© Urganch Davlat Universiteti.

Xorijiy filologiya  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                          Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . намунавий укув режа PDF 2.15 MBayt  
2 . ишчи ўкув режа pdf 1.36 MBayt  
3 . Ишчи-ўқув режа 2курс pdf 7.73 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   gid(0)
2none (46.0)Tarix  Abdullaev  U. I.
24-2 x 22--26 -94 2 x 44xatolik 
2  Turizmda axborot texnologiyalari   gid(0)
2none (60.0)Kompyuter ilmla Beltiukov A. P.
Dariush Alimohammdiy . .
302 x 30---26 -116 2 x 90xatolik 
3  O`zbek (rus) tili   gid(0)
2none (76.0)Rus tili va ada none
-2 x 76---26 -178 2 x 74xatolik 
4  Dinshunoslik   gid(0)
3none (30.0)Milliy g`oya, m Davlenov J. B.
14-2 x 16--27 -73 2 x 30xatolik 
5  Jismoniy tarbiya va sport   gid(0)
3none (60.0)Sport faoliyati Ataniyazov B. I.
-2 x 60---27 -147 2 x 60xatolik 
6  Falsafa   gid(0)
4none (30.0)Ijtimoiy ish va Radjapov O. B.
Doschanova  U. E.
14-2 x 16--27 -73 2 x 30xatolik 
Jami: 82 332 108 0 0 159 0 681 656

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Asosiy o`rganilayotgan chet tili   gid(0)
1none (120.0)Tarjima nazariy Atamuratov D. .
Atajanova M. I.
-4 x 120---26 -506 4 x 120xatolik 
2none (90.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
Atamuratov D. .
-4 x 90---26 -386 4 x 90xatolik 
3none (90.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
Atamuratov D. .
-4 x 90---27 -387 4 x 90xatolik 
4none (120.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
Sitanov S. .
Atamuratov D. .
Eshchanova  M. H.
-4 x 120---27 -507 4 x 120xatolik 
5none (112.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
Kutlimuratova B. .
Sitanov S. .
-4 x 112---29 -477 4 x 128xatolik 
6none (32.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
Babajanova L. J.
Yusupova M. .
-4 x 32---29 -157 4 x 28xatolik 
2  Yozma tarjima   gid(0)
1none (120.0)Tarjima nazariy Sitanov S. .
Rahimova G. Y.
-4 x 120---26 -506 4 x 120xatolik 
2none (30.0)Tarjima nazariy Kuryazova H. .
-4 x 30---26 -146 4 x 60xatolik 
3none (30.0)Tarjima nazariy Eshchanova  M. H.
Rahimova G. Y.
Saparbaeva  G. M.
-4 x 30---27 -147 4 x 30xatolik 
4none (30.0)Tarjima nazariy Eshchanova  M. H.
Rahimova G. Y.
Saparbaeva  G. M.
-4 x 30---27 -147 4 x 30xatolik 
3  Mintaqashunoslik   gid(0)
1none (60.0)Tarjima nazariy Atamuratov D. .
26-2 x 34--26 -120 2 x 60xatolik 
2none (30.0)Tarjima nazariy Atamuratov D. .
14-2 x 16--26 -72 2 x 60xatolik 
4  Og`zaki tarjima   gid(0)
3none (60.0)Tarjima nazariy Rahimova G. Y.
Sitanov S. .
Eshchanova  M. H.
-4 x 60---27 -267 4 x 90xatolik 
4none (60.0)Tarjima nazariy Sitanov S. .
Rahimova G. Y.
Valentina V. .
-4 x 60---27 -267 4 x 60xatolik 
5none (56.0)Tarjima nazariy Sitanov S. .
Rahimova G. Y.
-4 x 56---29 -253 4 x 64xatolik 
6none (32.0)Tarjima nazariy Sitanov S. .
Rahimova G. Y.
-4 x 32---29 -157 4 x 28xatolik 
5  Notiqlik san`ati va nutq madaniyati   gid(0)
4none (30.0)Tarjima nazariy Norbayeva D. S.
142 x 16---27 -73 2 x 30xatolik 
5none (56.0)Tarjima nazariy Tillayeva M. A.
262 x 30---29 -115 2 x 64xatolik 
6  Diplomatik etiket   gid(0)
6none (32.0)Tarjima nazariy Tillayeva M. A.
16-2 x 16--29 -77 2 x 28xatolik 
7  Madaniyatlararo muloqat   gid(0)
6none (64.0)Tarjima nazariy Eshchanova  M. H.
Atajanova M. I.
32-2 x 32--29 -125 2 x 56xatolik 
Jami: 128 4020 196 0 0 548 0 4892 4828

