© Urganch Davlat Universiteti.

Pedagogika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа PDF 423.04 KBayt  
2 . ишчи ўқув режа 2-курс pdf 1.4 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Noveyshaya istoriya Uzbekistana   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (60.0)Tarix  Abdullayeva  N. B.
30-30--13 0 x 2.473 60to`g`ri 
2  Fizicheskoe vaspitanie i sport   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (30.0)Sport faoliyati Abdullayeva U. H.
-30---13 0 x 2.443 30to`g`ri 
3  Filosofiya   btm_rus(75)
NFD_w
Maj
IFD_w
Taq
7 ta adabiyot2none (60.0)Ijtimoiy ish va Do`schanova U. E.
30-30--13 0 x 2.473 60to`g`ri 
4  Uzbekiskiy (Ruskiy) yazik   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
2none (90.0)O`zbek tilshuno Axmedova  M. F.
-2 x 90---20 0 x 2.4200 2 x 90to`g`ri 
5  Informatsionniye texnollogii v obucheniye   btm_rus(75)
IFD_w
kafedra
ulamagan
3none (60.0)Kompyuter ilmla Babadjanov K. R.
Kurbanova L. U.
Rahimbaeva M. D.
Err
242 x 18-4 x 18-16 -148 60to`g`ri 
6  Inostranniy yazik   btm_rus(75)
kafedra
ulamagan
3none (60.0)Fakultetlararo  Kabulova G. U.
Err
-2 x 60---16 -136 60to`g`ri 
4none (60.0)Fakultetlararo  none
Err
-2 x 60---16 -136 60to`g`ri 
7  высшая математика   btm_rus(75)
IFD_p
NFD_p
kafedra
ulamagan
5none (60.0)Boshlang`ich ta Abdukarimova  F. B.
Err
302 x 30---28 -118 60to`g`ri 
6none (30.0)Boshlang`ich ta Abdukarimova  F. B.
Err
142 x 16---28 -74 30to`g`ri 
8  Педагогика начального образования, инновации и интеграция   btm_rus(75)
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
6none (60.0)Boshlang`ich ta Dosmetova  M. M.
Atajonova D. U.
Err
302 x 30---28 -118 60to`g`ri 
9  Практика решения проблем   btm_rus(75)
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (30.0)Boshlang`ich ta Madaminov  B. A.
Err
142 x 16---28 -74 30to`g`ri 
Jami: 172 670 60 72 0 219 0 1193 330

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  vozrastnaya fiziologiya i gigiena   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (30.0)Maktabgacha ta` Siddiqov X. T.
1416---13 0 x 2.443 30to`g`ri 
2  Ekologiya i oxrana prirodi   btm_rus(75)
IFD_w
Taq
NFD_w
1 ta adabiyot2none (30.0)Ekologiya va xa Badalova  M. F.
Xudayberganova  U. B.
Doschanova M. B.
14--4 x 16-16 0 x 2.494 2 x 30to`g`ri 
3  Ispolzovanie uzbekskogo yazika v sisteme obrazavaniya   btm_rus(75)
kafedra
ulamagan
4none (30.0)Rus tili va ada Xamrayev B. J.
Err
-2 x 30---16 -76 30to`g`ri 
Jami: 28 76 0 64 0 45 0 213 90

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Rodnoy yazik   btm_rus(75)
IFD_w
NFD_w
kafedra
ulamagan
1none (90.0)Rus tili va ada Xamrayev B. J.
Kayumov V. M.
4050---13 0 x 2.4103 30to`g`ri 
2none (60.0)Rus tili va ada Xamrayev B. J.
Kayumov V. M.
262 x 34---13 0 x 2.4107 2 x 60to`g`ri 
3none (60.0)Rus tili va ada Xamrayev B. J.
Kayumov V. M.
Err
262 x 34---16 -110 60to`g`ri 
4none (60.0)Rus tili va ada Xamrayev B. J.
Kayumov V. M.
Err
282 x 32---16 -108 60to`g`ri 
2  Teoriya kursa nachalnoy matematiki   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (60.0)Boshlang`ich ta Abdukarimova  F. B.
3030---13 0 x 2.473 60to`g`ri 
2none (90.0)Boshlang`ich ta Abdukarimova  F. B.
4050---13 0 x 2.4103 90to`g`ri 
3none (60.0)Boshlang`ich ta Bekchanov  S. E.
Abdukarimova  F. B.
Raximova  G. I.
Err
302 x 30---16 -106 60to`g`ri 
3  Obshaya psixologiya   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
2none (44.0)Pedagogika va p Sabirov K. x.
Saidmuratova  M. B.
20-24--13 0 x 2.457 46to`g`ri 
3none (46.0)Pedagogika va p Mustafayeva M. S.
Fedosenko E. V.
Err
20-2 x 26--27 -99 44to`g`ri 
4  Obshaya pedagogika   btm_rus(75)
NFD_p
IFD_w
NFD_p
NFD_p
kafedra
ulamagan
3none (60.0)Pedagogika va p Kalandarov S. I.
Err
282 x 102 x 22--16 -108 60to`g`ri 
4none (60.0)Pedagogika va p Kalandarov S. I.
Err
262 x 102 x 24--16 -110 60to`g`ri 
5none (46.0)Pedagogika va p Kalandarov S. I.
Err
222 x 122 x 12--28 -98 44to`g`ri 
5  Metodika obucheniya geografii   btm_rus(75)
NFD_p
IFD_p
NFD_p
NFD_p
1 ta adabiyot6none (90.0)Maktabgacha ta` Abdullayeva M. R.
Err
462 x 44---28 -162 90to`g`ri 
Jami: 382 542 192 0 0 228 0 1344 346

