© Urganch Davlat Universiteti.

Texnika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . қ pdf 1.2 MBayt  
2 . қ pdf 2.72 MBayt  
3 . pdf 9.28 MBayt  
4 . -қ 2 kurs pdf 1.39 MBayt  
5 . 2021 PDF 6.63 MBayt  
6 . қ 2022-2023 pdf 1.65 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Xorijiy til   arxitek(78)
1none (30.0)Fakultetlararo  Orazmetova F. Y.
Sultanova U. M.
Rahimova  L. .
-3 x 30---38 -128 3 x 30to`g`ri 
2none (30.0)Fakultetlararo  Orazmetova F. Y.
Sultanova U. M.
Rahimova  L. .
-3 x 30---38 -128 3 x 30to`g`ri 
3none (30.0)Fakultetlararo  Sultanova U. M.
Rahimova  L. .
Orazmetova F. Y.
Xallieva Q. R.
-5 x 30---71 -221 5 x 30xatolik 
2  Jismoniy tarbiya va sport   arxitek(78)
1none (30.0)Sport faoliyati Shamuratova B. Y.
-3 x 30---38 -128 3 x 30to`g`ri 
2none (30.0)Sport faoliyati Shamuratova B. Y.
-3 x 30---38 -128 3 x 30to`g`ri 
3  Oliy matematika   arxitek(78)
1none (30.0)Amaliy matemati Xayitboev Q. N.
Qurbandurdiyev S. U.
Rozzaqov T. U.
143 x 16---38 -100 3 x 30to`g`ri 
4  O`zbek(rus) tili   arxitek(78)
1none (30.0)Rus tili va ada Avazova A. K.
-3 x 30---38 -128 3 x 30to`g`ri 
2none (30.0)Rus tili va ada Avazova A. K.
-3 x 30---38 -128 3 x 30to`g`ri 
5  Qurilish fizikasi   arxitek(78)
2none (60.0)Fakultetlararo  Latipova M. A.
Xakimov N. Z.
303 x 30---38 -158 3 x 60to`g`ri 
6  O`zbekistonning eng yangi tarixi   arxitek(78)
3none (60.0)Tarix  Atayeva  D. P.
Matnazarova G. B.
Shixov O. O.
2 x 30-5 x 30--71 -281 5 x 60xatolik 
7  Falsafa   arxitek(78)
3none (60.0)Ijtimoiy ish va Xodjaev S. B.
Karimov Z. A.
2 x 30-5 x 30--71 -281 5 x 60xatolik 
4none (30.0)Ijtimoiy ish va Xodjaev S. B.
Karimov Z. A.
2 x 14-5 x 16--71 -179 5 x 30xatolik 
8  O`zbek tilini sohada qo`llanilishi   arxitek(78)
4none (30.0)O`zbek tilshuno Ruzmetova M. N.
Otajonova F. G.
-5 x 30---71 -221 5 x 30xatolik 
Jami: 192 978 380 0 0 659 0 2209 1860

