© Urganch Davlat Universiteti.

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                      Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Ишчи укув режа pdf 2.1 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Математика для экономистов   buxg(rus)(0)
1none (60.0)Amaliy matemati Abdirimov I. .
3030--110 -71 60xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Abdirimov I. .
3030---10 -70 90xatolik 
2  Новейшая история Узбекистана    buxg(rus)(0)
1none (60.0)Tarix  Navro`zov S. -.
30-30-110 -71 60xatolik 
3  Узбекский язык   buxg(rus)(0)
1none (30.0)O`zbek tilshuno Shernazarova G. A.
-30---10 -40 60xatolik 
2none (60.0)O`zbek tilshuno Shernazarova G. A.
-60---10 -70 30xatolik 
4  Иностарнный язык   buxg(rus)(0)
1none (30.0)Fakultetlararo  none
-30---10 -40 30xatolik 
2none (30.0)Fakultetlararo  none
-30---10 -40 30xatolik 
5  Использование узбекского языка в сфере   buxg(rus)(0)
1none (30.0)O`zbek tilshuno Shernazarova G. A.
-30--110 -41 60xatolik 
6  Информационные комплексы и технологии в экономике   buxg(rus)(0)
1none (60.0)Kompyuter ilmla Khajiev U. S.
3030---11 -71 60xatolik 
2none (30.0)Kompyuter ilmla Khajiev U. S.
---30-10 -40 60xatolik 
7  Физкультура и спорт   buxg(rus)(0)
1none (30.0)Sport faoliyati Adambayev J. H.
-30--110 -41 60xatolik 
Jami: 120 300 30 30 4 111 0 595 600

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Экономическая теория   buxg(rus)(0)
1none (60.0)Iqtisodiyot  Yusupova  I. R.
3030--110 -71 120xatolik 
2none (90.0)Iqtisodiyot  Yusupova  I. R.
4446--210 -102 90xatolik 
Jami: 74 76 0 0 3 20 0 173 210

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Микроэкономика. Макроэкономика   buxg(rus)(0)
1noneIqtisodiyot  Yusupova  I. R.
------ -0 -xatolik 
2none (60.0)Iqtisodiyot  none
3030--110 -71 75xatolik 
2  Бухгалтерский учет    buxg(rus)(0)
1noneBuxgalteriya hi Jabbarov U. R.
------ -0 -xatolik 
2none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030--111 -72 72xatolik 
Jami: 60 60 0 0 2 21 0 143 147

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Налоги и налогообложения   buxg(rus)(0)
7none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030---10 -70 xatolik 
8none (30.0)Buxgalteriya hi none
1614---10 -40 xatolik 
2  Финансовий рынок и финансовые технологии   buxg(rus)(0)
7none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030---10 -70 xatolik 
8none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030---10 -70 xatolik 
3  Финансовый учет-1   buxg(rus)(0)
7none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030---10 -70 xatolik 
4  Аудит   buxg(rus)(0)
7none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030---10 -70 xatolik 
8none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030---10 -70 xatolik 
5  Международные стандарты фмнансового учета   buxg(rus)(0)
7none (90.0)Buxgalteriya hi none
4644---10 -100 xatolik 
6  Налоговая консультация   buxg(rus)(0)
8none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030---10 -70 xatolik 
Jami: 272 268 0 0 0 90 0 630

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Финансовиый менедмент   buxg(rus)(0)
8none (60.0)Buxgalteriya hi none
3030---10 -70 -xatolik 
Jami: 30 30 0 0 0 10 0 70 0

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
556 734 30 30 9 0 0 252 1611 957