© Urganch Davlat Universiteti.

Tabiiy va qishloq xo`jaligi fanlari  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . pdf 1.76 MBayt  
2 . қ pdf 1.84 MBayt  
3 . pdf 6.9 MBayt  
4 . Ishchi o`quv reja pdf 1.69 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   biolog(28)
1none (60.0)Tarix  Abdirimov  B. M.
Matnazarova G. B.
30-3 x 30--57 -177 3 x 60xatolik 
2  Rus tili   biolog(28)
2none (60.0)Rus tili va ada  . .
-3 x 60---37 -217 3 x 60xatolik 
3  Jismoniy madaniyat va sport   biolog(28)
2none (30.0)Sport faoliyati Adambayev J. H.
-3 x 30---37 -127 3 x 30xatolik 
4  Xorijiy til   biolog(28)
1none (60.0)Fakultetlararo  Polvonov D. J.
Matchanov M. R.
Xudoyberganov S. M.
-3 x 60---37 -217 3 x 60xatolik 
2none (30.0)Fakultetlararo  Polvonov D. J.
Matchanov M. R.
Xudoyberganov S. M.
-3 x 30---37 -127 3 x 60xatolik 
5  Umumiy kimyo va fizika   biolog(28)
1none (60.0)Kimyo  Eshchanova A. K.
Jumaniyazova M. E.
Xalillaev M. .
30--6 x 30-37 -247 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Fizika  Matyoqubov H. S.
Jabbarova B. A.
30--6 x 30-37 -247 3 x 90xatolik 
Jami: 90 540 90 360 0 279 0 1359 1350

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Oliy matematika   biolog(28)
1none (60.0)Matematik tahli Erkinboyev Q. S.
Ahmedov  Q. Y.
303 x 30---57 -177 3 x 90xatolik 
2none (60.0)Matematik tahli Ahmedov  Q. Y.
Erkinboyev Q. S.
Madraximov T. R.
2 x 305 x 30---57 -267 5 x 90xatolik 
2  Falsafa   biolog(28)
4none (60.0)Ijtimoiy ish va Radjapov O. B.
Doschanova  U. E.
3 x 30-8 x 30--58 -388 8 x 60xatolik 
Jami: 180 240 240 0 0 172 0 832 1200

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Sitologiya   biolog(28)
1none (60.0)Biologiya  Matkarimova  M. .
Sapayeva  G. A.
303 x 30---37 -157 3 x 120xatolik 
2  Botanika   biolog(28)
1none (90.0)Biologiya  Alloberganova Z. B.
Yo`ldashev  K. R.
Bekchonova M. Q.
603 x 30---37 -187 3 x 90xatolik 
2none (90.0)Biologiya  Alloberganova Z. B.
Djumaniyazova  M. P.
Sapayeva  G. A.
303 x 60---37 -247 3 x 90xatolik 
3  Odam anatomiyasi   biolog(28)
2none (60.0)Biologiya  Jumanazarov H. O.
Alloberganova K. x.
Yadgarova  N. S.
303 x 30---37 -157 3 x 90xatolik 
4  Botanika (kurs ishi)   biolog(28)
2noneBiologiya  Yo`ldashev  K. R.
Bekchonova M. Q.
Jumaniyozova T. M.
Raximov S. S.
Jumanazarov H. O.
Djumaniyazova  M. P.
------ 75 x 2.4180 -to`g`ri 
5  Zoologiya    biolog(28)
3none (90.0)Biologiya  Yo`ldashev  K. R.
Jumanazarov H. O.
Yusupov H. R.
Iskandarov  A. I.
2 x 305 x 60---58 -418 5 x 90xatolik 
4none (90.0)Biologiya  Jumanazarov H. O.
Yusupov H. R.
Yo`ldashev  K. R.
Iskandarov  A. I.
2 x 605 x 30---58 -328 -xatolik 
6  Mikrobiologiya va virusologiya   biolog(28)
3none (60.0)Biologiya  Jumanazarova N. R.
Alloberganova Z. B.
Babajonov  I. T.
Matyakubova Y. A.
2 x 30--10 x 30-58 -418 5 x 90xatolik 
4none (60.0)Biologiya  Alloberganova Z. B.
Babajonov  I. T.
Igamova  O. Q.
Ruzmetova M. I.
2 x 30--10 x 30-58 -418 -xatolik 
7  Biokimyo va molekulyar biologiya   biolog(28)
3none (60.0)Biologiya  Sapayeva  G. A.
Annamuratova D. R.
Nurullaeva M. x.
Jumaniyozova T. M.
Ollanazarov S. B.
2 x 30--10 x 30-58 -418 5 x 90xatolik 
4none (60.0)Biologiya  Jumaniyozova T. M.
Annamuratova D. R.
Nurullaeva M. x.
Ollanazarov S. B.
2 x 30--10 x 30-58 -418 -xatolik 
8  Odam va hayvon fiziologiyasi   biolog(28)
4none (90.0)Biotexnologiya Babadjanova S. X.
Bobojonova  X. M.
O`rinboyeva  D. D.
Ibragimova  S. U.
Ollaberganova  Z. S.
2 x 30--10 x 60-58 -718 5 x 150xatolik 
9  Genetika va genomika asoslari   biolog(28)
3none (90.0)Biologiya  Yo`ldashev  K. R.
Raximov S. S.
Do`sov X. J.
2 x 305 x 60---58 -418 5 x 90xatolik 
4none (60.0)Biologiya  Raximov S. S.
Yo`ldashev  K. R.
Do`sov X. J.
2 x 305 x 30---58 -268 -xatolik 
10  Zoologiya (kurs ishi)   biolog(28)
4noneBiologiya  Yo`ldashev  K. R.
Yusupov H. R.
------ 116 x 2.4278.4 -to`g`ri 
11  Gistologiya va embriologiya   biolog(28)
4none (60.0)Biologiya  Matkarimova  M. .
Sapayeva  G. A.
2 x 305 x 30---58 -268 -xatolik 
12  Biofizika    biolog(28)
5none (90.0)Biologiya  Djumaniyazova  M. P.
Igamova  O. Q.
Nurmetova  M. A.
Nurullaeva M. x.
Raximova  H. M.
Ro`zimatova  F. S.
Yadgarova  S. K.
Ro`ziyeva M. E.
3 x 30--16 x 60-111 -1161 8 x 150xatolik 
Jami: 900 1500 0 2760 0 839 458.4 6457.4 4920

