© Urganch Davlat Universiteti.

Texnika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа pdf 1.22 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа pdf 2.8 MBayt  
3 . малака талаби PDF 25.32 MBayt  
4 . ишчи ўқув режа 2-курс pdf 1.38 MBayt  
5 . ишчи ўқув режа 2022-2023 pdf 2.74 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Xorijiy til   bino(70)
1none (30.0)Fakultetlararo  Allaberganova U. M.
Davletova N. .
Xaitbayeva S. K.
-3 x 30---38 -128 3 x 40to`g`ri 
2none (30.0)Fakultetlararo  Allaberganova U. M.
Davletova N. .
Xaitbayeva S. K.
-3 x 30---38 -128 3 x 40to`g`ri 
3none (30.0)Fakultetlararo  Xaitbayeva S. K.
Davletova N. .
-4 x 30---50 -170 4 x 30xatolik 
2  Jismaniy tarbiya va sport   bino(70)
1none (60.0)Sport faoliyati Shamuratova B. Y.
-3 x 60---38 -218 3 x 60to`g`ri 
3  Oliy matematika   bino(70)
1none (60.0)Amaliy matemati Atajanov D. O.
Rozzaqov T. U.
303 x 30---38 -158 3 x 90to`g`ri 
2none (60.0)Amaliy matemati Atajanov D. O.
Madraximov U. S.
Rozzaqov T. U.
Sultanov B. M.
303 x 30---38 -158 3 x 90to`g`ri 
4  O`zbekistonning eng yangi tarixi   bino(70)
1none (60.0)Tarix  Matkarimova  N. M.
30-3 x 30--38 -158 3 x 90to`g`ri 
5  O`zbek(rus) tili   bino(70)
1none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyozova D. K.
Каландаров  У. С.
-3 x 60---38 -218 3 x 60to`g`ri 
2none (30.0)Rus tili va ada Jumaniyozova D. K.
Каландаров  У. С.
-3 x 30---38 -128 3 x 30to`g`ri 
Jami: 90 930 90 0 0 354 0 1464 1620

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Fizika   bino(70)
2none (30.0)Fakultetlararo  Razzoqov A. S.
Avezmuratova Z. A.
163 x 14---38 -96 3 x 40to`g`ri 
3none (60.0)Fakultetlararo  Xakimov N. Z.
Axmedov M. M.
Matnazarov A. R.
Avezmuratova Z. A.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
2  Qurilishda axborot texnologiyalari   bino(70)
1none (60.0)Fakultetlararo  Rahimov R. R.
303 x 30---38 -158 3 x 75to`g`ri 
2none (60.0)Fakultetlararo  Rahimov R. R.
303 x 30---38 -158 3 x 75to`g`ri 
3  Falsafa   bino(70)
3none (60.0)Ijtimoiy ish va Qobulov Q. P.
Doschanova  U. E.
2 x 30-4 x 30--50 -230 4 x 60xatolik 
4none (30.0)Ijtimoiy ish va Qobulov Q. P.
Qobulov Q. P.
2 x 14-4 x 16--50 -142 4 x 30xatolik 
4  O`zbek tilini sohada qo`llanilishi   bino(70)
4none (30.0)O`zbek tilshuno Raximova M. X.
-4 x 30---50 -170 4 x 30xatolik 
Jami: 224 462 184 0 0 314 0 1184 1290

