© Urganch Davlat Universiteti.

Texnika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа pdf 3.39 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа pdf 3.12 MBayt  
3 . малака талаби pdf 4.49 MBayt  
4 . ишчи ўқув режа 2-курс pdf 1.53 MBayt  
5 . oquv reja 2022-2023 3-kurs pdf 5.03 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Oliy matematika   avto(82)
1none (75.0)Amaliy matemati Atajanov D. O.
Sharipova S. S.
302 x 45---25 -145 2 x 105to`g`ri 
2none (90.0)Amaliy matemati Atajanov D. O.
Sharipova S. S.
452 x 45---25 -160 90to`g`ri 
3none (60.0)Matematik injin Xayitboev Q. N.
303 x 30---31 -151 3 x 60to`g`ri 
2  O`zbekistonning eng yangi tarixi   avto(82)
1none (45.0)Tarix  Atayeva  D. P.
15-2 x 30--25 -100 2 x 45to`g`ri 
3  O`zbek tilini sohada qo`llanilishi   avto(82)
2none (30.0)O`zbek tilshuno Yangibayeva S. R.
-2 x 30---28 -88 2 x 30to`g`ri 
4  O`zbek (rus) tili   avto(82)
1none (30.0)Rus tili va ada Allaberganov B. K.
-2 x 30---28 -88 2 x 30to`g`ri 
2none (30.0)Rus tili va ada Sabirov M. R.
Avazova A. K.
-2 x 30---28 -88 2 x 30to`g`ri 
5  Xorijiy til   avto(82)
1none (30.0)Fakultetlararo  Avezmuratova D. A.
Rahimova S. A.
Xallieva Q. R.
-2 x 30---28 -88 2 x 30to`g`ri 
2none (30.0)Fakultetlararo  Avezmuratova D. A.
Rahimova S. A.
Xallieva Q. R.
-2 x 30---28 -88 2 x 30to`g`ri 
3none (30.0)Fakultetlararo  Rahimova S. A.
Abdullayeva S. A.
Avezmuratova D. A.
Xallieva Q. R.
-3 x 30---31 -121 3 x 30to`g`ri 
4none (30.0)Fakultetlararo  Avezmuratova D. A.
Abdullayeva S. A.
Xallieva Q. R.
Rahimova S. A.
-3 x 30---31 -121 3 x 30to`g`ri 
6  Kimyo   avto(82)
2none (60.0)Kimyo  Xalillaev M. .
Matmuratov B. Y.
302 x 154 x 15--28 -148 2 x 60to`g`ri 
7  Jismoniy tarbiy va sport   avto(82)
2none (30.0)Sport faoliyati Shamuratova B. Y.
-2 x 30---28 -88 2 x 60to`g`ri 
8  Oliy matematika yanvar   avto(82)
2none (45.0)Amaliy matemati Sabirov S. Q.
-45---6 -51 90to`g`ri 
9  Falsafa   avto(82)
5none (60.0)Ijtimoiy ish va Rajapova  E. B.
Komilov A. Q.
2 x 30-3 x 30--39 -189 3 x 60xatolik 
Jami: 210 885 210 0 0 409 0 1714 1560

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari   avto(82)
1none (60.0)Fakultetlararo  Radjapov A. A.
Rahimov R. R.
Matyoqubova D. S.
302 x 15-4 x 15-25 -145 2 x 60to`g`ri 
2  Fizika   avto(82)
1none (60.0)Fakultetlararo  Latipova M. A.
Matnazarov A. R.
Qadirov S. A.
302 x 15-4 x 15-25 -145 2 x 90to`g`ri 
2none (60.0)Fakultetlararo  Matnazarov A. R.
Latipova M. A.
Japakov A. I.
302 x 15-4 x 15-25 -145 2 x 60to`g`ri 
Jami: 90 90 0 180 0 75 0 435 420