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Biotexnologiya   biolog(28)
5none (60.0)Biologiya  Babajonov  I. T.
Igamova  O. Q.
Jumaniyozova N. B.
Ollanazarov S. B.
Ruzmetova M. I.
Abdullaev I. I.
Yusupova  A. K.
Matyakubov Z. S.
3 x 30--16 x 30-111 -681 8 x 120xatolik 
2  Osimliklar fiziologiyasi   biolog(28)
6none (90.0)Biologiya  Djumaniyazova  M. P.
Nurullaeva M. x.
Ruzmetova M. I.
Igamova  O. Q.
Latipova R. S.
Matyakubov Z. S.
Jumaniyozova N. B.
3 x 147 x 16-14 x 60-97 -1091 7 x 120xatolik 
3  Osimliklar fiziologiyasi (ingliz)   biolog(28)
6none (90.0)Biologiya  Latipova R. S.
Iskandarov  A. I.
1416-2 x 60-14 -164 120to`g`ri 
4  Bioinformatika   biolog(28)
6none (60.0)Biologiya  Raximov S. S.
Do`sov X. J.
Abdullaev  O. R.
4 x 148 x 46---111 -535 8 x 90xatolik 
7none (30.0)Biologiya  Narboyev  Z. O.
Raximov S. S.
Do`sov X. J.
4 x 168 x 14---106 -282 8 x 30xatolik 
Jami: 266 608 0 1440 0 439 0 2753 2880

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Parazitologiya    biolog(28)
6none (60.0)Biologiya  Urinova D. J.
Bekchonova M. Q.
Raximova  H. M.
Atajonova S. B.
4 x 308 x 30---111 -471 8 x 60xatolik 
Jami: 120 240 0 0 0 111 0 471 480

