© Urganch Davlat Universiteti.

Sport va san'at  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                          Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа PDF 399.32 KBayt  
2 . Ишчи-ўқув режа pdf 678.02 KBayt  
3 . малака талаби pdf 20.84 MBayt  
4 . Ишчи ўқув режа 2-курс pdf 1.03 MBayt  
5 . малака талаби 2021 pdf 7.43 MBayt  
6 . ўқув режа 3-курс 2022/2023 pdf 3.88 MBayt  
7 . Ишчи ўқув режа 3-курс 2022/2023 4+2 pdf 5.62 MBayt  
8 . Ишчи ўқув режа 3-курс 2022/2023 pdf 2.74 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   jt(414)
1none (30.0)Tarix  Anyozov R. B.
Atamuratova  D. R.
5 x 14-14 x 16--200 -494 14 x 30to`g`ri 
2  O`zbek (rus) tili   jt(414)
1none (60.0)Rus tili va ada Sabirov M. R.
Эгамов Р. А.
Avazova A. K.
-14 x 60---200 -1040 14 x 60to`g`ri 
3  Xorijiy til   jt(414)
1none (60.0)Fakultetlararo  O’razmetova F. Y.
Polvonov D. J.
Matchanov M. R.
Ismailova B. Y.
Avezmuratova D. A.
Atabaeva N. A.
Kurbanova Z. X.
Matsapayeva G. I.
Zokirov  B. .
Ro’zimova N. E.
Xudayberganova M. M.
-14 x 60---200 -1040 14 x 60to`g`ri 
2none (60.0)Fakultetlararo  Polvonov D. J.
Matchanov M. R.
Ismailova B. Y.
O’razmetova F. Y.
Avezmuratova D. A.
Atabaeva N. A.
Kurbanova Z. X.
Matsapayeva G. I.
Zokirov  B. .
Ro’zimova N. E.
Xudayberganova M. M.
-14 x 60---200 -1040 14 x 60to`g`ri 
4  Falsafa   jt(414)
2none (30.0)Ijtimoiy ish va Axmedova M. A.
Annaeva  N. R.
Samanova S. B.
5 x 14-14 x 16--200 -494 14 x 30to`g`ri 
5  Umumiy psixologiya   jt(414)
2none (60.0)Pedagogika va p Bekchanova Q. R.
Sabirova  K. S.
Abdullayeva  D. x.
Raximova a. D.
5 x 24-14 x 36--200 -824 14 x 60to`g`ri 
6  Umumiy Pedagogika   jt(414)
3none (60.0)Pedagogika va p Kalandarova  M. A.
Paxmedova M. .
Raximova a. D.
Raximova a. D.
Saidmuratova  M. B.
jumaniyazova  I. .
Karimova  N. B.
Kalandarov S. I.
Saidmuratova  M. B.
6 x 3017 x 1017 x 20--216 -906 17 x 60xatolik 
4none (60.0)Pedagogika va p Kalandarova  M. A.
Raximova a. D.
Saidmuratova  M. B.
Djabbarova  N. B.
Kalandarova  M. A.
ABDULLAYEVA  N. B.
Kalandarov S. I.
Saidmuratova  M. B.
Avazova  M. T.
Ismoilova S. N.
6 x 3017 x 1017 x 20--236 -926 17 x 60xatolik 
7  Talimda axborot texnologiyalari   jt(414)
3none (30.0)Kompyuter ilmla Bekchanov B. Y.
Matchanov B. J.
Bekchanov B. Y.
Matchanov B. J.
6 x 1417 x 8-34 x 8-216 -708 17 x 30xatolik 
8  O`zbek tilini sohada qo`llanilishi    jt(414)
4none (30.0)Ingliz tili va  none
-14 x 30---180 -600 14 x 30to`g`ri 
Jami: 704 3416 1632 272 0 2048 0 8072 7170

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Oliy matematika   jt(414)
1none (30.0)Matematik tahli Akramov N. S.
Ismoilov M. B.
Ashirov  J. J.
Matyaqubov Z. Q.
Erkinboyev Q. S.
Madraximov T. R.
5 x 1414 x 16---200 -494 14 x 30to`g`ri 
2  Odam anatomiyasi va fiziologiyasi   jt(414)
2none (90.0)Biologiya  Bekchonova M. Q.
Igamova  O. Q.
Yusupov H. R.
Ruzmetova M. I.
Jumanazarova N. R.
Matkarimova  M. .
Yadgarova  N. S.
Babajonov  I. T.
Jumanazarov H. O.
Jumaniyozova T. M.
Matyakubov Z. S.
5 x 40-14 x 1428 x 36-200 -1604 14 x 90to`g`ri 
3  Jismoniy tarbiya gigienasi va sportning tibbiy asoslari   jt(414)
5none (60.0)Biologiya  Zaribova N. u.
Eshchanov U. x.
Allashukurov S. R.
Babajonov  I. T.
Nurullaeva M. x.
Igamova  O. Q.
6 x 2017 x 1017 x 2034 x 10-220 -1190 17 x 60xatolik 
Jami: 390 394 536 1348 0 620 0 3288 2700

