© Urganch Davlat Universiteti.

O‘zbek filologiyasi  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                            Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа pdf 1.14 MBayt  
2 . малака талаби pdf 12.79 MBayt  
3 . ишчи ўқув режа pdf 1.89 MBayt  
4 . ишчи ўқув режа 2022-2023 pdf 898.59 KBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   uzlit(119)
1none (30.0)Tarix  Abdalov U. M.
Matkurbanov O. .
Madaminov O. Z.
2 x 15-5 x 15--54 -159 5 x 30to`g`ri 
2  Umumiy pedagogika   uzlit(119)
7none (45.0)Pedagogika va p Kalandarova  M. A.
Ro`zimova F. M.
3 x 15-9 x 30--120 -435 9 x 75xatolik 
Jami: 75 0 345 0 0 174 0 594 825

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Falsafa   uzlit(119)
1none (30.0)Ijtimoiy ish va Axmedova M. A.
2 x 15-5 x 15--54 -159 5 x 30to`g`ri 
2  Umumiy psixologiya   uzlit(119)
6none (45.0)Pedagogika va p Solayev O. I.
Adamova O. K.
Latipova  U. Y.
Xasanova S. S.
Jumaniyazov Y. S.
Qozoqova  I. I.
3 x 15-9 x 30--116 -431 9 x 75xatolik 
Jami: 75 0 345 0 0 170 0 590 825

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbek folklori   uzlit(119)
1none (90.0)O`zbek tili va  Atakanova V. R.
Sariyev  S. M.
2 x 305 x 305 x 30--54 -414 5 x 90to`g`ri 
2  Hozirgi o`zbek adabiy tili   uzlit(119)
2none (75.0)O`zbek tilshuno Ruzmetova N. R.
Norimov H. A.
2 x 255 x 265 x 24--54 -354 5 x 75to`g`ri 
3none (60.0)O`zbek tilshuno Ro`zimboyev S. S.
KHudayberganova D. K.
2 x 205 x 205 x 20--59 -299 5 x 90xatolik 
4none (75.0)O`zbek tilshuno KHudayberganova D. K.
Yo`ldoshev D. T.
2 x 255 x 245 x 26--58 -358 5 x 75to`g`ri 
3  Jahon adabiyoti   uzlit(119)
3none (75.0)O`zbek tili va  Matkarimova S. Q.
Pirnazarova  M. M.
Atakanova V. R.
2 x 245 x 245 x 27--59 -362 5 x 105xatolik 
4  O`zbek dialektologiyasi   uzlit(119)
4none (90.0)O`zbek tilshuno Alimova S. M.
Norboyeva S. H.
2 x 305 x 305 x 30--59 -419 5 x 90to`g`ri 
5  Navoiyshunoslik   uzlit(119)
4none (60.0)O`zbek tili va  Jumaniyozova N. A.
Matkarimova S. Q.
2 x 205 x 205 x 20--60 -300 5 x 60to`g`ri 
5none (60.0)O`zbek tili va  Saidjanova  Z. K.
Matkarimova S. Q.
Saidjanova  Z. K.
Hulkar G. Q.
Matkarimova M. X.
3 x 209 x 209 x 20--120 -540 9 x 60xatolik 
6  Malakaviy amaliyot   uzlit(119)
2noneO`zbek tili va  none
------ -0 -to`g`ri 
7  Onomastika   uzlit(119)
5none (30.0)O`zbek tilshuno Alimova S. M.
Matnazarov M. M.
Rozimova G. S.
Jumaniyazova  D. X.
-9 x 30---120 -390 9 x 75xatolik 
8  Imlo muammolari   uzlit(119)
5none (45.0)O`zbek tilshuno Olloyorov Q. M.
Ro`zimboyev S. S.
Jumaniyazova  R. S.
Yusupova Q. M.
Xusainova G. S.
3 x 169 x 149 x 15--120 -429 9 x 45xatolik 
9  O`zbek tili va adabiyotini o`qitish metodikasi   uzlit(119)
2none (45.0)O`zbek tilshuno none
Err
3 x 159 x 159 x 15--120 -435 75xatolik 
10  Matnshunoslik   uzlit(119)
6none (75.0)O`zbek tili va  Rahimova M. U.
Sariyev  S. M.
Masharipova R. O.
Ganjayeva R. S.
Rajabbayeva N. B.
Gulimmetova S. i.
Otamuratova M. O.
Saidjanova  Z. K.
3 x 159 x 309 x 30--120 -705 9 x 75xatolik 
Jami: 546 1851 1605 0 0 1003 0 5005 5220

