© Urganch Davlat Universiteti.

Xorijiy filologiya  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа pdf 1.26 MBayt  
2 . малака талаби pdf 5.39 MBayt  
3 . ишчи ўқув режа PDF 1.93 MBayt  
4 . малака талаблари 2021 pdf 1000.57 KBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   nemis(0)
2none (60.0)Tarix  Artikov X. -.
30-30--17 -77 60xatolik 
2  Rus tili   nemis(0)
1none (30.0)Rus tili va ada Madrahimova B. F.
-2 x 30---17 -77 2 x 30xatolik 
2none (60.0)Rus tili va ada Madrahimova B. F.
-2 x 60---17 -137 2 x 60xatolik 
3  Jismoniy tarbiya va sport   nemis(0)
2none (60.0)Sport faoliyati Kenjaev J. S.
-60---16 -76 60xatolik 
4  Ta`limda axborot texnologiyalari   nemis(0)
1none (60.0)Kompyuter ilmla Artiqbayeva G. Q.
Xudoyberganov B. A.
3030---17 -77 60xatolik 
5  Xorijiy til (ikkinchi chet tili)   nemis(0)
3none (60.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
-2 x 60---17 -137 2 x 60xatolik 
4none (60.0)Tarjima nazariy Atajanova M. I.
-2 x 60---17 -137 2 x 90xatolik 
5none (60.0)Tarjima nazariy Kutlimuratova B. .
-60---9 -69 90xatolik 
6none (60.0)Tarjima nazariy Kutlimuratova B. .
-60---9 -69 60xatolik 
6  Ilmiy ish asoslari   nemis(0)
3none (30.0)Tarjima nazariy Norbayeva D. S.
14-16--17 -47 30xatolik 
7  Falsafa   nemis(0)
4none (90.0)Ijtimoiy ish va Axmedova M. A.
Doschanova  U. E.
30-60--17 -107 90xatolik 
8  Mamlakatshunoslik   nemis(0)
4none (60.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
30-30--17 -77 60xatolik 
9  Yosh fiziologiyasi va gigenasi   nemis(0)
7none (30.0)Biologiya  Ollanazarov S. B.
14-16--8 -38 30xatolik 
Jami: 148 630 152 0 0 195 0 1125 1020

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Asosiy o`rganilayotgan chet tili   nemis(0)
1none (90.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
-2 x 90---17 -197 2 x 120xatolik 
2none (90.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
-2 x 90---17 -197 2 x 150xatolik 
3none (90.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
-2 x 90---17 -197 2 x 120xatolik 
4none (90.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
-2 x 90---17 -197 2 x 90xatolik 
5none (90.0)Tarjima nazariy Annaboyeva I. X.
-90---9 -99 120xatolik 
6none (90.0)Tarjima nazariy Annaboyeva I. X.
-90---9 -99 90xatolik 
7none (120.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
-120---8 -128 120xatolik 
8none (120.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
-120---8 -128 120xatolik 
2  Yozma tarjima   nemis(0)
1none (60.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
-2 x 60---17 -137 2 x 90xatolik 
2none (60.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
-2 x 60---17 -137 2 x 120xatolik 
3none (60.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
-2 x 60---17 -137 2 x 90xatolik 
4none (60.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
-2 x 60---17 -137 2 x 90xatolik 
5none (60.0)Tarjima nazariy Ozatova N. Q.
-60---9 -69 90xatolik 
6none (60.0)Tarjima nazariy Ozatova N. Q.
-60---9 -69 60xatolik 
7none (30.0)Tarjima nazariy Ozatova N. Q.
-30---8 -38 30xatolik 
8none (30.0)Tarjima nazariy Sabirova T. A.
-30---8 -38 30xatolik 
3  Sinxron tarjima    nemis(0)
5none (60.0)Tarjima nazariy QLICHEVA S. M.
-60---9 -69 90xatolik 
6none (60.0)Tarjima nazariy QLICHEVA S. M.
-60---9 -69 60xatolik 
4  Ketma-ket tarjima   nemis(0)
7none (60.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
-60---8 -68 60xatolik 
8none (60.0)Tarjima nazariy Kurbanova Z. .
-60---8 -68 60xatolik 
Jami: 0 2040 0 0 0 238 0 2278 2670