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi   jt(414)
1none (60.0)Jismoniy madani Abdurahmonov L. l.
Masharipova M. I.
Meyliev  X. .
Yaqubova  D. B.
Qalandarov S. S.
Yaqubov A. M.
5 x 3014 x 1014 x 20--200 -770 14 x 60to`g`ri 
2none (60.0)Jismoniy madani Abdurahmonov L. l.
Masharipova M. I.
Meyliev  X. .
Saidnazarov U. A.
Saparboyev  M. S.
Yaqubova  D. B.
Qalandarov S. S.
Yaqubov A. M.
5 x 3014 x 1014 x 20--200 -770 14 x 60to`g`ri 
3none (60.0)Jismoniy madani Abdurahmonov L. l.
Jammetov J. S.
Saidmamatov O. A.
Yaqubov A. M.
Yaqubova  D. B.
Osmonbekova N. M.
5 x 3014 x 1014 x 20--180 -750 14 x 60to`g`ri 
4none (60.0)Jismoniy madani Abdurahmonov L. l.
Jammetov J. S.
Saidmamatov O. A.
Yaqubov A. M.
Yaqubova  D. B.
Osmonbekova N. M.
5 x 3014 x 1014 x 20--180 -750 14 x 60to`g`ri 
5none (90.0)Jismoniy madani Jammetov J. S.
Osmonbekova N. M.
Yaqubova  D. B.
Yaqubov A. M.
Yaqubova  D. B.
Yadgarov D. B.
6 x 1817 x 1417 x 58--220 -1552 17 x 90xatolik 
2  Gimnastika va uni o`qitish metodikasi   jt(414)
1none (60.0)Jismoniy madani Abdullaev Z. N.
Karimov D. K.
Meyliev  X. .
Salayev  T. K.
Xudoyberganov O. E.
Yaqubov S. M.
Atojanova G. K.
Iskandarov N. S.
Yaqubov A. M.
5 x 1414 x 3214 x 14--200 -914 14 x 60to`g`ri 
2none (60.0)Jismoniy madani Matniyazov H. K.
Abdullaev Z. N.
Masharipov A. K.
Xudoyberganov O. E.
Yaqubov S. M.
Atojanova G. K.
Iskandarov N. S.
Yaqubov A. M.
-14 x 60---200 -1040 14 x 60to`g`ri 
3  Sport va harakatli o`yinlar (Basketbol)   jt(414)
1none (60.0)Jismoniy madani Karimov A. K.
Matniyazov H. K.
Safarboyev  N. S.
Saidnazarov U. A.
Atojanova G. K.
Sapayev R. R.
Yaqubov A. M.
Yaqubov A. M.
14 x 614 x 4814 x 6--200 -1040 14 x 60xatolik 
4  Sport va harakatli o`yinlar o`qitish metodikasi (harakatli o`yinlar)   jt(414)
1none (30.0)Jismoniy madani Matniyazov H. K.
Karimov A. K.
Safarboyev  N. S.
Saparboyev  M. S.
Atojanova G. K.
Iskandarov N. S.
Sapayev R. R.
14 x 414 x 2214 x 4--200 -620 14 x 30xatolik 
5  Sport va harakatli o`yinlar (Futbol)   jt(414)
2none (60.0)Jismoniy madani Karimov A. K.
Karimov D. K.
Safarboyev  N. S.
Salayev  T. K.
Sapayev R. R.
Masharipov R. X.
Sapayev R. R.
Yaqubov A. M.
14 x 614 x 4814 x 6--200 -1040 14 x 60xatolik 
3none (30.0)Jismoniy madani Karimov A. K.
Karimov D. K.
Saidnazarov U. A.
Sadullaev A. A.
Atajanov A. Y.
14 x 414 x 2214 x 4--180 -600 14 x 30xatolik 
6  Sport harakatli o`yinlarni o`qitish metodikasi (voleybol)   jt(414)
3none (60.0)Jismoniy madani Karimov A. K.
Masharipov R. X.
Ro`zmetov N. K.
Safarboyev  N. S.
Salayev  T. K.
14 x 614 x 4814 x 6--180 -1020 14 x 60xatolik 
7  Sport mahoratini oshirish (kurs ishi)   jt(414)
4noneJismoniy madani Madaminov  A. E.
Matnazarov  O. L.
Yaqubova  D. B.
Abdurahmonov L. l.
Osmonbekova N. M.
------ 361 x 2.4866.4 -to`g`ri 
8  Sport va harakatli o`yinlar o`qitish metodikasi (Qo`l to`pi)   jt(414)
4none (60.0)Jismoniy madani Karimov A. K.
Masharipov R. X.
Safarboyev  N. S.
Saidnazarov U. A.
Salayev  T. K.
14 x 414 x 5214 x 4--180 -1020 14 x 60xatolik 
9  Qo`l to`pi (kurs ishi)   jt(414)
4noneJismoniy madani Masharipov R. X.
Salayev  T. K.
Saidnazarov U. A.
Atajanov A. Y.
Atojanova G. K.
------ 106 x 2.4254.4 -to`g`ri 
10  Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi (KURS ISHI)   jt(414)
5noneJismoniy madani Abdullaev Z. N.
Yaqubova  D. B.
Osmonbekova N. M.
Yaqubov A. M.
Yaqubova  D. B.
Salayev  T. K.
Qalandarov S. S.
Madaminov  A. E.
Abdullaeva S. H.
Qodirov S. R.
Sobirova L. X.
Botirov A. O.
Xasanova S. R.
Gilijova O. M.
Bekmanova H. S.
Sobirova  A. M.
Salayev  I. M.
------ 441 x 2.0882 -to`g`ri 
11  Yengil atletika va uni o`qitish metodikasi   jt(414)
5none (60.0)Jismoniy madani Atajanov A. Y.
Saidmamatov O. A.
Abdullayeva U. H.
Qo`chqarov S. O.
Yusupov B. B.
Abdullaeva S. H.
Raximov Q. A.
Madaminov  A. E.
6 x 1017 x 4017 x 10--220 -1130 17 x 60xatolik 
6none (90.0)Jismoniy madani Gilijova O. M.
Madaminov  A. E.
Abdullaeva S. H.
Yusupov B. B.
Atajanov A. Y.
Saidmamatov O. A.
Rajabov M. X.
Qo`chqarov S. O.
17 x 1017 x 7017 x 10--- -1530 17 x 150xatolik 
12  Suzish va uni o`qitish metodikasi   jt(414)
5none (60.0)Jismoniy madani Qodirov S. R.
Murotov S. J.
Atajanov A. Y.
Botirov A. O.
Qalandarov S. S.
Shamuratova B. Y.
Salayev  I. M.
6 x 1217 x 3617 x 12--220 -1108 17 x 60xatolik 
13  Q.F. Sport metrologiyasi   jt(414)
5none (60.0)Jismoniy madani Sadullayev A. A.
Masharipov A. K.
Murotov S. J.
Raximov Q. A.
Yaqubov S. M.
6 x 1617 x 2817 x 16--220 -1064 17 x 60xatolik 
14  Sport turlari bo`yicha musobaqa o`tkazish va hakamlik qilish   jt(414)
6none (60.0)Jismoniy madani Saidnazarov U. A.
Salayev  T. K.
Karimov A. K.
Safarboyev  N. S.
Matyusupov Q. S.
Yadgarov B. J.
6 x 2017 x 2617 x 14--220 -1020 17 x 120xatolik 
15  Jismoniy tarbiya va sport menejmenti   jt(414)
6none (30.0)Jismoniy madani Matniyazov  X. K.
Karimov D. K.
Sobirova L. X.
Jammetov J. S.
Yaqubov A. M.
Qodirov S. R.
17 x 1017 x 1017 x 10--220 -730 17 x 30xatolik 
Jami: 1886 9016 3946 0 0 3620 2002.8 20470.8 18930