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Muxandislik va kompiyuter grafikasi   avto(82)
1none (60.0)Fakultetlararo  Ismailov E. D.
Muxtor N. R.
302 x 30---25 -115 2 x 120to`g`ri 
2  Mexanika (MD)   avto(82)
2none (60.0)Fakultetlararo  Begjanov A. S.
Xasanov T. M.
Raxmanov B. S.
302 x 30---25 -115 2 x 90to`g`ri 
3none (60.0)Fakultetlararo  Masharipov R. S.
Sapayev U. A.
303 x 15-6 x 15-31 -196 3 x 90to`g`ri 
4none (60.0)Fakultetlararo  Sapayev U. A.
Raximova I. R.
Egamov J. J.
303 x 15-6 x 15-31 -196 3 x 60to`g`ri 
5none (90.0)Transport tizim Rahimov S. I.
Qadirov I. .
Ruziev I. S.
2 x 453 x 30-6 x 15-39 -309 3 x 120xatolik 
3  Metrologiya standartlashtirish va o`zaroalmashinuvchanlik   avto(82)
3none (60.0)Transport tizim Sabirov B. A.
Boltayev A. .
Ismoilov M. .
shomuratov J. .
303 x 16-6 x 14-31 -193 3 x 90to`g`ri 
4  Materalshunoslik va konsturuksion materiallar texnalogiyasi   avto(82)
3none (60.0)Transport tizim Polvanov K. O.
shomuratov J. .
303 x 15-6 x 15-31 -196 3 x 60to`g`ri 
4none (60.0)Transport tizim Polvanov K. O.
Rajabov  B. .
Sabirov B. A.
303 x 15-6 x 15-31 -196 3 x 60to`g`ri 
5  Elektrotexnika va elektronika   avto(82)
3none (60.0)Fakultetlararo  Vafoyev M. .
Davletov I. Y.
Japakov A. I.
Otaboyev S. K.
303 x 16-6 x 14-31 -193 3 x 60to`g`ri 
6  Termodinamika va issiqlik texnikasi   avto(82)
4none (60.0)Fakultetlararo  Japakov A. I.
Qadirov S. A.
303 x 16-6 x 14-31 -193 3 x 60to`g`ri 
7  Gidravlika va gidropnevmoyuritmalar   avto(82)
4none (60.0)Fakultetlararo  Raximova I. R.
Bekiyev M. O.
Xolmuratov X. S.
Egamov J. J.
303 x 16-6 x 14-31 -193 3 x 60to`g`ri 
8  Mexanika (MMN) (Kurs ishi)   avto(82)
4noneFakultetlararo  Raximova I. R.
Sapayev U. A.
------ 62 x 2.4148.8 -to`g`ri 
9  Kasbiy psixologiya   avto(82)
5none (30.0)Pedagogika va p Latipova  U. Y.
Sabirova  K. S.
2 x 15-3 x 15--39 -114 3 x 30xatolik 
10  Ekologiya   avto(82)
5none (45.0)Ekologiya va xa Jumaniyazova  S. I.
Badalova  M. F.
2 x 153 x 15-6 x 15-39 -204 3 x 75xatolik 
11  Soha iqtisodiyoti va menejmenti   avto(82)
6none (45.0)Menejment va Ma Zaripova M. Z.
2 x 303 x 15---39 -144 3 x 45xatolik 
12  Mashinasozlik texnologiyasi asoslari va avtotraktorsozlikda yangi texnologiyalar   avto(82)
6none (60.0)Transport tizim Xojayev O. X.
Boltayev A. .
Allabergenov B. F.
2 x 303 x 16-6 x 14-39 -231 3 x 60xatolik 
13  Texnik tizimlarni boshqarish   avto(82)
6none (60.0)Fakultetlararo  Urinov B. G.
Masharipov R. S.
Raximova I. R.
Duschanov S. K.
2 x 303 x 16-6 x 14-39 -231 3 x 60xatolik 
14  Mexanika (MD) (Kurs loyiha)   avto(82)
5noneTransport tizim Ruziev I. S.
Sherov  D. .
------ 77 x 3.6277.2 -to`g`ri 
15  Mashinasozlik texnologiyasi asoslari va avtotraktorsozlikda yangi texnologiyalar (Kurs ishi)   avto(82)
6noneTransport tizim Boltayev A. .
Madaminov S. .
------ 77 x 2.4184.8 -to`g`ri 
16  Hayot faoliyati xavfizligi   avto(82)
7none (45.0)Fakultetlararo  Duschanov S. K.
2 x 153 x 15-6 x 15-39 -204 3 x 45xatolik 
Jami: 660 813 45 1134 0 571 610.8 3833.8 3345