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Tilshunoslik nazariyasi   uzlit(119)
1none (60.0)O`zbek tilshuno Norboyeva S. H.
Alimova S. M.
2 x 205 x 205 x 20--54 -294 5 x 90to`g`ri 
2  Adabiyotshunoslik nazariyasi   uzlit(119)
2none (60.0)O`zbek tili va  Qurbonova S. B.
Matquliyeva M. x.
2 x 205 x 205 x 20--54 -294 5 x 60to`g`ri 
3  O`zbek adabiyoti tarixi   uzlit(119)
3none (75.0)O`zbek tili va  G`ayipov D. Q.
Rahimova  B. B.
Saidjanova  Z. K.
Jumaniyozova N. A.
2 x 255 x 245 x 26--59 -359 5 x 75to`g`ri 
4none (75.0)O`zbek tili va  G`ayipov D. Q.
Jumaniyozova N. A.
Matkarimova S. Q.
Qurbonova S. B.
2 x 255 x 245 x 26--60 -360 5 x 75to`g`ri 
5none (60.0)O`zbek tili va  Jumaniyozova N. A.
Jumaniyozova N. A.
G`ayipov D. Q.
Hulkar G. Q.
Rahimova M. U.
Hulkar G. Q.
3 x 209 x 209 x 20--120 -540 9 x 90xatolik 
4  Kurs ishi (O`zbek adabiyoti tarixi)   uzlit(119)
4noneO`zbek tili va  Saidjanova  Z. K.
Matkarimova S. Q.
Matkarimova S. Q.
Atakanova V. R.
------ 117 x 2.0234 -to`g`ri 
5  O`zbek tili tarixi   uzlit(119)
5none (75.0)O`zbek tilshuno O`razboyev A. D.
Boymuratova X. A.
Otajonova F. G.
Azatova  G. N.
3 x 269 x 249 x 25--- -519 9 x 105xatolik 
6none (90.0)O`zbek tilshuno O`razboyev A. D.
Olloyorov Q. M.
Yusupova Q. M.
Boymuratova X. A.
Allaberganova  A. .
Allaberganova  D. A.
Ochilova O. B.
3 x 309 x 309 x 30--120 -750 9 x 90xatolik 
6  Ogahiyning poetik mahorati   uzlit(119)
5none (30.0)O`zbek tili va  Jumaniyozova N. A.
Hulkar G. Q.
Otamuratova M. O.
Saidjanova  Z. K.
3 x 159 x 15---120 -300 9 x 30xatolik 
7  O`zbek terminologiyasi va leksikografiyasi   uzlit(119)
6none (75.0)O`zbek tilshuno Rajabov  O. X.
Sadullayeva N. E.
Jumaniyazova  R. S.
Jumaniyazova  D. X.
Yusupova Q. M.
3 x 309 x 309 x 15--120 -615 9 x 75xatolik 
Jami: 543 1511 1270 0 0 707 234 4265 5010

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Turkiy xalqlar adabiyoti   uzlit(119)
5none (45.0)O`zbek tili va  Atakanova V. R.
Pirnazarova  M. M.
Xajiboyev K. A.
Xajiboyev K. A.
Otaboyev A. I.
Jumaniyozova N. A.
Gulimmetova S. i.
Bekchanova S. D.
3 x 20-9 x 25--120 -405 9 x 45xatolik 
Jami: 60 0 225 0 0 120 0 405 405

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy (dialektologik amaliyot)   uzlit(119)
4noneO`zbek tilshuno Yangibayeva S. R.
180180 to`g`ri 
Jami: 180

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Xorijiy tillar   uzlit(119)
none bo`sh 
2  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi    uzlit(119)
7none (30.0)Huquq none
3 x 89 x 22---119 -341 xatolik 
Jami: 24 198 0 0 0 119 0 341

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Lingvistik tadqiqot asoslari   uzlit(119)
1none (30.0)O`zbek tilshuno Aqmonova S. A.
Ruzmetova M. N.
-5 x 30---54 -204 5 x 30to`g`ri 
2  Mutolaa madaniyati va ifodali o`qish   uzlit(119)
1none (90.0)O`zbek tili va  Masharipova R. O.
Ruzmetova N. R.
-5 x 90---54 -504 5 x 150to`g`ri 
3  Eski o`zbek yozuvi   uzlit(119)
1none (60.0)O`zbek tilshuno Maxmudov  R. B.
Radjabova U. B.
2 x 165 x 305 x 14--54 -306 5 x 90to`g`ri 
4  Davlat tilida ish yuritish   uzlit(119)
2none (90.0)O`zbek tilshuno Ruzmetova N. R.
Qodirova  X. M.
Davletov I. B.
2 x 165 x 74---54 -456 5 x 90to`g`ri 
5  Kompyuter lingivistikasi   uzlit(119)
2none (60.0)O`zbek tilshuno Aqmonova S. A.
Err
-5 x 35-5 x 25-54 -354 120to`g`ri 
6  Aruz va mumtoz poetikaga kirish   uzlit(119)
2none (75.0)O`zbek tili va  Ismailov I. O.
Ruzmetova N. R.
2 x 305 x 305 x 15--54 -339 5 x 75to`g`ri 
7  O`zbek tilining amaliy tilshunosligi   uzlit(119)
2none (30.0)O`zbek tilshuno Aqmonova S. A.
-5 x 30---54 -204 5 x 30to`g`ri 
8  O`zbek adabiy tanqidi tarixi   uzlit(119)
3none (60.0)O`zbek tili va  Jumaniyozova N. A.
Rahimova  B. B.
2 x 155 x 305 x 15--59 -314 5 x 60to`g`ri 
9  Tasavvuf va badiiy ijod   uzlit(119)
3none (60.0)O`zbek tili va  Matkarimova S. Q.
Pirnazarova  M. M.
Saidjanova  Z. K.
2 x 305 x 155 x 15--59 -269 5 x 120to`g`ri 
10  O`zbek tilshunosligi tarixi   uzlit(119)
3none (60.0)O`zbek tilshuno Norboyeva S. H.
Qodirova  X. M.
Allaberganova A. A.
2 x 155 x 155 x 30--59 -314 5 x 60to`g`ri 
11  Zamonaviy tilshunoslik muammolari   uzlit(119)
4none (90.0)O`zbek tilshuno Qodirova  X. M.
Primov A. I.
2 x 305 x 305 x 30--60 -420 5 x 150to`g`ri 
Jami: 304 2045 595 125 0 615 0 3684 4275

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1627 5605 4385 125 0 234 0 2908 15064 16830