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Kurash turlari va uni o`qitish metodikasi   jt(414)
3none (60.0)Jismoniy madani Abdullaev Z. N.
Iskandarov N. S.
Ismailov  F. I.
Xudoyberganov O. E.
Matniyazov  X. K.
5 x 1214 x 3614 x 12--180 -912 14 x 60to`g`ri 
4none (60.0)Jismoniy madani Abdullaev Z. N.
Iskandarov N. S.
Ismailov  F. I.
Xudoyberganov O. E.
Matniyazov  X. K.
-14 x 60---180 -1020 14 x 60to`g`ri 
2  Sport mahoratini oshirish   jt(414)
3none (60.0)Jismoniy madani Atojanova G. K.
Sobirova L. X.
Qo`chqarov S. O.
5 x 1614 x 3414 x 10--180 -876 14 x 60to`g`ri 
4none (60.0)Jismoniy madani Atojanova G. K.
Sobirova L. X.
Qo`chqarov S. O.
5 x 1414 x 3614 x 10--180 -894 14 x 50to`g`ri 
3  Sport inshootlari   jt(414)
3none (60.0)Jismoniy madani Masharipov A. K.
Saidmamatov O. A.
Xudoyberganov O. E.
Masharipova M. I.
Matniyazov  X. K.
5 x 2014 x 2014 x 20--180 -840 14 x 60to`g`ri 
Jami: 310 2604 728 0 0 900 0 4542 4060