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Mehmondo`stlik va turizm sohasiga kirish   gid(0)
2none (30.0)Turizm none
14-2 x 16--26 -72 2 x 30xatolik 
3none (30.0)Turizm none
16-2 x 14--27 -71 2 x 30xatolik 
2  Ikkinchi chet tili   gid(0)
2none (75.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
-4 x 75---26 -326 4 x 75xatolik 
3none (75.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
-4 x 75---27 -327 4 x 75xatolik 
4none (60.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
-4 x 60---27 -267 4 x 60xatolik 
5none (56.0)Tarjima nazariy Ozatova N. Q.
Matyakubov J. M.
Sabirova T. A.
-4 x 56---29 -253 4 x 64xatolik 
6none (64.0)Tarjima nazariy Qodirova S. B.
Ozatova N. Q.
Sabirova T. A.
-4 x 64---29 -285 4 x 56xatolik 
3  Ekskursiya xizmatlarini tashkil etish va boshqarish   gid(0)
3none (30.0)Turizm none
14-2 x 16--27 -73 2 x 30xatolik 
4  O`zbekiston milliy va madaniy merosi   gid(0)
3none (30.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
Atamuratov D. .
14-2 x 16--27 -73 2 x 30xatolik 
4none (30.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
Rahimova G. Y.
16-2 x 14--27 -71 2 x 30xatolik 
5  Badiiy tarjimada asliyat masalalari   gid(0)
4none (30.0)Tarjima nazariy Sitanov S. .
14-2 x 16--27 -73 2 x 30xatolik 
6  Mehmonxona menejmenti   gid(0)
5none (28.0)Turizm Turayev O. K.
Matniyazov M. R.
14-2 x 14--29 -71 2 x 32xatolik 
7  Tadbirlar tashkil qilish va boshqarish    gid(0)
5none (42.0)Turizm Kuralbaev J. A.
82 x 34---29 -105 2 x 48xatolik 
8  Xorijiy delegatsiyalar bilan ishlash   gid(0)
6none (32.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
-2 x 32---29 -93 2 x 28xatolik 
9  Turizm geografiyasi   gid(0)
6none (64.0)Geografiya Matsaidova S. X.
Amanov A. Q.
Xudayberganova  R. T.
30-2 x 34--29 -127 2 x 56xatolik 
Jami: 140 1452 280 0 0 415 0 2287 2008

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Rasmiy hujjatlar tarjimasi   gid(0)
5none (42.0)Tarjima nazariy GAYRATOVA R. G.
Pulatova M. A.
182 x 24---29 -95 2 x 48xatolik 
6none (32.0)Tarjima nazariy Kutlimuratova B. .
GAYRATOVA R. G.
16-2 x 16--29 -77 2 x 28xatolik 
Jami: 34 48 32 0 0 58 0 172 152

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot   gid(0)
2noneTarjima nazariy Eshchanova  M. H.
Atamuratov D. .
144144 xatolik 
4noneTarjima nazariy Atajanova M. I.
106106 xatolik 
5noneTarjima nazariy Atajanova M. I.
116116 xatolik 
6noneTarjima nazariy Sitanov S. .
116116 xatolik 
2  Master-klass   gid(0)
5noneTarjima nazariy Saveleva  U. A.
3030 xatolik 
Jami: 512

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Tarjima nazariyasi va amaliyoti   gid(0)
5none (28.0)Tarjima nazariy Kutlimuratova B. .
Saparbaeva  G. M.
Davletova  S. .
14-2 x 14--29 -71 xatolik 
6none (32.0)Tarjima nazariy Kutlimuratova B. .
Saparbaeva  G. M.
16-2 x 16--29 -77 xatolik 
Jami: 30 0 60 0 0 58 0 148

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Mustaqil ta`lim ko`nikmalari   gid(0)
1none (60.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
Sitanov S. .
Atamuratov D. .
164 x 284 x 16--26 -218 4 x 60xatolik 
2  Rasmiy muloqot va korparativ madaniyat   gid(0)
1none (60.0)Tarjima nazariy Yoqubov J. A.
Norbayeva D. S.
30-2 x 30--26 -116 2 x 30xatolik 
Jami: 46 112 124 0 0 52 0 334 300

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
460 5964 800 0 0 0 0 1290 9026 8064