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Qurilish mexanikasi   bino(70)
2none (60.0)Qurilish Samandarov A. .
Raxmanov B. S.
Sovutov R. E.
303 x 30---38 -158 3 x 75to`g`ri 
3none (60.0)Qurilish Bekchanov H. M.
Samandarov A. .
Raxmanov B. S.
2 x 304 x 14-8 x 16-50 -294 4 x 90xatolik 
4none (60.0)Qurilish Raxmanov B. S.
Quromboyev  S. Y.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 90xatolik 
5none (60.0)Qurilish Nurimetov S. B.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
6none (60.0)Qurilish Nurimetov S. B.
Saburov Q. O.
Radjapova M. P.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
2  Injenerlik geodeziyasi   bino(70)
3none (60.0)Qurilish Shalikorova D. M.
Nafasov R. S.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 90xatolik 
3  Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi   bino(70)
3none (60.0)Qurilish Quromboyev  S. Y.
ATAMURATOV O. E.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 90xatolik 
4none (60.0)Qurilish ATAMURATOV O. E.
Quromboyev  S. Y.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
5none (60.0)Qurilish Nurimetov S. B.
ATAMURATOV O. E.
Quromboyev  S. Y.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
4  Qurilish materiallari va buyumlari   bino(70)
3none (60.0)Qurilish Masharipova  X. F.
Raximov  R. A.
Nurmuxammedov  S. I.
2 x 30--8 x 30-50 -350 4 x 90xatolik 
4none (60.0)Qurilish Masharipova  X. F.
Raximov  R. A.
Nurmuxammedov  S. I.
2 x 30--8 x 30-50 -350 4 x 60xatolik 
5  Injenerlik geologiyasi   bino(70)
4none (60.0)Qurilish Quryozov Q. O.
Saburov Q. O.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 90xatolik 
6  Qurilish mashinalari   bino(70)
4none (60.0)Qurilish Nafasov R. S.
Navruzov S. N.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
7  Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi (Kurs loyiha)    bino(70)
4noneQurilish ATAMURATOV O. E.
Quromboyev  S. Y.
------ 100 x 3.6360 -to`g`ri 
5noneQurilish ATAMURATOV O. E.
Quromboyev  S. Y.
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
Jami: 660 1226 0 608 0 626 687.6 3807.6 3825

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  chizma gametirya va muxandislik grafikasi   bino(70)
1none (60.0)Arxitektura Xo`janiyozov  S. R.
Atashov S. B.
303 x 30---38 -158 3 x 60to`g`ri 
2none (60.0)Arxitektura Xo`janiyozov  S. R.
303 x 30---38 -158 3 x 60to`g`ri 
2  Qurilish kimyosi   bino(70)
2none (60.0)Kimyo  Yaxshimuratov M. R.
Xudoyberganov O. I.
303 x 14-6 x 16-38 -206 3 x 60to`g`ri 
3  Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar   bino(70)
5none (60.0)Qurilish Quromboyev  S. Y.
Quryozov Q. O.
304 x 14-8 x 16-46 -260 4 x 90xatolik 
6none (60.0)Qurilish Quryozov Q. O.
Matchanov  F. B.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
4  Qurilish jarayonlari texnologiyasi   bino(70)
5none (60.0)Qurilish Navruzov S. N.
Navruzov S. N.
Nafasov R. S.
304 x 30---46 -196 4 x 90xatolik 
5  Qurilish jarayonlari texnologiyasi (Kurs ishi)   bino(70)
5noneQurilish Sattarov N. A.
------ 91 x 2.4218.4 -to`g`ri 
6  Yog`och konstruksiyalari   bino(70)
5none (60.0)Qurilish ATAMURATOV O. E.
Bobojonov A. R.
304 x 30---46 -196 4 x 90xatolik 
7  Yog`och konstruksiyalari(Kurs ishi)   bino(70)
5noneQurilish Bobojonov A. R.
------ 91 x 2.4218.4 -to`g`ri 
8  Metall konstruktsiyalari   bino(70)
5none (60.0)Qurilish Akimov  E. T.
Samandarov A. .
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
6none (60.0)Qurilish Sattarov N. A.
304 x 30---46 -196 4 x 90xatolik 
9  Binolarning injenerlik kommunikatsiyalari   bino(70)
6none (60.0)Qurilish Bobojonov A. R.
Raximov X. X.
304 x 30---46 -196 4 x 60xatolik 
10  Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar (Kurs loyiha)   bino(70)
6noneQurilish Quryozov Q. O.
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
11  Bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi   bino(70)
6none (60.0)Qurilish Navruzov S. N.
Sovutov R. E.
Sovutov R. E.
Sayidov  Q. B.
Raximov X. X.
304 x 30---46 -196 4 x 90xatolik 
12  Bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi (Kurs loyiha)   bino(70)
6noneQurilish Quryozov Q. O.
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
13  Metall konstruktsiyalari (Kurs loyiha)   bino(70)
6noneQurilish Akimov  E. T.
------ 91 x 3.6327.6 -to`g`ri 
14  Temirbeton va tosh konstruktsiyalari   bino(70)
6none (60.0)Qurilish Samandarov A. .
Axmedjanov S. S.
Quryozov Q. O.
304 x 14-8 x 16-46 -260 4 x 60xatolik 
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---42 -222 4 x 90xatolik 
15  Qurilish iqtisodiyoti   bino(70)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---42 -222 4 x 60xatolik 
16  Qurilish konstruksiyalarini loyihalashda kompyuter texnologiyalari   bino(70)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---42 -222 4 x 60xatolik 
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---42 -186 4 x 42xatolik 
17  Qurilishni tashkil etish va rejalashtirish   bino(70)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---42 -222 4 x 90xatolik 
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---42 -186 4 x 12xatolik 
18  Temirbeton va tosh konstruktsiyalari (Kurs loyiha)   bino(70)
7noneQurilish none
------ 83 x 3.6298.8 -to`g`ri 
19  Qurilish fizikasi va binolar energiya samaradorlik injineringi   bino(70)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---42 -222 4 x 60xatolik 
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---42 -186 4 x 42xatolik 
20  Bino va inshootlarning texnik holatini baholash   bino(70)
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---42 -186 4 x 72xatolik 
21  Qurilishda menejment   bino(70)
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---42 -186 4 x 42xatolik 
22  Bino va inshootlarning texnik holatini baholash(Kurs ishi)   bino(70)
8noneQurilish none
------ 70 x 2.4168 -to`g`ri 
23  Qurilish konstruksiyalarini loyihalashda kompyuter texnologiyalari(Kurs ishi)   bino(70)
8noneQurilish none
------ 70 x 2.4168 -to`g`ri 
24  Qurilishni tashkil etish va rejalashtirish(Kurs loyiha)   bino(70)
8noneQurilish none
------ 83 x 3.6298.8 -to`g`ri 
Jami: 900 2254 0 352 0 948 2353.2 6807.2 5580

