© Urganch Davlat Universiteti.

O‘zbek filologiyasi  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                            Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа pdf 1.57 MBayt  
2 . ишчи ўқув режа pdf 1.82 MBayt  
3 . малака талаби PDF 8.24 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Новейшая история Узбекистана   ruslit(22)
2none (60.0)Tarix  Atamuratova  D. R.
Madaminov O. Z.
30-2 x 30--17 -107 2 x 60xatolik 
2  Oliy matematika   ruslit(22)
1none (60.0)Matematik tahli Xaytbayev S. X.
302 x 30---17 -107 2 x 90xatolik 
3  XORIJIY TIL   ruslit(22)
1none (30.0)Fakultetlararo  Abubakirova N. X.
-2 x 30---17 -77 2 x 30xatolik 
2none (60.0)Fakultetlararo  Abubakirova N. X.
-2 x 60---17 -137 2 x 60xatolik 
4  Jismoniy tarbiya va sport   ruslit(22)
1none (30.0)Sport faoliyati Kenjaev J. S.
-2 x 30---17 -77 2 x 30xatolik 
5  o`zbek tili (qo`shimcha)   ruslit(22)
3none (60.0)O`zbek tilshuno Ahmedova S. R.
-2 x 60---28 -148 2 x 60xatolik 
Jami: 60 420 60 0 0 113 0 653 660

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Falsafa   ruslit(22)
3none (60.0)Ijtimoiy ish va Abdullayeva I. G.
Xodjaev S. B.
2 x 30-5 x 30--65 -275 5 x 60xatolik 
2  O`zbek tili   ruslit(22)
3none (60.0)O`zbek tilshuno Ruzmetova N. R.
-2 x 60---24 -144 2 x 60xatolik 
3  O`zbek tilining sohada qo`llanilishi    ruslit(22)
4none (30.0)O`zbek tilshuno Ahmedova S. R.
-2 x 30---24 -84 2 x 60xatolik 
4  Umumiy pedagogika va psixologiya   ruslit(22)
5none (60.0)Pedagogika va p Raximova E. R.
Yusupjanovna  N. .
Qozoqova  I. I.
Xasanova U. O.
2 x 30-5 x 30--63 -273 5 x 60xatolik 
6none (60.0)Pedagogika va p Atadjanova L. A.
Mustafayeva M. S.
Iskandarov J. S.
2 x 30-5 x 30--64 -274 5 x 60xatolik 
Jami: 180 180 450 0 0 240 0 1050 1140