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot (4 hafta)   biolog(28)
2noneBiologiya  Tajiyev Z. R.
Djumaniyazova  M. P.
Matyakubova Y. A.
180180 to`g`ri 
2  Malakaviy amaliyot (zoologiya fanidan 2 hafta)   biolog(28)
4noneBiologiya  Yo`ldashev  K. R.
Jumanazarov H. O.
Raximov S. S.
Yusupov H. R.
Jumanazarova N. R.
300300 to`g`ri 
3  Malakaviy amaliyot (ishlab chiqarish amaliyoti)    biolog(28)
6noneBiologiya  Djumaniyazova  M. P.
Babajonov  I. T.
Sapayeva  G. A.
Jumanazarova N. R.
Igamova  O. Q.
Latipova R. S.
Iskandarov  A. I.
Nurmetova  M. A.
480480 to`g`ri 
4  Malakaviy amaliyot (pedagogik amaliyot)   biolog(28)
8noneBiologiya  Narboyev  Z. O.
Annamuratova D. R.
Razzaqov K. B.
Raximova  H. M.
Nurullaeva M. x.
Alloberganova Z. B.
Yo`ldashev  K. R.
Yadgarova  N. S.
Ollanazarov S. B.
Jumanazarova N. R.
Ro`ziyeva M. E.
Babajonov  I. T.
Raximov S. S.
Do`sov X. J.
Yadgarova  S. K.
11521152 to`g`ri 
5  Malakaviy (bitiruv oldi) amaliyot   biolog(28)
8noneBiologiya  Babajonov  I. T.
Narboyev  Z. O.
Jumaniyozova N. B.
Annamuratova D. R.
Abdullaev  O. R.
Tajiyev Z. R.
Alloberganova Z. B.
Matyakubova Y. A.
Yo`ldashev  K. R.
Djumaniyazova  M. P.
Yadgarova  N. S.
Allashukurov S. R.
Ollanazarov S. B.
Bekchonova M. Q.
Igamova  O. Q.
Ruzmetova M. I.
10081008 to`g`ri 
Jami: 3120

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Umumiy pedagogika va psixologiya   biolog(28)
5none (60.0)Pedagogika va p Karimova  N. B.
Ro`zimova F. M.
Saidmuratova  M. B.
Avazova  M. T.
Sultanova M. R.
4 x 30-8 x 30--111 -471 xatolik 
6none (60.0)Pedagogika va p Bekchanova K. R.
Ismailov S. S.
Bekchanov X. K.
Solayev O. I.
4 x 30-8 x 30--111 -471 xatolik 
2  Biologiya o`qitish metodikasi   biolog(28)
7none (90.0)Biologiya  Jumanazarova N. R.
Yo`ldashev  K. R.
Yadgarova  S. K.
4 x 308 x 308 x 30--106 -706 xatolik 
3  Osimliklar fiziologiyasi   biolog(28)
7none (30.0)Biologiya  Djumaniyazova  M. P.
Ruzmetova M. I.
Latipova R. S.
Matyakubov Z. S.
4 x 168 x 14---106 -282 xatolik 
4  Yosh fizialogiyasi va gigiyenasi   biolog(28)
7none (90.0)Biologiya  Zaribova N. u.
Bekchonova M. Q.
Yadgarova  N. S.
4 x 308 x 308 x 30--106 -706 xatolik 
Jami: 544 592 960 0 0 540 0 2636

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Biozararlanish   biolog(28)
5none (60.0)Biologiya  Abdullaev  O. R.
Narboyev  Z. O.
Yadgarova  S. K.
Atajonova S. B.
3 x 308 x 30---111 -441 8 x 60xatolik 
2  Immunologiya   biolog(28)
5none (60.0)Biologiya  Igamova  O. Q.
Razzaqov K. B.
Yusupov H. R.
Raximov S. S.
3 x 308 x 30---111 -441 8 x 60xatolik 
3  Hayot faoliyat xavfsizligi   biolog(28)
5none (60.0)Ekologiya va xa Avezova  D. S.
Rajapov H. B.
Madrimov X. A.
Xodjayev S. M.
Ganiyeva  O. S.
4 x 308 x 30---110 -470 8 x 60xatolik 
4  Zoogeografiya   biolog(28)
6none (60.0)Biologiya  Yo`ldashev  K. R.
Jumanazarov H. O.
Yadgarova  S. K.
Ro`zimatova  F. S.
4 x 308 x 30---111 -471 8 x 60xatolik 
5  Osimlikshunoslik   biolog(28)
6none (60.0)Biologiya  Tajiyev Z. R.
Ruzmetova M. I.
Ollanazarov S. B.
Jumaniyozova N. B.
4 x 308 x 30---111 -471 8 x 60xatolik 
6  Moliyaviy savodhonlik asoslari   biolog(28)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
4 x 16-8 x 14--106 -282 -xatolik 
7  Yangi taxrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   biolog(28)
7none (30.0)Huquq none
4 x 14-8 x 16--106 -290 -xatolik 
8  Fitopotologiya   biolog(28)
7none (60.0)Biologiya  Matyakubova Y. A.
Ro`ziyeva M. E.
Abdullaev  O. R.
Yadgarova  S. K.
4 x 308 x 30---106 -466 8 x 60xatolik 
Jami: 780 1440 240 0 0 872 0 3332 2880

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
2880 5160 1530 4560 0 458.4 0 3252 20960.4 17070