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Arxitektura ashyoshunosligi   arxitek(78)
3none (60.0)Qurilish Raximov  R. A.
Yuldashev K. X.
Yusupova L. X.
2 x 30--10 x 30-71 -431 5 x 90xatolik 
2  Arxitektura tarixi va nazariyasi   arxitek(78)
3none (60.0)Arxitektura Seyitniyazova A. A.
Palvanov R. Q.
Babadjanova Z. .
Boydjonov  I. S.
2 x 30-5 x 30--71 -281 5 x 90xatolik 
4none (60.0)Arxitektura Seyitniyazova A. A.
Palvanov R. Q.
Babadjanova Z. .
Boydjonov  I. S.
2 x 30-5 x 30--71 -281 5 x 90xatolik 
3  Qurilish mexanikasi   arxitek(78)
3none (30.0)Qurilish Raxmanov B. S.
2 x 30----71 -131 5 x 60xatolik 
4  Arxitekturaviy loyixalash   arxitek(78)
3none (90.0)Arxitektura Radjapov B. D.
Motkurbanova  S. A.
Madirimov X. A.
Bekturdiyev  I. M.
Ischanov g. A.
Seyitniyazova A. A.
Madirimov X. A.
-10 x 90---71 -971 5 x 120xatolik 
4none (90.0)Arxitektura Radjapov B. D.
Radjapov X. R.
Sobirov  A. S.
Seyitniyazova A. A.
Madirimov X. A.
Motkurbanova  S. A.
Bekturdiyev  I. M.
-10 x 90---71 -971 5 x 90xatolik 
5none (90.0)Arxitektura Madirimov X. A.
Bekturdiyev  I. M.
Motkurbanova  S. A.
Rajabov S. X.
Nurmetov U. Q.
-6 x 90---68 -608 6 x 120xatolik 
6none (60.0)Arxitektura Madirimov X. A.
Bekturdiyev  I. M.
Bekturdiyev  I. M.
Rajabov S. X.
-6 x 60---68 -428 6 x 90xatolik 
5  Injenerlik geodeziyasi   arxitek(78)
4none (60.0)Qurilish Kalandarov I. .
Shalikorova D. M.
2 x 305 x 30---71 -281 5 x 90xatolik 
6  Bino va inshootlar konstruktsiyalari   arxitek(78)
4none (30.0)Qurilish ATAMURATOV O. E.
2 x 145 x 16---71 -179 5 x 30xatolik 
5none (60.0)Qurilish Sovutov R. E.
Sovutov R. E.
ATAMURATOV O. E.
Nurimetov S. B.
3 x 166 x 44---68 -380 6 x 90xatolik 
7  Shaxarsozlik asoslari va barqaror rivojlanish   arxitek(78)
4none (30.0)Arxitektura Setmamatov  M. B.
2 x 30----71 -131 5 x 30xatolik 
8  Binolarni muhandislik jihozlash   arxitek(78)
6none (30.0)Qurilish Navruzov S. N.
3 x 166 x 14---68 -200 6 x 30xatolik 
9  Bino va inshootlar konstruktsiyalari (Kurs loyiha)   arxitek(78)
5noneQurilish Nurimetov S. B.
------ 135 x 3.6486 -to`g`ri 
10  Qurilish ekologiyasi   arxitek(78)
7none (60.0)Ekologiya va xa Badalova  M. F.
Salayev U. G.
3 x 306 x 30---67 -337 6 x 90xatolik 
11  Qurilishda smeta ishi   arxitek(78)
8none (48.0)Qurilish none
3 x 246 x 24---67 -283 6 x 42xatolik 
Jami: 646 3602 300 300 0 1045 486 6379 6222

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik   arxitek(78)
1none (60.0)Arxitektura Setmamatov  M. B.
Atashov S. B.
Atamuratov  S. A.
-6 x 60---38 -398 6 x 90xatolik 
2none (60.0)Arxitektura Atashov S. B.
Atamuratov  S. A.
Muxtor N. R.
-6 x 60---38 -398 6 x 90xatolik 
2  Kompyuterda loyihalash   arxitek(78)
1none (60.0)Arxitektura Nurmetov U. Q.
Yusufov S. .
Duschanov  S. S.
Karimov  M. R.
Xo`janiyozov  S. R.
-6 x 60---38 -398 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Arxitektura Yusufov S. .
Karimov  M. R.
-6 x 60---- -360 3 x 90xatolik 
3  Chizma geometriya va muhandislik grafikasi   arxitek(78)
1none (60.0)Arxitektura Atashov S. B.
Xo`janiyozov  S. R.
306 x 30---38 -248 3 x 90xatolik 
4  Arxitekturaviy kompozisiya va loyixalash asoslari   arxitek(78)
1none (90.0)Arxitektura Madirimov X. A.
Nurmetov U. Q.
Rahimova L. O.
Babadjanova Z. .
Kariyeva  N. J.
Sobirov  A. S.
-6 x 90---38 -578 3 x 120xatolik 
2none (120.0)Arxitektura Madirimov X. A.
Kariyeva  N. J.
Sobirov  A. S.
Atamuratov  A. A.
Madirimov X. A.
-6 x 120---- -720 6 x 120xatolik 
5  Bino va inshoatlar tipologiyasi   arxitek(78)
4none (60.0)Arxitektura Setmamatov  M. B.
2 x 60----71 -191 5 x 60xatolik 
6  Transport va muhandislik obodonlashtirish   arxitek(78)
5none (30.0)Arxitektura Samandarov A. .
Bekchanov H. M.
Tojiyev  Y. M.
3 x 166 x 14---68 -200 6 x 30xatolik 
6none (30.0)Arxitektura Samandarov A. .
Bekchanov H. M.
Tojiyev  Y. M.
3 x 146 x 16---68 -206 6 x 30xatolik 
7  Sanoat binolarini loyihalash   arxitek(78)
5none (90.0)Arxitektura Setmamatov  M. B.
Sobirov  A. S.
3 x 306 x 60---68 -518 6 x 120xatolik 
8  Inter`er va jihozlash   arxitek(78)
5none (30.0)Arxitektura Atamuratov  A. A.
Kariyeva  N. J.
Kariyeva  N. J.
3 x 166 x 14---68 -200 6 x 30xatolik 
6none (60.0)Arxitektura Kariyeva  N. J.
Kariyeva  N. J.
Seyitniyazova A. A.
Seyitniyazova A. A.
3 x 146 x 46---68 -386 6 x 60xatolik 
9  Arxitektura yodgorliklarini ta`mirlash   arxitek(78)
5none (30.0)Arxitektura Kariyeva  N. J.
Kariyeva  N. J.
Durdiyeva  G. S.
3 x 166 x 14---68 -200 6 x 30xatolik 
6none (60.0)Arxitektura Kariyeva  N. J.
Kariyeva  N. J.
Yusufov S. .
Durdiyeva  G. S.
3 x 146 x 46---68 -386 6 x 60xatolik 
10  Shaharsozlik va landshaft loyihalash   arxitek(78)
6none (90.0)Arxitektura Xodjayazov A. S.
Rahimova L. O.
Polvonov B. A.
Yusufov S. .
Radjapov X. R.
3 x 306 x 60---68 -518 6 x 90xatolik 
7none (60.0)Arxitektura Atamuratov  A. A.
3 x 306 x 30---67 -337 6 x 90xatolik 
8none (48.0)Arxitektura Atamuratov  A. A.
-6 x 48---67 -355 6 x 72xatolik 
11  Turar joy va jamoat binolarini loyihalash   arxitek(78)
7none (120.0)Arxitektura Matkarimov  A. I.
-6 x 120---67 -787 6 x 120xatolik 
8none (96.0)Arxitektura Matkarimov  A. I.
-6 x 96---67 -643 6 x 84xatolik 
Jami: 690 6264 0 0 0 1073 0 8027 8166

