© Urganch Davlat Universiteti.

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                          Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . ишчи ўкув режа pdf 423.05 KBayt  
2 . Ишчи-ўқув режа 2курс pdf 2.33 MBayt  
3 . Ишчи укув режа 2022 pdf 2.29 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Информационные коммуникационные системы и технологии в экономику   iqt_rus(45)
1none (72.0)Kompyuter ilmla Rahimbaeva M. D.
Khajiev U. S.
Allaberganova N. M.
Allaberganova N. M.
34--4 x 38-17 -203 2 x 108to`g`ri 
2  Прикладная математика 1,2   iqt_rus(45)
1none (72.0)Amaliy matemati Abdirimov I. .
Rozzaqov T. U.
342 x 38---18 -128 2 x 216to`g`ri 
2none (72.0)Amaliy matemati Abdirimov I. .
Rozzaqov T. U.
342 x 38---18 -128 2 x 108to`g`ri 
3  Узбекский язык   iqt_rus(45)
1none (30.0)O`zbek tilshuno Alimova S. M.
-2 x 30---17 -77 2 x 90to`g`ri 
4  Философия   iqt_rus(45)
1noneIjtimoiy ish va Abdullayeva I. G.
------ -0 -to`g`ri 
2none (42.0)Ijtimoiy ish va none
242 x 18--118 -79 2 x 78to`g`ri 
5  Inostranniy yazik   iqt_rus(45)
1none (72.0)Fakultetlararo  Abubakirova N. X.
-2 x 72---17 -161 2 x 108to`g`ri 
2none (72.0)Fakultetlararo  Abubakirova N. X.
-2 x 72---17 -161 2 x 108to`g`ri 
Jami: 126 536 0 152 1 122 0 937 1632

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Статистика   iqt_rus(45)
3none (72.0)Buxgalteriya hi Gulmanov  M. A.
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
2  Микроэкономика   iqt_rus(45)
3none (72.0)Iqtisodiyot  Yusupova  I. R.
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
3  Экономика окружающего среду и природных ресурсов   iqt_rus(45)
3none (72.0)Menejment va Ma Qo’ziboyev B. H.
Durumov T. G.
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
4  Цифровая экономика    iqt_rus(45)
3none (72.0)Iqtisodiyot  Masharipova M. A.
Yusupova  I. R.
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
5  Макроэкономика    iqt_rus(45)
4none (72.0)Iqtisodiyot  none
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
6  Введения в экомическую политику    iqt_rus(45)
4none (72.0)Iqtisodiyot  Jumaniyozov R. P.
Ibragimov J. B.
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
7  Математическая программирования   iqt_rus(45)
4none (72.0)Iqtisodiyot  Egamov B. N.
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
8  Экономика предприятия   iqt_rus(45)
4none (72.0)Menejment va Ma Durumov T. G.
Xodjaniyazov E. .
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
9  Малый бизнес и частное предпринимательство   iqt_rus(45)
4none (72.0)Menejment va Ma Durumov T. G.
Xodjaniyazov E. .
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
10  Nalog i nalogooblajeniya   iqt_rus(45)
6none (72.0)Buxgalteriya hi Sapayev M. K.
342 x 38---23 -133 2 x 108to`g`ri 
Jami: 340 760 0 0 18 185 0 1303 2160

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  История экономические мышление   iqt_rus(45)
1none (46.0)Iqtisodiyot  Jumaniyozov R. P.
Nurullayev R. S.
242 x 22--117 -86 2 x 24to`g`ri 
2none (26.0)Iqtisodiyot  Jumaniyozov R. P.
Nurullayev R. S.
102 x 16---17 -59 2 x 24to`g`ri 
2  Бизнес право   iqt_rus(45)
1none (72.0)Iqtisodiyot  Nurullayev R. S.
Jumaniyozov R. P.
342 x 38--117 -128 2 x 108to`g`ri 
3  Креативная мышления   iqt_rus(45)
2none (72.0)Pedagogika va p jumaniyazova  I. .
342 x 38--119 -130 2 x 108to`g`ri 
4  Экономика   iqt_rus(45)
1noneIqtisodiyot  Jumaniyozov R. P.
------ -0 -to`g`ri 
2none (72.0)Iqtisodiyot  none
342 x 38--118 -129 2 x 108to`g`ri 
5  Введения в эконометрику    iqt_rus(45)
3none (72.0)Iqtisodiyot  Ataev J. E.
342 x 38--218 -130 2 x 108to`g`ri 
6  Ekonomicheskiy rost   iqt_rus(45)
6none (72.0)Iqtisodiyot  Palvanniyazov A. A.
Xodjaniyazov N. S.
3438---23 -95 2 x 108to`g`ri 
Jami: 204 418 0 0 6 129 0 757 1176

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Innovatsion iqtisodiyot   iqt_rus(45)
5none (72.0)Menejment va Ma Durumov T. G.
342 x 38---23 -133 to`g`ri 
2  Menejment   iqt_rus(45)
5none (72.0)Menejment va Ma Levandina I. A.
342 x 38---23 -133 to`g`ri 
3  Planirovaniya biznesa   iqt_rus(45)
5none (72.0)Menejment va Ma Xodjaniyazov E. .
342 x 38---23 -133 to`g`ri 
4  Strategik boshqaruv   iqt_rus(45)
5none (72.0)Menejment va Ma Papovich A. M.
342 x 38---23 -133 to`g`ri 
5  Dinamik makroiqtisodiyot   iqt_rus(45)
5none (72.0)Iqtisodiyot  Palvanniyazov A. A.
Ahmedov S. K.
342 x 38---23 -133 to`g`ri 
6  Moliya   iqt_rus(45)
6none (72.0)Buxgalteriya hi Yakubov X. A.
YUSUPOVA M. U.
342 x 38---23 -133 to`g`ri 
Jami: 204 456 0 0 0 138 0 798

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Regionalnaya ekonomika   iqt_rus(45)
6none (72.0)Iqtisodiyot  Ruzmetov B. .
342 x 38---23 -133 2 x 108to`g`ri 
2  Marketing   iqt_rus(45)
6none (72.0)Menejment va Ma Xodjaniyazov E. .
342 x 38---23 -133 2 x 108to`g`ri 
Jami: 68 152 0 0 0 46 0 266 432

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
942 2322 0 152 25 0 0 620 4061 6696