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malaka (tanishuv) amaliyot    bino(70)
2noneQurilish Siddiqov M. X.
7272 to`g`ri 
2  Malakaviy (geologik) amaliyot   bino(70)
4noneQurilish Quryozov Q. O.
7272 to`g`ri 
3  Malakaviy (geodezik) amaliyot   bino(70)
4noneQurilish Shalikorova D. M.
7272 to`g`ri 
4  Malakaviy (ishlab chiqarish) amaliyot   bino(70)
6noneQurilish Quryozov Q. O.
216216 to`g`ri 
5  Malakaviy (diplom oldi) amaliyot   bino(70)
8noneQurilish none
6060 to`g`ri 
Jami: 492

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Zamonaviy shaharsozlik konsepsiyasi   bino(70)
4none (30.0)Qurilish Axmedov Q. K.
Masharipova  X. F.
2 x 144 x 16---50 -142 4 x 30xatolik 
2  Hayot faoliyati xavfsizligi   bino(70)
5none (30.0)Qurilish Axmedov Q. K.
Sultanova S. I.
144 x 16---46 -124 4 x 60xatolik 
3  Qurilish konstruksiyalarining umrboqiyligi   bino(70)
6none (30.0)Qurilish Rajobov  S. Y.
Kalimullina N. X.
164 x 14---46 -118 4 x 30xatolik 
4  Qurilishda bahoni shakllantirish   bino(70)
7none (60.0)Qurilish none
2 x 304 x 30---42 -222 4 x 120xatolik 
5  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   bino(70)
7none (30.0)Huquq none
2 x 144 x 16---42 -134 4 x 30xatolik 
6  Zamonaviy qurilish materiallari va konstruksiyalari   bino(70)
8none (48.0)Qurilish none
2 x 244 x 24---42 -186 4 x 42xatolik 
7  Moliyaviy savodxonlik asoslari    bino(70)
8none (24.0)Buxgalteriya hi none
2 x 124 x 12---42 -114 4 x 36xatolik 
Jami: 218 512 0 0 0 310 0 1040 1392

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
2092 5384 274 960 0 3040.8 0 2552 14794.8 13707