© Urganch Davlat Universiteti.

Pedagogika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                          Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . ишчи ўкув режа pdf 1.81 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа 2-курс pdf 1.64 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Noveyshaya istoriya Uzbekistana   mtm_rus(28)
1none (30.0)Tarix  Abdullayeva  N. B.
14-16--13 0 x 2.443 30to`g`ri 
2  Russkiy (Uzbekskiy) yazik   mtm_rus(28)
1none (60.0)O`zbek tilshuno Axmedova  M. F.
-60---13 0 x 2.473 60to`g`ri 
3  Inostranniy yazik   mtm_rus(28)
1none (60.0)Fakultetlararo  Kabulova G. U.
-60---13 0 x 2.473 60to`g`ri 
2none (60.0)Fakultetlararo  Kabulova G. U.
-60---13 0 x 2.473 60to`g`ri 
4  Fizkultura i sport   mtm_rus(28)
1none (30.0)Sport faoliyati Abdullayeva U. H.
-30---13 0 x 2.443 30to`g`ri 
5  Filosofiya   mtm_rus(28)
2none (30.0)Ijtimoiy ish va Do`schanova U. E.
14-16--13 0 x 2.443 30to`g`ri 
6  Informatsionnie texnologii v obrazovanii   mtm_rus(28)
3none (30.0)Kompyuter ilmla Rahimbaeva M. D.
Yangibayeva R. A.
148-2 x 8-15 -53 2 x 26to`g`ri 
7  Ekologiya i oxrana prirodi   mtm_rus(28)
3none (30.0)Ekologiya va xa Babadjanova S. Q.
1416---15 -45 30to`g`ri 
8  Xorijiy davlatlarda maktabgacha talim tizimi   mtm_rus(28)
5none (30.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva S. K.
Err
101010--14 -44 30to`g`ri 
6none (44.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva S. K.
Err
20204--14 -58 16to`g`ri 
9  Xalq pedagogikasi   mtm_rus(28)
5none (30.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva R. x.
Err
14-16--14 -44 30to`g`ri 
6none (46.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva R. x.
Err
26-20--14 -60 14to`g`ri 
Jami: 126 264 82 16 0 164 0 652 352

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Anatomiya i fiziologiya detey   mtm_rus(28)
2none (30.0)Maktabgacha ta` Siddiqov X. T.
1416---13 0 x 2.443 30to`g`ri 
2  Ispolzovanie uzbekskogo yazika v sfere   mtm_rus(28)
4none (30.0)Maktabgacha ta` Eshchanova G. x.
-30---15 -45 30to`g`ri 
Jami: 14 46 0 0 0 28 0 88 60