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Qo`shimcha fan. Jismoniy madaniyatni o`qitish texnologiyalari va loyihalashtirish   jt(414)
4none (60.0)Jismoniy madani Karimov D. K.
Masharipova M. I.
Yaqubova  D. B.
Yaqubov S. M.
Bekmanova  H. S.
5 x 1614 x 2814 x 16--180 -876 14 x 60to`g`ri 
2  Q.F.Adaptiv jismoniy tarbiya   jt(414)
6none (30.0)Jismoniy madani Jammetov J. S.
Osmonbekova N. M.
Matniyazov  X. K.
Sobirova L. X.
Yaqubova  D. B.
Xasanova S. R.
17 x 817 x 817 x 14--220 -730 17 x 30xatolik 
Jami: 216 528 462 0 0 400 0 1606 1350

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot (4 hafta)   jt(414)
4noneJismoniy madani Ismailov  F. I.
Qo`chqarov S. O.
Jammetov J. S.
Masharipov R. X.
Abdurahmonov L. l.
Iskandarov N. S.
Karimov A. K.
Masharipova M. I.
Matniyazov  X. K.
Atajanov A. Y.
Sobirova L. X.
12961296 to`g`ri 
2  10-xaftalik malakaviy amaliyot kuzgi semestr   jt(414)
5noneJismoniy madani Botirov A. O.
Iskandarov N. S.
Rajabov M. X.
Xasanova S. R.
Gilijova O. M.
Yadgarov D. B.
Bekmanova H. S.
Madaminov  A. E.
Jammetov J. S.
Osmonbekova N. M.
Saidnazarov U. A.
Sapayev R. R.
Qalandarov S. S.
Karimov A. K.
Yaqubova  D. B.
Safarboyev  N. S.
Murotov S. J.
Abdullaeva S. H.
Qo`chqarov S. O.
Qodirov S. R.
Yusupov B. B.
37803780 to`g`ri 
Jami: 5076

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Tanlov fan.Turizm   jt(414)
1none (60.0)Jismoniy madani Masharipov A. K.
Matniyazov H. K.
Osmonbekova N. M.
Masharipov R. X.
Yaqubov A. M.
5 x 1614 x 2614 x 18--200 -896 14 x 60to`g`ri 
2  Tanlov fan. Bolalar va O`smirlar sport asoslari (Musiqiy ritmik gimnastika)   jt(414)
2none (30.0)Jismoniy madani Matniyazov H. K.
Osmonbekova N. M.
Saparboyev  M. S.
Atojanova G. K.
Masharipov R. X.
Yaqubov A. M.
5 x 1614 x 414 x 10--200 -476 14 x 30to`g`ri 
3  Tanlov fan. Shaxmat   jt(414)
3none (30.0)Jismoniy madani Yaqubova  D. B.
Karimov D. K.
Masharipov A. K.
Saparboyev  M. S.
Yaqubova  D. B.
14 x 814 x 1014 x 12--180 -600 14 x 30xatolik 
4  Tanlov fan. Sport mashg`ulotlari asoslari (Gimnastika boyicha tadbirlarni tashkil etish va otkazish)   jt(414)
4none (60.0)Jismoniy madani Saparboyev  M. S.
Karimov D. K.
Qo`chqarov S. O.
Sobirova L. X.
5 x 2014 x 2014 x 20--180 -840 14 x 60to`g`ri 
5  T.F. Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi   jt(414)
5none (30.0)Jismoniy madani Masharipova M. I.
Matniyazov  X. K.
Meyliev  X. .
Osmonbekova N. M.
Yaqubova  D. B.
Yaqubov S. M.
Karimov D. K.
Matyusupov Q. S.
Masharipov A. K.
17 x 1017 x 1017 x 10--220 -730 17 x 30xatolik 
6  T.F. Stoll tennisi   jt(414)
6none (30.0)Jismoniy madani Botirov A. O.
Masharipov A. K.
Salayev  T. K.
Safarboyev  N. S.
Atajanov A. Y.
Saidmamatov O. A.
Saparboyev  M. S.
17 x 1017 x 1017 x 10--220 -730 17 x 90xatolik 
Jami: 712 1180 1180 0 0 1200 0 4272 4560

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
4218 17138 8484 1620 0 2002.8 0 8788 47326.8 38770