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Hozirgi rus tili   ruslit(22)
1none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Djumaniyazova N. A.
302 x 30---17 -107 2 x 80xatolik 
2none (90.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Mahmudov U. R.
462 x 44---17 -151 2 x 90xatolik 
3none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Katayeva S. A.
302 x 30---47 -137 2 x 80xatolik 
4none (90.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Katayeva S. A.
442 x 46---24 -160 2 x 100xatolik 
5none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Mahmudov U. R.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 90xatolik 
6none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Mahmudov U. R.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 60xatolik 
2  Tilshunoslikka kirish (kurs ishi)   ruslit(22)
1none (60.0)Rus tili va ada Mahmudov U. R.
Jumaniyazova S. R.
302 x 30---17 -107 2 x 90xatolik 
3  Adabiyotshunoslikka kirish   ruslit(22)
1none (60.0)Rus tili va ada Kayumov V. M.
Abdullayeva B. Q.
302 x 30---17 -107 2 x 90xatolik 
4  Folklorshunoslik   ruslit(22)
1none (90.0)Rus tili va ada Рузимбаев  Х. С.
Karimov H. A.
442 x 46---17 -153 2 x 90xatolik 
5  Rus tili tarixi   ruslit(22)
2none (30.0)Rus tili va ada Popova A. A.
Jumaniyazova S. R.
142 x 16---17 -63 2 x 70xatolik 
3none (30.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Popova A. A.
142 x 16---24 -70 2 x 70xatolik 
4none (90.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Popova A. A.
422 x 48---24 -162 2 x 100xatolik 
6  Rus adabiyoti tarixi   ruslit(22)
2none (90.0)Rus tili va ada Рузимбаев  Х. С.
Ruzmetov S. A.
Abdullayeva B. Q.
462 x 44---17 -151 2 x 90xatolik 
3none (30.0)Rus tili va ada Рузимбаев  Х. С.
Djumaniyazova N. A.
142 x 16---24 -70 2 x 80xatolik 
4none (60.0)Rus tili va ada Djumaniyazova N. A.
Рузимбаев  Х. С.
302 x 30---24 -114 2 x 90xatolik 
5none (60.0)Rus tili va ada Katayeva S. A.
Ruzimbayev X. S.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 120xatolik 
6none (30.0)Rus tili va ada Djumaniyazova N. A.
Ruzimbayev X. S.
2 x 165 x 14---66 -168 5 x 60xatolik 
7  Jahon adabiyoti tarixi   ruslit(22)
2none (60.0)Rus tili va ada Рузимбаев  Х. С.
Abdullayeva B. Q.
302 x 30---17 -107 2 x 80xatolik 
3none (60.0)Rus tili va ada Рузимбаев  Х. С.
Jumaboyeva Z. D.
302 x 30---24 -114 2 x 80xatolik 
4none (60.0)Rus tili va ada Djumaniyazova N. A.
Salayev Q. B.
302 x 30---24 -114 2 x 80xatolik 
5none (30.0)Rus tili va ada Djumaniyazova N. A.
Ruzimbayev X. S.
2 x 105 x 20---66 -186 5 x 60xatolik 
8  Qiyosiy chog`ishtirma tilshunoslik   ruslit(22)
3none (60.0)Rus tili va ada Рузметова  З. Н.
Karimov H. A.
3030---24 -84 2 x 60to`g`ri 
9  Hozirgi rus tili (Kurs ishi)   ruslit(22)
6noneRus tili va ada Xamrayev B. J.
Abdullayeva B. Q.
Xaydarova S. R.
Ozodova S. O.
------ 132 x 2.0264 -to`g`ri 
Jami: 766 1682 0 0 0 705 264 3417 4790

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbek adabiyoti jahon kontekstida   ruslit(22)
3none (30.0)O`zbek tili va  Sariyev  S. M.
Qurbonova S. B.
162 x 14---23 -67 2 x 30xatolik 
2  Hozirgi slavyan tillari   ruslit(22)
4none (60.0)Rus tili va ada Рузметова  З. Н.
Kutlimuratova G. K.
302 x 30---24 -114 2 x 60xatolik 
3  O`zbek adabiyoti jahon kontekstida (qo`shimcha)    ruslit(22)
3none (30.0)O`zbek tili va  none
162 x 14---27 -71 2 x 60xatolik 
4  Rus tilini o`qitish metodikasi   ruslit(22)
6none (60.0)Rus tili va ada Allaberganov B. K.
Jumaniyozova M. A.
Raximov J. I.
Xaydarova S. R.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 90xatolik 
Jami: 122 266 0 0 0 140 0 528 750

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Qayta tiklangan adabiyot   ruslit(22)
5none (60.0)Rus tili va ada Madrahimova B. F.
Abdullayeva B. Q.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 60xatolik 
2  Bolalar adabiyoti   ruslit(22)
5none (60.0)Rus tili va ada Raximov J. I.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 60xatolik 
3  Rus tili stilistikasi   ruslit(22)
6none (60.0)Rus tili va ada Ruzmetov S. A.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 60xatolik 
Jami: 180 450 0 0 0 198 0 828 900

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malaka amaliyoti    ruslit(22)
2noneRus tili va ada none
7272 to`g`ri 
4noneRus tili va ada none
7272 to`g`ri 
Jami: 144

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   ruslit(22)
7none (30.0)Huquq none
2 x 145 x 16---64 -172 xatolik 
Jami: 28 80 0 0 0 64 0 172

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Rus tili normalari   ruslit(22)
5none (60.0)Rus tili va ada Xaydarova S. R.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 60xatolik 
2  Kasbiy-pedagogik muloqot   ruslit(22)
6none (60.0)Rus tili va ada Shermatov I. X.
Jumaniyazova S. R.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 60xatolik 
3  Mamlakatshunoslik   ruslit(22)
6none (60.0)Rus tili va ada Abdullayeva B. Q.
Madrahimova B. F.
2 x 305 x 30---66 -276 5 x 60xatolik 
Jami: 180 450 0 0 0 198 0 828 900

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1516 3528 510 0 0 264 0 1658 7620 9290