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Metodika vospitatelnoy raboti   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
3none (74.0)Boshlang`ich ta Dosmetova  M. M.
Qo`chqarova N. M.
Err
342 x 40---16 0 x 2.4130 76to`g`ri 
2  Metodika predpodavaniya radnogo yazika   btm_rus(75)
NFD_p
3 ta adabiyot4none (96.0)Rus tili va ada Babadjanov X. X.
Kayumov V. M.
Err
282 x 402 x 28--16 -180 24to`g`ri 
5none (60.0)Rus tili va ada Madrahimova B. F.
Babadjanov X. X.
Err
202 x 202 x 20--28 -128 60to`g`ri 
6none (74.0)Rus tili va ada Babadjanov X. X.
Abdullayeva D. B.
Jumaniyozova M. A.
Madrahimova B. F.
Avezjanova R. M.
Err
222 x 302 x 22--28 55 x 2.4286 106to`g`ri 
3  Metodika predpodavaniya matematiki   btm_rus(75)
NFD_p
IFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
4none (90.0)Boshlang`ich ta Bekchanov  S. E.
Sabirov S. J.
Err
282 x 422 x 20--16 -168 90to`g`ri 
5none (60.0)Boshlang`ich ta Raximova  G. I.
Err
282 x 222 x 10--28 -120 60to`g`ri 
6none (60.0)Boshlang`ich ta Madaminov  B. A.
Abdukarimova  F. B.
Err
242 x 262 x 10--28 55 x 2.4256 60to`g`ri 
4  Texnologiya i metodika eyo prepodavaniya   btm_rus(75)
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (76.0)Texnologik ta`l Madaminova Y. S.
Ro`zmetova Z. S.
Err
302 x 46---28 -150 74to`g`ri 
Jami: 214 532 220 0 0 188 264 1418 0

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Tvorcheskaya organizatsiya prepodovaniya rodnogo yazika   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (104.0)Boshlang`ich ta Xajiyeva D. A.
4460---13 0 x 2.4117 62to`g`ri 
2  Deloproizvodstvo na gasudarstvennom yazike   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (104.0)Boshlang`ich ta Matnazarov J. .
Sapayeva B. Q.
4262---13 0 x 2.4117 70to`g`ri 
3  Bezopasnost jiznedeyatelnosti   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
10 ta adabiyot2none (36.0)Ekologiya va xa Qurbonboyeva X. J.
Qurbonboyeva X. J.
202 x 16---16 0 x 2.468 2 x 24to`g`ri 
4  Tasviriy faoliyatga orgatish metodikasi   btm_rus(75)
kafedra
ulamagan
8none (60.0)Tasviriy san`at Qodirova S. A.
Err
302 x 30---27 -117 30to`g`ri 
5  2-Xorijiy til   btm_rus(75)
kafedra
ulamagan
8none (30.0)Fakultetlararo  none
Err
-2 x 30---27 -87 30to`g`ri 
Jami: 136 274 0 0 0 96 0 506 180

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  kvalifikasionnaya praktika   btm_rus(75)
kafedra
ulamagan
3noneBoshlang`ich ta Atajonova D. U.
144144 to`g`ri 
Jami: 144

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Boshlangich sinflarda axborot texnologiyalari   btm_rus(75)
kafedra
ulamagan
7none (90.0)Kompyuter ilmla Yangibayeva R. A.
Khajiev U. S.
Rahimbaeva M. D.
Err
442 x 46---30 0 x 2.4166 to`g`ri 
2  Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi   btm_rus(75)
kafedra
ulamagan
8none (74.0)Jismoniy madani none
Err
30-2 x 44--27 -145 to`g`ri 
Jami: 74 92 88 0 0 57 0 311

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Shkolniye matematicheskiye shedevri i ix resheniya   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
2none (44.0)Boshlang`ich ta Abdukarimova  F. B.
2222---13 0 x 2.457 46to`g`ri 
2  Obucheniiye uchenikov nachalnix qlassov ustnomu narodnomu tvorchestvu   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
3none (34.0)Boshlang`ich ta Atajonova  A. J.
Atayeva M. B.
Madrahimova D. x.
Err
182 x 16---16 -66 26to`g`ri 
3  metodika organizatsii vneklassnoy raboti po matematike   btm_rus(75)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
4none (52.0)Boshlang`ich ta Bekchanov  S. E.
Quryozov   . E.
Abdukarimova  F. B.
Err
262 x 26---16 -94 8to`g`ri 
4  Культура речи учителя   btm_rus(75)
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (30.0)Boshlang`ich ta Atajonova  A. J.
Err
142 x 16---28 -74 30to`g`ri 
5  Мировая детская литература   btm_rus(75)
IFD_p
NFD_p
kafedra
ulamagan
6none (46.0)Boshlang`ich ta Atajonova  A. J.
Err
242 x 22---28 -96 14to`g`ri 
Jami: 104 182 0 0 0 101 0 387 46

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1110 2368 560 136 0 264 0 934 5516 992