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Avtomobil va traktorlar konstruksiyasi   avto(82)
4none (60.0)Transport tizim Hayitov  A. N.
Ruzmetov I. .
Qadirov I. .
303 x 15-6 x 15-31 -196 3 x 60to`g`ri 
5none (45.0)Transport tizim Ruzmetov I. .
Hayitov  A. N.
2 x 153 x 15-6 x 15-39 -204 3 x 75xatolik 
2  Avtomobil va traktorlarni avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari   avto(82)
5none (30.0)Transport tizim Ruzmetov I. .
2 x 30----39 -99 3 x 60xatolik 
6none (90.0)Transport tizim Sotimov   . .
Boltayev A. .
Atahanov A. Y.
Ruzmetov I. .
2 x 303 x 30-6 x 30-39 -369 3 x 60xatolik 
3  Maxsus avtomobillar   avto(82)
5none (45.0)Transport tizim Axmedov  O. B.
2 x 303 x 15---39 -144 3 x 45xatolik 
4  Payvandlash texnologiyalari   avto(82)
5none (45.0)Transport tizim Rajabov  B. .
2 x 153 x 30---39 -159 3 x 45xatolik 
5  Avtomobilsozlik korxonalari dastgoxlari   avto(82)
6none (45.0)Transport tizim Polvanov K. O.
2 x 153 x 30---39 -159 3 x 45xatolik 
6  Transport vositalarining gidravlik jihozlari   avto(82)
6none (45.0)Transport tizim Ruzmetov I. .
2 x 303 x 15---39 -144 3 x 45xatolik 
7  Avtomobil va traktorlarning ergonomikasi va dizayni   avto(82)
7none (60.0)Transport tizim Ismoilov R. I.
Boltayev A. .
2 x 303 x 16-6 x 14-39 -231 3 x 60xatolik 
8  Transport vositalarida qo’llaniladigan yonilg’i va moylash materiallari   avto(82)
7none (45.0)Transport tizim Atajanova S. A.
2 x 303 x 15---39 -144 3 x 45xatolik 
9  Avtomobil va traktorlarni sinash, puxtalik asoslari   avto(82)
7none (60.0)Transport tizim Yakubov  X. Q.
Mirzaev O. .
2 x 303 x 16-6 x 14-39 -231 3 x 60xatolik 
8none (60.0)Transport tizim Yakubov  X. Q.
Mirzaev O. .
2 x 303 x 14-6 x 16-39 -237 3 x 30xatolik 
10  Avtomobil va traktorlar ekspluatatsiyasi va diagnostikasi   avto(82)
7none (60.0)Transport tizim Madaminov S. .
2 x 303 x 16-6 x 14-39 -231 3 x 120xatolik 
8none (60.0)Transport tizim Madaminov S. .
Boltayev A. .
Ismoilov R. I.
2 x 303 x 14-6 x 16-39 -237 3 x 30xatolik 
11  Avtomobil va traktorlar ekspluatatsiyasi va diagnostikasi (Kurs loyiha)   avto(82)
7noneTransport tizim Madaminov S. .
------ 78 x 3.6280.8 -to`g`ri 
Jami: 720 723 0 804 0 538 280.8 3065.8 2340

