© Urganch Davlat Universiteti.

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                          Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . ишчи ўқув режа pdf 424.73 KBayt  
2 . намунавий укув режа pdf 3.38 MBayt  
3 . малака талаби pdf 12.29 MBayt  
4 . Ишчи-ўқув режа 2курс pdf 1.82 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar   turmenej(24)
madmenej(29)
1none (72.0)Kompyuter ilmla Egamov B. N.
Sodiqov S. S.
Avezmatov I. D.
Babajanov U. U.
34--8 x 38-41 -379 4 x 108xatolik 
2  Iqtisodiy ta`limotlar tarixi   turmenej(24)
madmenej(29)
1none (46.0)Iqtisodiyot  Jumaniyozov R. P.
Xudayberganov  M. F.
Salayev S. K.
244 x 22---42 -154 4 x 24xatolik 
2none (26.0)Iqtisodiyot  Salayev S. K.
Radjapov K. E.
104 x 16---42 -116 4 x 24xatolik 
3  Falsafa   turmenej(24)
madmenej(29)
2none (42.0)Ijtimoiy ish va Annaeva  N. R.
244 x 18--142 -139 4 x 78xatolik 
4  Kreativ fikrlash   turmenej(24)
madmenej(29)
2none (72.0)Pedagogika va p Raximova a. D.
jumaniyazova  I. .
344 x 38--142 -229 4 x 108xatolik 
5  Rus tili   madmenej(29)
1none (30.0)Rus tili va ada Abdullayeva B. Q.
Ismagilova M. F.
-2 x 30---15 -75 2 x 90to`g`ri 
6  Xorijiy til   madmenej(29)
1none (72.0)Fakultetlararo  Jumaniyozova M. M.
-2 x 72---16 -160 2 x 108to`g`ri 
2none (72.0)Fakultetlararo  Jumaniyozova M. M.
-2 x 72---16 -160 2 x 108to`g`ri 
Jami: 126 724 0 304 2 256 0 1412 1980

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Amaliy matematika 1,2   turmenej(24)
madmenej(29)
1none (72.0)Amaliy matemati Sadullaev S. O.
Rozzaqov T. U.
Abdikarimov F. B.
Abitjanov I. A.
344 x 38--242 -230 4 x 108xatolik 
2none (72.0)Amaliy matemati Sadullaev S. O.
Abdikarimov F. B.
Rozzaqov T. U.
Abitjanov I. A.
344 x 38--242 -230 4 x 108xatolik 
Jami: 68 304 0 0 4 84 0 460 864

