.
Sabirov M. R.
-3 x 30---39 -129 3 x 30xatolik 
Jami: 90 930 90 0 0 354 0 1464 1620

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Fizika   qurilish(47)
2none (30.0)Fakultetlararo  Razzoqov A. S.
Avezmuratova Z. A.
163 x 14---38 -96 3 x 40xatolik 
3none (60.0)Fakultetlararo  Matnazarov A. R.
Avezmuratova Z. A.
Xakimov N. Z.
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 60xatolik 
2  Qurilishda axborot texnologiyalari   qurilish(47)
1none (60.0)Fakultetlararo  Matyoqubova D. S.
303 x 30---38 -158 3 x 75xatolik 
2none (60.0)Fakultetlararo  Matyoqubova D. S.
303 x 30---38 -158 3 x 75xatolik 
3  Falsafa   qurilish(47)
3none (60.0)Ijtimoiy ish va Qobulov Q. P.
Doschanova  U. E.
2 x 30-4 x 30--48 -228 4 x 60xatolik 
4none (30.0)Ijtimoiy ish va Qobulov Q. P.
Qobulov Q. P.
2 x 14-4 x 16--48 -140 4 x 30xatolik 
4  O`zbek tilini sohada qo`llanilishi   qurilish(47)
4none (30.0)O`zbek tilshuno Otajonova F. G.
-4 x 30---48 -168 4 x 30xatolik 
Jami: 224 462 184 0 0 306 0 1176 1290

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Organik va fizikaviy kimyo   qurilish(47)
2none (60.0)Kimyo  Karimova R. .
Yaxshimuratov M. R.
303 x 14-6 x 16-39 -207 3 x 60xatolik 
2  Injenerlik gealogiyasi   qurilish(47)
3none (60.0)Qurilish Quryozov Q. O.
Shalikorova D. M.
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 90xatolik 
3  Qurilish materiallari va buyumlari   qurilish(47)
3none (60.0)Qurilish none
2 x 30--8 x 30-48 -348 4 x 60xatolik 
4none (60.0)Qurilish Raximov  R. A.
Yusupova L. X.
Yuldashev K. X.
2 x 30--8 x 30-48 -348 4 x 60xatolik 
4  Qurilish ekologiyasi   qurilish(47)
4none (60.0)Ekologiya va xa Sattarova F. Y.
Avezova U. M.
2 x 304 x 14-8 x 16-48 -292 4 x 120xatolik 
5  Arxitektura   qurilish(47)
4none (60.0)Qurilish Nafasov R. S.
Navruzov S. N.
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 90xatolik 
5none (60.0)Qurilish Navruzov S. N.
Nafasov R. S.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
6  Arxitektura (Kurs loyiha)   qurilish(47)
5noneQurilish Xudayberganov B. A.
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
7  Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish    qurilish(47)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 14-8 x 16-44 -288 4 x 60xatolik 
Jami: 420 514 0 832 0 369 327.6 2462.6 2340

