© Urganch Davlat Universiteti.

Tabiiy va qishloq xo`jaligi fanlari  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                          Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа pdf 1.58 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа pdf 173.34 KBayt  
3 . малака талаби pdf 9.4 MBayt  
4 . Ишчи-ўқув режа 2 kurs pdf 876.77 KBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   geodeziya(77)
1none (60.0)Tarix  Matkarimova  N. M.
30-3 x 30--42 -162 3 x 60to`g`ri 
2  Rus tili   geodeziya(77)
2none (60.0)Rus tili va ada Xudaybergenova N. M.
Тангриберганова Г. А.
-3 x 60---37 -217 3 x 60to`g`ri 
3  Jismaniy tarbiya va sport   geodeziya(77)
2none (30.0)Sport faoliyati Yadgarov B. J.
-3 x 30---37 -127 3 x 30to`g`ri 
4  Xorijijy til   geodeziya(77)
1none (60.0)Fakultetlararo  Atajanova G. ..
O’razmetova F. Y.
Rahimova  L. .
-3 x 60---37 -217 3 x 60to`g`ri 
2none (30.0)Fakultetlararo  Atajanova G. ..
O’razmetova F. Y.
Rahimova  L. .
-3 x 30---37 -127 3 x 30to`g`ri 
Jami: 30 540 90 0 0 190 0 850 720

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Oliy matematika   geodeziya(77)
1none (60.0)Matematik tahli Sobirov  U. M.
303 x 30---42 -162 3 x 90to`g`ri 
2none (60.0)Matematik tahli Ahmedov  Q. Y.
Erkinboyev Q. S.
303 x 30---42 -162 3 x 90to`g`ri 
2  O`zbekiston geografiyasi   geodeziya(77)
2none (60.0)Geografiya Matnazarova  G. U.
Gulimmatov I. B.
Tajiyev  Q. Q.
303 x 30--42- -162 3 x 30xatolik 
3  Raqamli axborot texnologiyalari   geodeziya(77)
3none (90.0)Kompyuter ilmla Rahimov A. S.
Babajanov U. U.
Artiqbayeva G. Q.
2 x 304 x 60---57 -357 4 x 90xatolik 
Jami: 150 510 0 0 42 141 0 843 990

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Geodeziya   geodeziya(77)
1none (60.0)Geografiya Adambayev A. R.
Sodiqov O. S.
303 x 30--42- -162 84xatolik 
2none (60.0)Geografiya Adambayev A. R.
Sodiqov O. S.
303 x 10-6 x 2042- -222 82xatolik 
3none (60.0)Geografiya Xamraev E. X.
Panaev S. S.
Adambayev A. R.
Qutlimurotov J. N.
Otaeva N. P.
303 x 20-6 x 10-42 85 x 2.4396 3 x 90to`g`ri 
4none (60.0)Geografiya Xamraev E. X.
Qutlimurotov J. N.
303 x 20-6 x 10-42 -192 3 x 90to`g`ri 
2  Geologiya va geomorfalogiya   geodeziya(77)
1none (60.0)Geografiya Otaeva N. P.
303 x 30--42- -162 3 x 30xatolik 
3  Kartashunoslik   geodeziya(77)
3none (90.0)Geografiya Avezov S. A.
Gulimmatov I. B.
Qalandarov  U. S.
Adambayev A. R.
463 x 24-6 x 20-42 -280 3 x 90to`g`ri 
4none (90.0)Geografiya Gulimmatov I. B.
Qalandarov  U. S.
Avezov S. A.
443 x 26-6 x 20-42 85 x 2.4488 3 x 90to`g`ri 
4  Davlat kadastr asosi   geodeziya(77)
3none (60.0)Geografiya Ismoilov R. O.
303 x 30---43 -163 3 x 90to`g`ri 
4none (60.0)Geografiya Ismoilov R. O.
303 x 30---43 -163 3 x 60to`g`ri 
5  Geografik axborot tizimlari    geodeziya(77)
4none (60.0)Geografiya Tajiyev  Q. Q.
Qalandarov  U. S.
303 x 16-6 x 14-43 -205 3 x 90to`g`ri 
5none (90.0)Geografiya Gulimmatov I. B.
Allanazarov D. Y.
Sadullayeva N. U.
Аллаберганов Н. А.
2 x 304 x 34-8 x 26-50 -454 4 x 120xatolik 
6  Umumgeografik kartalarni loyihalash va tuzish   geodeziya(77)
4none (60.0)Geografiya Adambayev A. R.
303 x 30---43 -163 3 x 60to`g`ri 
5none (60.0)Geografiya Boymurodov R. Z.
Avezov S. A.
Adambayev A. R.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 90xatolik 
7  Falsafa   geodeziya(77)
4none (60.0)Ijtimoiy ish va Doschanova  U. E.
O`razmetov M. T.
30-3 x 30--42 -162 3 x 60to`g`ri 
8  Fotogrammetriya va Yerni masofadan tadqiq qilish   geodeziya(77)
5none (60.0)Geografiya Sultanov M. Q.
Xaytimmatov S. X.
Allanazarov D. Y.
Jumaboyev R. R.
2 x 204 x 20-8 x 20-50 -330 4 x 120xatolik 
6none (60.0)Geografiya Jumaboyev R. R.
Sultanov M. Q.
Allanazarov D. Y.
2 x 204 x 20-8 x 20-50 -330 4 x 60xatolik 
9  Tabiiy kartalarni loyihalash va tuzish   geodeziya(77)
6none (60.0)Geografiya Xayitbayev A. I.
Matchonov M. J.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 120xatolik 
10  Oliy geodeziya   geodeziya(77)
6none (90.0)Geografiya Xaytimmatov S. X.
Xamraev E. X.
Xamraev E. X.
Sadullayeva N. U.
Panaev S. S.
2 x 304 x 30-8 x 30-50 -470 4 x 90xatolik 
Jami: 710 1454 90 1332 126 682 408 4802 4816

