© Urganch Davlat Universiteti.

Sport va san'at  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                            Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Ишчи ўқув режа 2-курс pdf 1.14 MBayt  
2 . Намунавий ўқув режа PDF 395.19 KBayt  
3 . Ишчи ўқув режа 4-курс 2023/2024 pdf 2.34 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Falsafa   jt_zav(111)
3none (16.0)Ijtimoiy ish va Xajiyeva M. S.
Karimov Z. A.
8-4 x 8--53 -93 4 x 44to`g`ri 
Jami: 8 0 32 0 0 53 0 93 176

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Rus (o`zbek) tili   jt_zav(111)
1none (16.0)Rus tili va ada Эгамов Р. А.
-4 x 16---45 -109 4 x 44to`g`ri 
2none (16.0)Rus tili va ada Эгамов Р. А.
-4 x 16---45 -109 4 x 44to`g`ri 
2  Xorijijy til   jt_zav(111)
1none (16.0)Fakultetlararo  Atadjanova N. S.
Atadjanova N. S.
-4 x 16---45 -109 4 x 64to`g`ri 
2none (16.0)Fakultetlararo  Atadjanova N. S.
Atadjanova N. S.
-4 x 16---45 -109 4 x 64to`g`ri 
3  Odam anatomiyasi va fiziologiyasi   jt_zav(111)
1none (16.0)Biologiya  Yadgarova  N. S.
Jumaniyozova T. M.
2 x 4-4 x 12--45 -101 4 x 44to`g`ri 
2none (16.0)Biologiya  Yadgarova  N. S.
Jumaniyozova T. M.
2 x 6-4 x 10--45 -97 4 x 44to`g`ri 
4  O`zbekistonning eng yangi tarixi   jt_zav(111)
1none (16.0)Tarix  Matkarimov  X. O.
2 x 8-4 x 8--45 -93 4 x 44to`g`ri 
5  Talimda axborot texnologiyalari   jt_zav(111)
4none (16.0)Kompyuter ilmla Matchanov B. J.
Bekchanov B. Y.
Khajiev U. S.
Jumanazarova O. .
2 x 67 x 6-14 x 4-99 -209 7 x 44xatolik 
6  Oliy matematika   jt_zav(111)
3none (16.0)Matematik tahli Matyaqubov Z. Q.
To`raxonov I. F.
64 x 10---53 -99 4 x 44to`g`ri 
Jami: 54 338 120 56 0 467 0 1035 1876

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Jismmoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi   jt_zav(111)
1none (24.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
2 x 84 x 84 x 8--45 -125 4 x 56to`g`ri 
2none (24.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
2 x 84 x 84 x 8--45 -125 4 x 56to`g`ri 
3none (16.0)Jismoniy madani Sharipov  A. K.
8-4 x 8--53 -93 4 x 44to`g`ri 
4none (24.0)Jismoniy madani Sharipov  A. K.
84 x 84 x 8--53 -125 4 x 66to`g`ri 
2  Gimnastika va uni o`qitish metodikasi   jt_zav(111)
1none (16.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 44 x 64 x 6--45 -101 4 x 64to`g`ri 
2none (24.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 64 x 104 x 8--45 -129 4 x 56to`g`ri 
3none (8.0)Jismoniy madani Xudoyberganov O. E.
6-4 x 2--53 0 x 2.467 4 x 66to`g`ri 
3  Sport harakatli o`yinlarni o`qitish metodikasi (harakatli o`yinlarl)   jt_zav(111)
1none (24.0)Jismoniy madani Ismailov  F. I.
2 x 84 x 84 x 8--45 -125 4 x 56to`g`ri 
2none (16.0)Jismoniy madani Ismailov  F. I.
2 x 44 x 64 x 6--45 -101 4 x 44to`g`ri 
4  Jismohiy tarbiya va sport menejment   jt_zav(111)
2none (16.0)Jismoniy madani Ismailov  F. I.
2 x 64 x 64 x 4--45 -97 4 x 44to`g`ri 
5  Umumiy psixologiya   jt_zav(111)
4none (12.0)Pedagogika va p Karimova  N. B.
Bekchanova Q. R.
2 x 67 x 6---103 0 x 2.4157 7 x 44xatolik 
6  Gimnastika va uni o`qitish metodikasi KURS ISHI   jt_zav(111)
3noneJismoniy madani Iskandarov N. S.
Ko`palov S. U.
Matnazarov  O. L.
Xudoyberganov O. E.
------ 105 x 2.4252 -to`g`ri 
7  Sport harakatli o`yinlarni o`qitish metodikasi (futbol)   jt_zav(111)
3none (16.0)Jismoniy madani Madaminov  A. E.
64 x 64 x 4--53 0 x 2.499 4 x 66to`g`ri 
4none (16.0)Jismoniy madani Saparboyev  M. S.
44 x 64 x 6--53 0 x 2.4105 4 x 44to`g`ri 
8  Kurash turlari va uni o`qitish metodikasi   jt_zav(111)
3none (24.0)Jismoniy madani Bekmanova  H. S.
Meyliev  X. .
64 x 104 x 8--53 0 x 2.4131 4 x 44to`g`ri 
4none (22.0)Jismoniy madani Bekmanova  H. S.
Meyliev  X. .
44 x 84 x 10--53 0 x 2.4129 4 x 66to`g`ri 
9  Yengil atletika va uni o`qitish metodikasi   jt_zav(111)
3none (16.0)Jismoniy madani Safarboyev  N. S.
64 x 64 x 4--53 0 x 2.499 4 x 44to`g`ri 
10  Umumiy psixalogiya   jt_zav(111)
5none (12.0)Pedagogika va p Sultanova M. R.
3 x 6-8 x 6--41 -107 8 x 48xatolik 
11  Umumiy pedagogika   jt_zav(111)
5none (12.0)Pedagogika va p Umida S. -.
3 x 48 x 48 x 4--41 -117 8 x 48xatolik 
6none (16.0)Pedagogika va p Sultanova M. R.
Karimova  N. B.
3 x 88 x 48 x 4--46 0 x 2.4134 8 x 74xatolik 
Jami: 202 490 504 0 0 970 252 2418 4932

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Umumiy Pedagogika   jt_zav(111)
7none (16.0)Pedagogika va p Kalandarova  M. A.
3 x 88 x 48 x 4--98 0 x 2.4186 xatolik 
Jami: 24 32 32 0 0 98 0 186

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Sport mashgulotlari asoslari   jt_zav(111)
1none (16.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
2 x 64 x 10---45 -97 4 x 44to`g`ri 
2  Jismoniy tarbiya sport pedagogikasi   jt_zav(111)
2none (16.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 64 x 10---45 -97 4 x 44to`g`ri 
Jami: 24 80 0 0 0 90 0 194 352

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
312 940 688 56 0 252 0 1678 3926 8824