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Iqtisodiyot nazariyasi   turmenej(24)
madmenej(29)
2none (72.0)Iqtisodiyot  Doschanov  T. T.
Salayev S. K.
Salayeva L. U.
344 x 38--142 -229 4 x 108xatolik 
2  Menejmentga kirish   turmenej(24)
madmenej(29)
1none (72.0)Iqtisodiyot  Salayeva L. U.
Aminova M. S.
344 x 38--142 -229 4 x 108xatolik 
3  Statistika   turmenej(24)
madmenej(29)
3none (72.0)Buxgalteriya hi Otabaeva K. R.
344 x 38--340 -229 4 x 108xatolik 
4  Mikroiqtisodiyot   turmenej(24)
madmenej(29)
3none (72.0)Iqtisodiyot  Nasretdinova F. O.
Tajiyev B. .
Ataev J. E.
344 x 38--240 -228 4 x 108xatolik 
5  Makroiqtisodiyot.   turmenej(24)
madmenej(29)
3none (72.0)Iqtisodiyot  Jumaniyozov R. P.
Abdikarimova Z. B.
344 x 38--240 -228 4 x 108xatolik 
6  Biznes boshqaruv asoslari   turmenej(24)
madmenej(29)
4none (72.0)Menejment va Ma Ibodullayev  D. I.
Choponov S. .
Sapayeva N. K.
Yoqubov A. G.
344 x 38--240 -228 4 x 108xatolik 
7  Turizm asoslari   turmenej(24)
madmenej(29)
3none (72.0)Turizm Ro`zmetov  . S.
344 x 38--240 -228 4 x 108xatolik 
8  Turizm iqtisodiyoti   turmenej(24)
madmenej(29)
4none (72.0)Turizm Shamurotov  S. B.
344 x 38--240 -228 4 x 108xatolik 
9  Turizm sotsiologiyasi   madmenej(29)
3none (72.0)Turizm Xudoyberganov D. T.
Shamurotov  S. B.
342 x 38--215 -127 2 x 108to`g`ri 
10  Barqaror turizm   madmenej(29)
3none (72.0)Turizm Allonazarov O. N.
342 x 38--215 -127 2 x 108to`g`ri 
11  Boshqaruv jarayonlari   madmenej(29)
turmenej(24)
5none (72.0)Menejment va Ma Durumov T. G.
Sapayeva N. K.
343 x 38---39 -187 3 x 108to`g`ri 
12  Turizm marketingi   madmenej(29)
turmenej(24)
5none (72.0)Menejment va Ma Yoqubov A. G.
Yaqubov S. S.
Ilhamova Z. P.
343 x 38---39 -187 3 x 108to`g`ri 
13  Mintaqaviy turizm resurslari   madmenej(29)
turmenej(24)
6none (72.0)Turizm Matniyazov M. R.
Allanazarov O. B.
343 x 38---39 -187 3 x 108to`g`ri 
Jami: 442 1710 0 0 19 471 0 2642 4860

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Turizm geografiyasi   turmenej(24)
madmenej(29)
3none (72.0)Geografiya none
344 x 38---40 -226 4 x 108xatolik 
2  Xalqaro turizm   turmenej(24)
madmenej(29)
4none (72.0)Turizm Ro`zmetov  . S.
Allonazarov O. N.
344 x 38--240 -228 4 x 108xatolik 
3  Ekskursiya xizmatini tashkil qilish   turmenej(24)
madmenej(29)
4none (72.0)Turizm Allanazarov O. B.
344 x 38--240 -228 4 x 108xatolik 
4  Turizm infratuzilmasi   turmenej(24)
madmenej(29)
4none (72.0)Turizm Xudoyberganov D. T.
344 x 38--240 -228 4 x 108xatolik 
5  Madaniy va madaniy meros turizmi   madmenej(29)
5none (72.0)Turizm Ro`zmetov  . S.
Matniyazov M. R.
3438---28 -100 108to`g`ri 
6  Strategik menejment   madmenej(29)
turmenej(24)
6none (72.0)Menejment va Ma Yoqubov A. G.
Qobulov  O. O.
Vakant X. P.
343 x 38---39 -187 3 x 108to`g`ri 
7  Turizmda madaniy meros obyektlari dizayni va landshaft dizayni   madmenej(29)
6none (72.0)Arxitektura none
3438---28 -100 108to`g`ri 
Jami: 238 798 0 0 6 255 0 1297 2268

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malaka amaliyot   madmenej(29)
6noneMenejment va Ma Durumov T. G.
120120 to`g`ri 
Jami: 120

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Moliya va soliqlar   madmenej(29)
turmenej(24)
5none (72.0)Buxgalteriya hi Fayzullaev N. B.
Avezov M. K.
343 x 38---39 -187 3 x 108to`g`ri 
2  Turizm klasteri   madmenej(29)
turmenej(24)
5none (72.0)Turizm Baxtiyorov S. S.
Ollanazarov B. D.
343 x 38---39 -187 3 x 108to`g`ri 
3  Xalqaro mehmondostlik menejmenti   madmenej(29)
6none (72.0)Turizm none
3438---28 -100 108to`g`ri 
4  Animatorlik xizmatini tashkil qilish   madmenej(29)
6none (72.0)Turizm Shamurotov  S. B.
3438---28 -100 108to`g`ri 
Jami: 136 304 0 0 0 134 0 574 864

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1010 3840 0 304 31 0 0 1200 6505 10836