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Tanishuv amaliyoti   avto(82)
2noneTransport tizim Axmedov  O. B.
7272 to`g`ri 
4noneTransport tizim Safashev S. .
Ataxanov I. S.
shomuratov J. .
144144 to`g`ri 
2  Ishlab chiqarish amaliyoti   avto(82)
6noneTransport tizim Xusainov B. S.
Tajiyev S. .
Atahanov A. Y.
540540 to`g`ri 
3  BMI oldi amaliyoti   avto(82)
8noneTransport tizim Sabirov B. A.
6060 to`g`ri 
Jami: 816

7 .  Bitiruv malakaviy ish

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
BMI Jami Tekshiruv Muhokama
1  BMI va Davlat attestatsiyasi   avto(82)
8noneTransport tizim Ruziev I. S.
78 x 18014040 to`g`ri 
Jami: 14040 14040

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Yonalishga kirish   avto(82)
1none (30.0)Transport tizim Atahanov A. Y.
152 x 15---28 -73 2 x 30to`g`ri 
2  Konstruktorlik xujjatlarni ishlash   avto(82)
3none (30.0)Transport tizim Qadirov I. .
153 x 15---31 -91 3 x 30to`g`ri 
3  Kompyuterli loyixalash   avto(82)
3none (30.0)Transport tizim Matyaqubov  O. E.
153 x 15---31 -91 3 x 90to`g`ri 
4none (60.0)Transport tizim Matyaqubov  O. E.
Raximov X. .
153 x 15-6 x 30-31 -271 3 x 60to`g`ri 
4  Ilmiy ijodiy izlanish asoslari   avto(82)
6none (45.0)Transport tizim Ruziev I. S.
Madaminov S. .
2 x 303 x 15---39 -144 3 x 15xatolik 
5  Moliyaviy savodxonlik asoslari    avto(82)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
2 x 16-3 x 14--39 -113 3 x 30xatolik 
6  Avtomobil va traktorlarni loyihalash   avto(82)
7none (90.0)Transport tizim Yuldashev  K. K.
Masharibov  A. .
2 x 443 x 30-6 x 16-39 -313 3 x 150xatolik 
7  Avtomobil va traktorlarni loyihalash (kurs ishi)   avto(82)
7noneTransport tizim Yuldashev  K. K.
------ 78 x 2.4187.2 -to`g`ri 
8  Avtomobil va traktorlarni elektr jihozlari va elektron tizimlari   avto(82)
8none (60.0)Transport tizim Rahimov S. I.
Rahimov S. I.
Ruzmetov I. .
2 x 28--6 x 32-39 -287 3 x 60xatolik 
9  Avtomobil va traktorlar nazariyasi   avto(82)
8none (60.0)Transport tizim Yakubov  X. Q.
Qadirov I. .
Boltayev A. .
2 x 303 x 14-6 x 16-39 -237 3 x 60xatolik 
10  Avtomobilsozlikda shtamplash, yig`ish va qoplamalar texnologiyalari   avto(82)
8none (60.0)Transport tizim Masharibov  A. .
Xojayev O. X.
2 x 303 x 30---39 -189 3 x 30xatolik 
11  Ichki yonuv dvigatellari nazariyasi    avto(82)
8none (60.0)Transport tizim Xusainov B. S.
Atahanov A. Y.
2 x 303 x 16-6 x 14-39 -231 3 x 30xatolik 
12  Ichki yonuv dvigatellari nazariyasi (Kurs ishi)   avto(82)
8noneTransport tizim Qadirov I. .
------ 78 x 2.4187.2 -to`g`ri 
13  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   avto(82)
8none (30.0)Huquq none
2 x 14-3 x 16--39 -115 3 x 30xatolik 
Jami: 504 480 90 648 0 433 374.4 2529.4 1815

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
2184 2991 345 2766 0 1266 14040 2026 26434 9480