© Urganch Davlat Universiteti.

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                          Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа PDF 2.67 MBayt  
2 . ишчи ўкув режа pdf 1.8 MBayt  
3 . малака талаби pdf 1.18 MBayt  
4 . Ишчи-ўқув режа 2курс pdf 2.36 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar   iqt(51)
marketing(24)
1none (72.0)Kompyuter ilmla Babajanov U. U.
Egamov B. N.
Khajiev U. S.
Avezmatov I. D.
34--10 x 38-57 -471 5 x 108xatolik 
2  Amaliy matematika 1,2   iqt(51)
marketing(24)
1none (72.0)Amaliy matemati Xayitboev Q. N.
Sadullaev S. O.
Abdirimov I. .
345 x 38---59 -283 5 x 432xatolik 
2none (72.0)Amaliy matemati Sadullaev S. O.
Xayitboev Q. N.
Abdirimov I. .
345 x 38---60 -284 5 x 108xatolik 
3  Falsafa   iqt(51)
marketing(24)
2none (42.0)Ijtimoiy ish va Do`schanova U. E.
O`razmetov M. T.
Axmedova M. A.
245 x 18--158 -173 5 x 78xatolik 
4  Rus tili   marketing(24)
1none (30.0)Rus tili va ada Jumaboyeva Z. D.
-30---13 -43 90to`g`ri 
5  Xorijiy til   marketing(24)
1none (72.0)Fakultetlararo  Kurbanova Z. X.
-72---12 -84 108to`g`ri 
2none (72.0)Fakultetlararo  Kurbanova Z. X.
-72---12 -84 108to`g`ri 
Jami: 126 644 0 380 1 271 0 1422 3936

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Statistika   marketing(24)
3none (72.0)Buxgalteriya hi Gulmanov  M. A.
3438--213 -87 108to`g`ri 
2  Biznes boshqaruv asoslari   marketing(24)
3none (72.0)Menejment va Ma Ibodullayev  D. I.
3438--213 -87 108to`g`ri 
3  Chakana savdo printsplari   marketing(24)
3none (72.0)Menejment va Ma Aliyeva G. I.
3438--213 -87 108to`g`ri 
4  Ekonometrika   marketing(24)
4none (72.0)Iqtisodiyot  Rahimov T. J.
3438--213 -87 108to`g`ri 
5  Korxona iqtisodiyoti    marketing(24)
4none (72.0)Menejment va Ma Aliyeva G. I.
Sapayeva N. K.
3438--213 -87 108to`g`ri 
6  Kichik biznes va hususiy tadbirkorlik   marketing(24)
4none (72.0)Menejment va Ma Sapayev M. K.
Durumov T. G.
3438--213 -87 108to`g`ri 
7  Raqamli iqtisodiyot   marketing(24)
5none (72.0)Iqtisodiyot  Zaripov X. Z.
Masharipova M. A.
3438---12 -84 108to`g`ri 
8  Marketing innovatsiyalari   marketing(24)
6none (72.0)Menejment va Ma Xudayberganov  M. F.
3438---12 -84 108to`g`ri 
9  Xalqaro marketing   marketing(24)
6none (72.0)Menejment va Ma Vakant X. P.
3438---12 -84 108to`g`ri 
Jami: 306 342 0 0 12 114 0 774 972

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Biznes huquqi   iqt(51)
marketing(24)
1none (72.0)Iqtisodiyot  Aliyeva G. I.
Nasretdinova F. O.
Xaytbayeva N. B.
Salayev S. K.
345 x 38--258 -284 5 x 108xatolik 
2  Iqtisodiy talimotlar tarixi   iqt(51)
marketing(24)
1none (46.0)Iqtisodiyot  Radjapov K. E.
Xudayberganov  M. F.
245 x 22--158 -193 5 x 24xatolik 
2none (26.0)Iqtisodiyot  Xudayberganov  M. F.
Radjapov K. E.
105 x 16---58 -148 5 x 24xatolik 
3  Marketing asoslari   marketing(24)
1noneIqtisodiyot  Ro`zmetov M. .
Salayeva L. U.
------ -0 -to`g`ri 
2none (72.0)Iqtisodiyot  none
3438--113 -86 108to`g`ri 
4  Kreativ fikirlash   marketing(24)
1none (72.0)Pedagogika va p jumaniyazova  I. .
3438--113 -86 108to`g`ri 
5  Iqtisodiyot   marketing(24)
2none (72.0)Iqtisodiyot  none
3438--113 -86 108to`g`ri 
6  Mikroiqtisodiyot    marketing(24)
3none (72.0)Iqtisodiyot  Nasretdinova F. O.
Tajiyev B. .
3438--213 -87 108to`g`ri 
7  Makroiqtisodiyot   marketing(24)
3none (72.0)Iqtisodiyot  Ibragimov J. B.
Ataev J. E.
3438--213 -87 108to`g`ri 
8  Marketingni boshqarish   marketing(24)
4none (72.0)Menejment va Ma Aminova M. S.
Ilhamova Z. P.
3438--213 -87 108to`g`ri 
9  Marketing printsplari   marketing(24)
4none (72.0)Menejment va Ma Ilhamova Z. P.
3438--213 -87 108to`g`ri 
10  Marketing tadqiqotlari   marketing(24)
5none (72.0)Menejment va Ma Xayitboeva  N. B.
3438---12 -84 108to`g`ri 
11  Marketing kommunikatsiyalari   marketing(24)
5none (72.0)Menejment va Ma Yaqubov S. S.
Xayitboeva  N. B.
3438---12 -84 108to`g`ri 
12  Merchandayzing, taxlil va nazorat   marketing(24)
6none (72.0)Menejment va Ma Durumov T. G.
Ruzmetov S. B.
3438---12 -84 108to`g`ri 
Jami: 408 760 0 0 14 301 0 1483 1860

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot    marketing(24)
6noneMenejment va Ma Yaqubov S. S.
060 to`g`ri 
Jami: 60

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Menejment   marketing(24)
5none (72.0)Menejment va Ma Yoqubov A. G.
3438---23 -95 108to`g`ri 
2  Soliq va soliqqa tortish   marketing(24)
5none (72.0)Buxgalteriya hi Gulmanov  M. A.
3438---12 -84 108to`g`ri 
3  Tashkilotchilik xulq atvori   marketing(24)
6none (72.0)Menejment va Ma Aminova M. S.
3438---12 -84 108to`g`ri 
4  Buxgalteriya hisobi va audit   marketing(24)
6none (72.0)Buxgalteriya hi Eshniyazova  Y. Y.
Shamurotov  N. B.
3438---12 -84 108to`g`ri 
Jami: 136 152 0 0 0 59 0 347 432

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
976 1898 0 380 27 0 0 805 4086 7200