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Mustaqil ta`lim ko`nikmalari   nemis(0)
1none (30.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
Matyakubov J. M.
-2 x 30---17 -77 2 x 30xatolik 
2  Tilshunoslik   nemis(0)
1none (30.0)Roman-german fi Abdullaeva G. E.
14-16--13 -43 60xatolik 
8none (30.0)Roman-german fi Ibarimova Z. .
16-14--8 -38 30xatolik 
3  O`zbek (rus) tilining amaliy uslubiyati    nemis(0)
2none (60.0)Tarjima nazariy Norbayeva D. S.
-2 x 60---17 -137 2 x 60xatolik 
4  Adabiyotshunoslik   nemis(0)
3none (60.0)Tarjima nazariy Norbayeva D. S.
30-30--17 -77 90xatolik 
5  O`rganilayotgan til nazariy aspektlari   nemis(0)
5none (60.0)Tarjima nazariy Ozatova N. Q.
28-32--9 -69 60xatolik 
7none (30.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
14-16--8 -38 -xatolik 
6  Umumiy psixolgiya   nemis(0)
5none (60.0)Pedagogika va p Adamova O. K.
Matkarimova D. Q.
30-30--9 -69 60xatolik 
7  Tili o`rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti   nemis(0)
6none (60.0)Tarjima nazariy Ozatova N. Q.
Matyakubov J. M.
30-30--9 -69 60xatolik 
8  Stilistika va matn tahriri   nemis(0)
7none (30.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
16-14--8 -38 30xatolik 
9  Tarjima metodologiyasi   nemis(0)
7none (30.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
14-16--8 15 x 2.474 30xatolik 
10  Sohaga oid matnlar tarjimasi   nemis(0)
7none (30.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
Err
14-16--8 -38 30xatolik 
11  Tarjima nazariyasi   nemis(0)
8none (60.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
Matyakubov J. M.
Sabirova T. A.
30-30--8 15 x 2.4104 90xatolik 
12  Qiyosiy tipologiya   nemis(0)
8none (30.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
Yusupova G. .
14-16--8 -38 30xatolik 
Jami: 250 180 260 0 0 147 72 909 720

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekiston milliy va madaniy merosi   nemis(0)
6none (60.0)Tarjima nazariy Ozatova N. Q.
Atajanova M. I.
30-30--9 -69 60xatolik 
2  Tillar oqitish metodikasi va talim texnologiyalari   nemis(0)
8none (30.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
14-16--8 -38 30xatolik 
3  Moliyaviy savodxonlik asoslari    nemis(0)
8none (30.0)Iqtisodiyot  none
Err
16-14--8 -38 30xatolik 
Jami: 60 0 60 0 0 25 0 145 90

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot   nemis(0)
4noneTarjima nazariy Yusupova G. .
6666 xatolik 
6noneTarjima nazariy Yusupova M. .
3636 xatolik 
7noneTarjima nazariy Sabirova T. A.
3232 xatolik 
Jami: 134

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Og`zaki tarjima   nemis(0)
1none (60.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
Matyakubov J. M.
-2 x 60---17 -137 2 x 90xatolik 
2  Rasmiy muloqot va korparativ madaniyat   nemis(0)
1none (30.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
Matyakubov J. M.
14-16--17 -47 30xatolik 
3  Notiqlik mahorati   nemis(0)
3none (30.0)Tarjima nazariy Norbayeva D. S.
14-16--17 -47 30xatolik 
4  Madaniyatlararo kommunikatsiya aspekti va tarjima amaliyoti   nemis(0)
3none (60.0)Tarjima nazariy Yusupova G. .
30-30--17 -77 90xatolik 
5  Badiiy matn tarjimasi   nemis(0)
4none (30.0)Tarjima nazariy Matyakubov J. M.
14-16--17 -47 30xatolik 
6  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   nemis(0)
7none (30.0)Huquq none
16-14--8 -38 30xatolik 
7  o`rganilayotgan til nazariy aspektlari(Kurs ishi)   nemis(0)
7noneTarjima nazariy Rahimova G. Y.
------ 15 x 2.436 -xatolik 
Jami: 88 120 92 0 0 93 36 429 390

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
546 2970 564 0 0 108 0 698 5020 4890