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  chizma gametirya va muxandislik grafikasi   qurilish(47)
1none (60.0)Arxitektura Xo`janiyozov  S. R.
Atashov S. B.
Xo`janiyozov  S. R.
303 x 30---38 -158 3 x 60xatolik 
2none (60.0)Arxitektura Xo`janiyozov  S. R.
Xo`janiyozov  S. R.
303 x 30---38 -158 3 x 60xatolik 
2  Qurilish kimyosi   qurilish(47)
1none (60.0)Kimyo  Abdullayeva Z. S.
Eshchanova A. K.
Masharipova A. K.
303 x 14-6 x 16-38 -206 3 x 60xatolik 
3  Qurilish mexanikasi   qurilish(47)
2none (60.0)Qurilish Samandarov A. .
Raxmanov B. S.
303 x 30---38 -158 3 x 75xatolik 
3none (60.0)Qurilish Samandarov A. .
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 90xatolik 
4none (60.0)Qurilish Samandarov A. .
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 30xatolik 
4  Qurilish industriyasining texnologik uskunalari   qurilish(47)
5none (60.0)Qurilish Masharipov S. R.
Saburov Q. O.
Nafasov R. S.
Kalimullina N. X.
304 x 16-8 x 14-46 -252 4 x 60xatolik 
5  Beton to`ldiruvchilar texnologiyasi   qurilish(47)
5none (60.0)Qurilish Nurmuxammedov  S. I.
Yusupova L. X.
Kalimullina N. X.
304 x 14-8 x 16-46 -260 4 x 90xatolik 
6none (60.0)Qurilish Yusupova L. X.
Kalimullina N. X.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
6  Qurilish qorishmalari texnologiyasi   qurilish(47)
5none (60.0)Qurilish Shalikorova D. M.
Matnazarov I. J.
304 x 30---46 -196 4 x 90xatolik 
7  Bog`lovchi moddalar   qurilish(47)
5none (60.0)Qurilish Masharipov S. R.
Yuldashev K. X.
Saburov Q. O.
Yusupova L. X.
Kalimullina N. X.
304 x 14-8 x 16-46 -260 4 x 90xatolik 
6none (60.0)Qurilish Yuldashev K. X.
Yusupova L. X.
Masharipov S. R.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
8  Issiqlik texnikasi va issiqlik texnik uskunalari   qurilish(47)
5none (60.0)Qurilish Masharipov S. R.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
6none (60.0)Qurilish Masharipov S. R.
Err
3030---46 -76 4 x 90xatolik 
9  Qurilish konstruksiyalari   qurilish(47)
6none (60.0)Qurilish Xudayberganov B. A.
Sovutov R. E.
Masharipov S. R.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
10  Qurilish konstruksiyalari (Kurs loyiha)   qurilish(47)
6noneQurilish Nurimetov S. B.
Samandarov A. .
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
11  Beton va temir-beton texnologiyasi   qurilish(47)
6none (60.0)Qurilish Masharipov S. R.
Yusupova L. X.
Nafasov R. S.
304 x 30---46 -196 4 x 90xatolik 
7none (60.0)Qurilish none
2 x 364 x 12-8 x 12-44 -260 4 x 60xatolik 
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 12-8 x 12-44 -236 4 x 12xatolik 
12  Beton va temir-beton texnologiyasi( Kurs ishi)   qurilish(47)
6noneQurilish Axmedov Q. K.
------ 91 x 2.4218.4 -to`g`ri 
13  Beton to`ldiruvchilar texnologiyasi (Kurs loyiha)   qurilish(47)
6noneQurilish Kalandarov I. .
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
14  Bog`lovchi moddalar (Kurs loyiha)   qurilish(47)
6noneQurilish Raximov  R. A.
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
15  Issiqlik texnikasi va issiqlik texnik uskunalari (Kurs loyiha)   qurilish(47)
6noneQurilish Sobirov  B. X.
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
16  Qurilish iqtisodiyoti   qurilish(47)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---44 -224 4 x 90xatolik 
17  Korxonalarda tayyorlangan qurilish konstruksiyalari   qurilish(47)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---44 -224 4 x 90xatolik 
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---44 -188 4 x 42xatolik 
18  Pardozlash va issiqlik izolyatsiya materiallari   qurilish(47)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---44 -224 4 x 90xatolik 
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---44 -188 4 x 12xatolik 
19  Qurilishda menejment   qurilish(47)
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---44 -188 4 x 72xatolik 
20  Qurilish materiallari texnologiyasida jarayon va apparatlar   qurilish(47)
7none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---44 -188 4 x 72xatolik 
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---44 -188 4 x 72xatolik 
21  Qurilish materiallari texnologiyasida jarayon va apparatlar (Kurs ishi)   qurilish(47)
8noneQurilish none
------ 88 x 2.4211.2 -to`g`ri 
22  Beton va temir-beton texnologiyasi( Kurs loyiha)   qurilish(47)
8noneQurilish none
------ 88 x 3.6316.8 -to`g`ri 
23  Korxonalarda tayyorlangan qurilish konstruksiyalari (Kurs loyiha)   qurilish(47)
8noneQurilish none
------ 88 x 3.6316.8 -to`g`ri 
24  Pardozlash va issiqlik izoliyatsiya materiallari (Kurs ishi)   qurilish(47)
8noneQurilish none
------ 88 x 2.4211.2 -to`g`ri 
Jami: 1080 2384 0 656 0 1148 2584.8 7852.8 6693

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malaka (tanishuv) amaliyot    qurilish(47)
2noneQurilish Sultanova S. I.
7272 to`g`ri 
2  Malakaviy (geologik) amaliyot   qurilish(47)
4noneQurilish Quryozov Q. O.
7272 to`g`ri 
3  Malakaviy (geodezik) amaliyot   qurilish(47)
4noneQurilish Nafasov R. S.
7272 to`g`ri 
4  Malakaviy (ishlab chiqarish) amaliyot   qurilish(47)
6noneQurilish Matnazarov I. J.
Samandarov A. .
216216 to`g`ri 
5  Malakaviy (diplom oldi) amaliyot    qurilish(47)
8noneQurilish none
6060 to`g`ri 
Jami: 492

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Zamonaviy shaxarsozlik konsepsiyasi   qurilish(47)
3none (60.0)Qurilish Axmedov Q. K.
Sultanova S. I.
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 120xatolik 
2  Ekologik sof qurilish materiallari   qurilish(47)
4none (90.0)Qurilish Navruzov S. N.
Raximov  R. A.
2 x 604 x 30---48 -288 4 x 90xatolik 
3  Zamonaviy qurilish materiallari va konstruksiyalari    qurilish(47)
5none (30.0)Qurilish Matnazarov I. J.
Radjapova M. P.
144 x 16---46 -124 4 x 60xatolik 
6none (30.0)Qurilish Matnazarov I. J.
Nafasov R. S.
164 x 14---46 -118 30xatolik 
4  Yaxlit quyma temir-beton texnologiyasi   qurilish(47)
6none (60.0)Qurilish Bobojonov A. R.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
5  Betonlarning umrboqiyligi   qurilish(47)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---44 -224 4 x 60xatolik 
6  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   qurilish(47)
7none (30.0)Huquq none
2 x 144 x 16---44 -136 4 x 60xatolik 
7  Qurilish mashinalari   qurilish(47)
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---44 -188 4 x 42xatolik 
8  Moliyaviy savodxonlik asoslari    qurilish(47)
8none (24.0)Buxgalteriya hi none
2 x 124 x 12---44 -116 4 x 36xatolik 
Jami: 400 808 0 0 0 410 0 1618 2142

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
2214 5098 274 1488 0 2912.4 0 2587 15065.4 14085