© Urganch Davlat Universiteti.

Sport va san'at  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                        Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа PDF 399.32 KBayt  
2 . ишчи ўкув режа pdf 832.82 KBayt  
3 . ишчи ўқув режа 2-курс pdf 870.72 KBayt  
4 . Ishchi uquv reja 3-kurs pdf 2.85 MBayt  
5 . Ишчи ўқув режа 3-курс 2022/2023 pdf 4.59 MBayt  
6 . Ишчи ўқув режа rus 3-курс 2022/2023 pdf 2.13 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Новейшая история Узбекистана   jt_rus(0)
1none (30.0)Tarix  Nurullayeva  N. Q.
14-2 x 16--25 -71 2 x 30xatolik 
2  Falsafa   jt_rus(0)
2none (30.0)Ijtimoiy ish va Hudayberganov O. A.
14-2 x 16--25 -71 2 x 30xatolik 
3  Umumiy psixologiya   jt_rus(0)
2none (60.0)Pedagogika va p Raxmedova  M. A.
Sabirov K. x.
24-2 x 36--27 -123 2 x 60xatolik 
4  Xorijiy til   jt_rus(0)
1none (60.0)Fakultetlararo  Allaberganova U. M.
Atajanova G. ..
Yakubova M. T.
-2 x 60---38 -158 2 x 60xatolik 
2none (60.0)Fakultetlararo  Allaberganova U. M.
Atajanova G. ..
Yakubova M. T.
-2 x 60---27 -147 2 x 60xatolik 
5  O`zbek tili   jt_rus(0)
1none (60.0)O`zbek tilshuno Saparova  S. B.
-2 x 60---27 -147 2 x 60xatolik 
6  Umumiy pedagogika   jt_rus(0)
3none (60.0)Pedagogika va p Raximova E. R.
Cho`ponova Q. O.
302 x 102 x 20--27 -117 2 x 60xatolik 
4none (60.0)Pedagogika va p Raximova E. R.
Cho`ponova Q. O.
302 x 102 x 20--27 -117 2 x 60xatolik 
7  Talimda axborot texnologiyalari   jt_rus(0)
3none (30.0)Kompyuter ilmla Babadjanov K. R.
Mo`minov S. Y.
142 x 8-4 x 8-27 -89 2 x 30xatolik 
8  O`zbek tilini sohada qo`llanilishi   jt_rus(0)
4none (30.0)O`zbek tilshuno Xusainova G. S.
-2 x 30---27 -87 2 x 30xatolik 
Jami: 126 476 216 32 0 277 0 1127 960

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Oliy matematika   jt_rus(0)
1none (30.0)Matematik tahli Xaytbayev S. X.
142 x 16---24 -70 2 x 30xatolik 
2  Odam anatomiyasi va fiziologiyasi   jt_rus(0)
2none (90.0)Biologiya  Abdulayeva  S. I.
Sapayeva  G. A.
Allashukurov S. R.
40-2 x 144 x 36-27 -239 2 x 90xatolik 
3  Jismoniy tarbiya gigiyenasi va sportning tibbiy asoslari   jt_rus(0)
5none (60.0)Biologiya  Allashukurov S. R.
Nurullaeva M. x.
202 x 102 x 204 x 10-29 -149 2 x 60xatolik 
Jami: 74 52 68 184 0 80 0 458 360

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi   jt_rus(0)
1none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
302 x 102 x 20--25 -115 2 x 60xatolik 
2none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
302 x 102 x 20--25 -115 2 x 60xatolik 
3none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
302 x 102 x 20--27 -117 2 x 60xatolik 
4none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
302 x 102 x 20--27 -117 2 x 60xatolik 
2  Gimnastika va uni o`qitish metodikasi   jt_rus(0)
1none (60.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
142 x 322 x 14--25 -131 2 x 60xatolik 
2none (60.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
-2 x 60---25 -145 2 x 60xatolik 
3  Sport va harakatli o`yinlar o`qitish metodikasi (basketbol)   jt_rus(0)
1none (60.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 62 x 482 x 6--25 -145 2 x 60xatolik 
4  Sport va harakatli o`yinlarni o`qitish metodikasi (harakatli o`yinlar)   jt_rus(0)
1none (30.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 42 x 222 x 4--25 -85 2 x 30xatolik 
5  Sport va harakatli o`yinlar o`qitish metodikasi (Futbol)   jt_rus(0)
2none (60.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 62 x 482 x 6--25 -145 2 x 60xatolik 
3none (30.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 42 x 222 x 4--27 -87 2 x 30xatolik 
6  Sport va harakatli o`yin (voleybol)   jt_rus(0)
3none (60.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 62 x 482 x 6--27 -147 2 x 60xatolik 
7  Sport va harakatli o`yinlar (qo`l to`pi)   jt_rus(0)
4none (60.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 42 x 522 x 4--27 -147 2 x 60xatolik 
8  Kurs ishi. (Qo`l to`pi)   jt_rus(0)
4noneJismoniy madani Sapayev R. R.
Matnazarov  O. L.
------ 55 x 2.4132 -xatolik 
9  Sport inshootlari   jt_rus(0)
3none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
202 x 202 x 20--27 -127 2 x 60xatolik 
Jami: 214 784 288 0 0 337 132 1755 1440

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Kurash turlari va uni o`qitish metodikasi   jt_rus(0)
3none (60.0)Jismoniy madani Meyliev  X. .
122 x 362 x 12--27 -135 2 x 60xatolik 
4none (60.0)Jismoniy madani Meyliev  X. .
-2 x 60---27 -147 2 x 60xatolik 
2  Sport mahoratini oshirish   jt_rus(0)
3none (58.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
162 x 342 x 8--27 -127 2 x 60xatolik 
4none (58.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
142 x 362 x 8--27 -129 2 x 50xatolik 
3  Sport mahoratini oshirish (kurs ishi)   jt_rus(0)
4noneJismoniy madani Matnazarov  O. L.
Qalandarov S. S.
------ 55 x 2.4132 -xatolik 
Jami: 42 332 56 0 0 108 132 670 460

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Qo`shimcha fan. Jismoniy madaniyatni o`qitish texnologiyalari va loyihalashtirish   jt_rus(0)
4none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
162 x 282 x 16--27 -131 2 x 60xatolik 
Jami: 16 56 32 0 0 27 0 131 120

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot (4 hafta)   jt_rus(0)
4noneJismoniy madani Sapayev R. R.
Qalandarov S. S.
144144 xatolik 
Jami: 144

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Tanlov fan. Turizm   jt_rus(0)
1none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
162 x 262 x 18--25 -129 2 x 60xatolik 
2  Tanlov fan. Bolalar va o`smirlar sporti.   jt_rus(0)
2none (30.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
162 x 42 x 10--25 -69 2 x 30xatolik 
3  Tanlov fan. Sport mashg`ulotlari asoslari (Gimnastika boyicha tadbirlarni tashkil etish va otkazish)   jt_rus(0)
4none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
202 x 202 x 20--27 -127 2 x 60xatolik 
4  Tanlov fan. Shaxmat   jt_rus(0)
3none (30.0)Jismoniy madani Sapayev R. R.
2 x 82 x 102 x 12--27 -87 2 x 30xatolik 
Jami: 68 120 120 0 0 104 0 412 360

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
540 1820 780 216 0 264 0 933 4697 3700