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Kompyuter grafikasi va kartalarni jihozlash   geodeziya(77)
1none (90.0)Geografiya Qalandarov  U. S.
Sadullayeva N. U.
Adambayev A. R.
303 x 60--42- -252 3 x 30xatolik 
2none (90.0)Geografiya Amanov A. Q.
Xayitbayev A. I.
Sadullayeva N. U.
303 x 60--42- -252 3 x 30xatolik 
2  Matematik kartografiya   geodeziya(77)
3none (90.0)Geografiya Boymurodov R. Z.
Sadullayeva N. U.
443 x 46---43 -225 3 x 150to`g`ri 
Jami: 104 498 0 0 84 43 0 729 630

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Yer osti kommunikatsiyalari   geodeziya(77)
5none (60.0)Geografiya Panaev S. S.
Sodikov A. X.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
2  Toponimika va geografik terminshunoslik   geodeziya(77)
6none (60.0)Geografiya Otaeva N. P.
Atajonov  I. S.
Ganjayeva  M. M.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
Jami: 120 240 0 0 0 100 0 460 480

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot: Geodezik o`quv amaliyoti (GKvaK)   geodeziya(77)
2noneGeografiya Adambayev A. R.
Sodiqov O. S.
Sadullayeva N. U.
180180 to`g`ri 
4noneGeografiya none
6060 to`g`ri 
2  Malakaviy amaliyot: texnologik amaliyot   geodeziya(77)
6noneGeografiya Xaytimmatov S. X.
Masharipov  Z. X.
Ganjayeva  M. M.
Boymurodov R. Z.
210210 to`g`ri 
Jami: 450

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Zamonaviy geodezik asboblar va jihozlar   geodeziya(77)
5none (60.0)Geografiya Xamraev E. X.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
2  Fazoviy ma’lumotlar infratuzilmasi (Tabiiy ofatlar, tabiat muhofazasi, GAT, Masofadan ma’lumotlar ol   geodeziya(77)
5none (60.0)Geografiya Matchanov O. J.
Matchonov M. J.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
3  Veb kartografiya   geodeziya(77)
6none (60.0)Geografiya Jumaboyev R. R.
Adambayev A. R.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
4  Yer kadastri   geodeziya(77)
6none (60.0)Geografiya Ismoilov R. O.
Masharipov  Z. X.
2 x 304 x 30---50 -230 4 x 60xatolik 
Jami: 240 480 0 0 0 200 0 920 960

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1354 3722 180 1332 252 408 0 1356 9054 8596