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy (Tanishuv) amaliyoti   arxitek(78)
2noneArxitektura Madirimov X. A.
Madirimov X. A.
Atashov S. B.
Palvanov R. Q.
216216 to`g`ri 
2  Malakaviy (o`lchov) amaliyoti (4 hafta)   arxitek(78)
4noneArxitektura Seyitniyazova A. A.
Madirimov X. A.
Radjapov X. R.
Yusufov S. .
Baltayev B. X.
720720 to`g`ri 
3  Malakaviy (texnologik) amaliyot   arxitek(78)
6noneQurilish Sattarov N. A.
180180 to`g`ri 
4  Malakaviy (bitiruv oldi) amaliyoti   arxitek(78)
8noneArxitektura none
6060 to`g`ri 
Jami: 1176

7 .  Bitiruv malakaviy ish

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
BMI Jami Tekshiruv Muhokama
1  Bitiruv malakaviy ishi   arxitek(78)
8noneArxitektura none
78 x 15011700 to`g`ri 
Jami: 11700 11700

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi   arxitek(78)
5none (60.0)Qurilish Sultanova S. I.
3 x 306 x 30---68 -338 6 x 90xatolik 
2  Qurilish jarayonlari texnologiyasi   arxitek(78)
6none (60.0)Qurilish Navruzov S. N.
ATAMURATOV O. E.
3 x 306 x 30---68 -338 6 x 90xatolik 
3  Qurilish jarayonlari texnologiyasi (Kurs loyiha)   arxitek(78)
6noneQurilish Rajobov  S. Y.
------ 135 x 3.6486 -to`g`ri 
4  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   arxitek(78)
7none (30.0)Huquq none
3 x 14-6 x 16--67 -205 6 x 30xatolik 
5  Bosh rejani loyihalash   arxitek(78)
7none (60.0)Arxitektura none
-6 x 60---67 -427 6 x 90xatolik 
8none (24.0)Arxitektura none
-6 x 24---67 -211 6 x 36xatolik 
6  Xorazm an`anaviy turar joy binolari   arxitek(78)
7none (60.0)Arxitektura Atamuratov  A. A.
3 x 306 x 30---67 -337 6 x 90xatolik 
8none (24.0)Arxitektura Atamuratov  A. A.
-6 x 24---67 -211 6 x 36xatolik 
7  Memoriy rejalashtirish topshirigi (APZ)   arxitek(78)
8none (48.0)Arxitektura Bekturdiyev  I. M.
-6 x 48---67 -355 6 x 72xatolik 
8  Moliyaviy savodxonlik asoslari    arxitek(78)
8none (24.0)Buxgalteriya hi none
3 x 12-6 x 12--67 -175 6 x 36xatolik 
Jami: 348 1476 168 0 0 605 486 3083 3420

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1876 12320 848 300 0 972 11700 3382 32574 19668