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Doshkolnaya pedagogika   mtm_rus(28)
1none (90.0)Maktabgacha ta` Otayeva S. S.
40-50--13 0 x 2.4103 90to`g`ri 
2none (90.0)Maktabgacha ta` Xasanova U. O.
40-50--13 0 x 2.4103 90to`g`ri 
2  Obucheniye detey instsenirovaniyu i tvorcheskoy deyatelnost   mtm_rus(28)
1none (90.0)Musiqiy ta`lim Najmetdinova N. I.
4050---13 0 x 2.4103 90to`g`ri 
3  Visshaya matematika    mtm_rus(28)
2none (30.0)Maktabgacha ta` Raximova F. A.
1416---13 0 x 2.443 30to`g`ri 
4  Obshaya psixologiya   mtm_rus(28)
2none (60.0)Pedagogika va p Sabirov K. x.
Raximova E. R.
24-36--13 0 x 2.473 60to`g`ri 
5  Doshkolnaya pedagogika (kursoviye raboti)   mtm_rus(28)
2noneMaktabgacha ta` Xasanova U. O.
------ 25 x 2.460 -to`g`ri 
6  Obshaya pedagogika   mtm_rus(28)
3none (60.0)Pedagogika va p Kalandarov S. I.
301020--15 -75 60to`g`ri 
4none (60.0)Pedagogika va p Kalandarov S. I.
301020--15 -75 60to`g`ri 
7  Detskaya psixologiya i psixodiagnostika   mtm_rus(28)
3none (60.0)Pedagogika va p Fedosenko E. V.
Raximov  B. A.
3030---51 -111 60to`g`ri 
8  Teoriya i texnologiya fizicheskogo vospitaniya detey   mtm_rus(28)
3none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
202020--15 -75 60to`g`ri 
4none (60.0)Jismoniy madani Qalandarov S. S.
202020--15 -75 60to`g`ri 
9  Teoriya i texnologiya formiravaniya matematicheskogo voobrajeniya   mtm_rus(28)
3none (60.0)Maktabgacha ta` Raximova  G. I.
Raximova F. A.
161430--15 -75 60to`g`ri 
4none (60.0)Maktabgacha ta` Raximova  G. I.
Raximova F. A.
141630--15 -75 60to`g`ri 
10  Teoriya i texnologiya obucheniya izobrazitelnoy deyatelnosti   mtm_rus(28)
3none (60.0)Tasviriy san`at Qodirova S. A.
3030---15 -75 60to`g`ri 
4none (60.0)Tasviriy san`at Qodirova S. A.
3030---15 -75 60to`g`ri 
11  Teoriya i texnologiya formiravaniya matematicheskogo voobrajeniya(kurs ishi)   mtm_rus(28)
4noneMaktabgacha ta` Raximova F. A.
Raximova  G. I.
------ 30 x 2.472 -to`g`ri 
12  Muzakalnoe obrazavanie detey   mtm_rus(28)
4none (60.0)Musiqiy ta`lim Najmetdinova N. I.
30-30--15 -75 60to`g`ri 
5none (60.0)Musiqiy ta`lim Jumaniyozov H. M.
Err
30-30--14 -74 60to`g`ri 
13  Maktabgacha talimda chet tillarni oqitish metodikasi   mtm_rus(28)
5none (60.0)Fakultetlararo  Derevyanko Y. N.
Kabulova G. U.
Err
3030---14 -74 120to`g`ri 
14  Bolalarni nutqini ostirish nazariyasi va texnologiyalari   mtm_rus(28)
5none (46.0)Rus tili va ada Kayumov V. M.
Err
16-30--14 -60 74to`g`ri 
6none (90.0)Rus tili va ada Kayumov V. M.
Err
44-46--14 -104 30to`g`ri 
15  Tabiat bilan tanishtirish nazariyasi va texnologiyalari   mtm_rus(28)
5none (60.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva M. R.
Err
30-30--14 -74 60to`g`ri 
6none (60.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva M. R.
Err
30-30--14 -74 60to`g`ri 
16  Maktabgacha talimda pedagogik jarayonlarni loyihalshtirish   mtm_rus(28)
5none (60.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva S. K.
Err
3030---14 0 x 2.474 60to`g`ri 
17  Maktabgacha talimda matematikadan ijodiy mashgulotlarni tashkil etish metodikasi   mtm_rus(28)
5none (30.0)Maktabgacha ta` Egamberganova  G. S.
Err
624---14 -44 30to`g`ri 
6none (44.0)Maktabgacha ta` Egamberganova  G. S.
Err
3410---14 -58 16to`g`ri 
18  Maktabgacha talim menejmenti   mtm_rus(28)
6none (90.0)Maktabgacha ta` Raxmanova I. A.
Err
303030--14 -104 30to`g`ri 
Jami: 688 370 502 0 0 391 132 2083 960

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Texnologiya prepodavaniya metodicheskix distsiplin   mtm_rus(28)
2none (90.0)Maktabgacha ta` Erjanova S. B.
40-50--13 0 x 2.4103 90to`g`ri 
2  Proyektirovaniye pedagogicheskix protsessov v doshkolnom obrazovanii (kurs ishi)   mtm_rus(28)
5noneMaktabgacha ta` Abdullayeva S. K.
------ 27 x 2.464.8 -to`g`ri 
Jami: 40 0 50 0 0 13 64.8 167.8 90

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Pedagogicheskaya pratika   mtm_rus(28)
5noneMaktabgacha ta` Abdullayeva S. K.
9090 to`g`ri 
6noneMaktabgacha ta` Abdullayeva S. K.
9090 to`g`ri 
Jami: 180

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Osobennosti doshqolnogo matematichesqogo obrazovaniya   mtm_rus(28)
1none (30.0)Maktabgacha ta` Raximova F. A.
624---13 0 x 2.443 30to`g`ri 
2none (30.0)Maktabgacha ta` Raximova F. A.
624---13 0 x 2.443 30to`g`ri 
2  Normi sovremennogo literaturnogo uzbekskogo yazika   mtm_rus(28)
1none (30.0)Maktabgacha ta` Eshchanova  G. x.
Allaberganova A. A.
61410--13 0 x 2.443 30to`g`ri 
2none (30.0)Maktabgacha ta` Eshchanova  G. x.
Allaberganova A. A.
61410--13 0 x 2.443 30to`g`ri 
3  Metodika oznakomleniya detey doshkolnogo vozrasta s prirodoy   mtm_rus(28)
1none (30.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva M. R.
61410--13 0 x 2.443 30to`g`ri 
4  Organizatsiya tematicheskix meropriyatiy po obraztsu gosudarstvennoy uchebnoy programmi Perviy shag   mtm_rus(28)
3none (60.0)Maktabgacha ta` Nuraddinova R. S.
203010--15 -75 60to`g`ri 
4none (60.0)Maktabgacha ta` Nuraddinova R. S.
203010--15 -75 60to`g`ri 
5  Sravnitelnaya pedagogika doshkolnogo obrazavaniya   mtm_rus(28)
3none (30.0)Maktabgacha ta` Rajabova R. X.
14106--15 -45 30to`g`ri 
4none (60.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva R. x.
Ro`zmetova F. A.
262014--15 -75 60to`g`ri 
Jami: 110 180 70 0 0 125 0 485 360

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
978 860 704 16 0 196.8 0 721 3655.8 1822