© Urganch Davlat Universiteti.

O‘zbek filologiyasi  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                            Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Намунавий ўқув режа PDF 422.14 KBayt  
2 . малака талаби pdf 3 MBayt  
3 . Ишчи укув режа 2022 4+2 pdf 4.19 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   rusadab(31)
1none (60.0)Tarix  Atamuratova  D. R.
30-3 x 30--30 -150 3 x 60xatolik 
2  O`zbek tili   rusadab(31)
1none (90.0)O`zbek tilshuno Qodirova  X. M.
Qodirova  X. M.
-3 x 90---30 -300 3 x 90xatolik 
3  Xorijiy til   rusadab(31)
1none (60.0)Fakultetlararo  Atabaeva N. A.
Xujaniyazova G. Y.
Ismailova S. B.
-3 x 60---30 -210 30 x 60xatolik 
2none (60.0)Fakultetlararo  Kabulova G. U.
Atabaeva N. A.
Xujaniyazova G. Y.
Ismailova S. B.
-3 x 60---30 -210 3 x 60xatolik 
4  Yosh fiziologiya va gigiyenasi   rusadab(31)
1none (30.0)Biologiya  Alloberganova K. x.
143 x 16---30 -92 3 x 30xatolik 
5  Talimda axborot texnologiyalari   rusadab(31)
3none (60.0)Kompyuter ilmla Allaberganova N. M.
Xudoyberganov B. A.
Yusupov  S. R.
3 x 247 x 18-14 x 18-84 -534 7 x 60xatolik 
6  O`zbek tilining sohada qo``llanilishi (qo`shimcha)   rusadab(31)
3none (30.0)O`zbek tilshuno Jumaniyazova  R. S.
Yusupova  M. A.
Xayitboyeva M. B.
-3 x 30---37 -127 3 x 30xatolik 
Jami: 116 894 90 252 0 271 0 1623 3030

2 .  Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Oliy matematika   rusadab(31)
2none (60.0)Matematik tahli Sotliqov G. R.
Sotliqov G. R.
243 x 36---30 -162 3 x 60xatolik 
2  Falsafa   rusadab(31)
2none (60.0)Ijtimoiy ish va Hudayberganov O. A.
30-3 x 30--30 -150 3 x 60xatolik 
3  Jismoniy tarbiya va sport   rusadab(31)
2none (30.0)Sport faoliyati Kenjaev J. S.
-3 x 30---30 -120 3 x 30xatolik 
4  Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish   rusadab(31)
2none (30.0)Ekologiya va xa Sattarova F. Y.
143 x 16---30 -92 3 x 30xatolik 
5  O`zbek tilining sohada qo`llanilishi    rusadab(31)
3none (30.0)O`zbek tilshuno Ataboyeva M. R.
-4 x 30---72 -192 4 x 30xatolik 
6  Umumiy Pedagogika   rusadab(31)
5none (60.0)Pedagogika va p Raximova E. R.
Raxmedova  M. A.
3 x 267 x 107 x 24--86 -402 7 x 60xatolik 
Jami: 146 436 258 0 0 278 0 1118 1080

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Hozirgi rus tili   rusadab(31)
1none (60.0)Rus tili va ada Артыкова  Г. Ш.
Xaydarova S. R.
263 x 34---30 -158 3 x 70xatolik 
2none (90.0)Rus tili va ada Артыкова  Г. Ш.
Xaydarova S. R.
403 x 50---30 -220 3 x 90xatolik 
3none (60.0)Rus tili va ada Рузметова  З. Н.
Abdullayeva S. D.
Karimov H. A.
2 x 264 x 34---47 -235 4 x 70xatolik 
4none (90.0)Rus tili va ada Ismagilova M. F.
Jumaniyozova D. K.
Kutlimuratova G. K.
Kutlimuratova G. K.
Mahmudov U. R.
2 x 404 x 50---47 -327 4 x 90xatolik 
5none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyozova D. K.
Abdullayeva S. D.
Shermatov I. X.
3 x 267 x 34---94 -410 7 x 60xatolik 
6none (44.0)Rus tili va ada Turumova T. X.
Xaydarova S. R.
3 x 187 x 26---94 -330 7 x 76xatolik 
7none (60.0)Rus tili va ada none
3 x 267 x 34---94 -410 7 x 60xatolik 
2  Umumiy psixologiya   rusadab(31)
2none (44.0)Pedagogika va p Sabirov K. x.
Sherjanova N. A.
20-3 x 24--30 -122 3 x 44xatolik 
3none (46.0)Pedagogika va p Atadjanova L. A.
Iskandarov J. S.
2 x 20-4 x 26--47 -191 6 x 46xatolik 
3  Umumiy pedagogika   rusadab(31)
3none (60.0)Pedagogika va p Raximova E. R.
Paxmedova M. .
2 x 284 x 104 x 22--47 -231 4 x 60xatolik 
4none (60.0)Pedagogika va p Raximova E. R.
Rajabova L. S.
Paxmedova M. .
2 x 264 x 104 x 24--47 -235 4 x 60xatolik 
4  Tilshunoslik asoslari   rusadab(31)
4none (90.0)Rus tili va ada Рузметова  З. Н.
2 x 404 x 50---47 -327 4 x 80xatolik 
5none (60.0)Rus tili va ada Turumova T. X.
Madrahimova B. F.
Ruzmetova Z. N.
3 x 247 x 36---94 -418 7 x 60xatolik 
6none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyozova D. K.
Shermatov I. X.
Ruzmetova Z. N.
3 x 227 x 38---94 -426 7 x 60xatolik 
5  Jahon adabiyoti tarixi   rusadab(31)
3none (90.0)Rus tili va ada Рузимбаев  Х. С.
Salayev Q. B.
Jumaboyeva Z. D.
2 x 40-4 x 50--47 -327 4 x 90xatolik 
6  Rus tili tarixi   rusadab(31)
4none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
2 x 304 x 144 x 16--47 -227 4 x 60xatolik 
5none (60.0)Rus tili va ada Jumaniyazova S. R.
Popova A. A.
3 x 307 x 167 x 14--94 -394 7 x 60xatolik 
7  Adabiyotshunoslik asoslari   rusadab(31)
4none (60.0)Rus tili va ada Salayev Q. B.
Jumaboyeva Z. D.
2 x 304 x 30---47 -227 4 x 60xatolik 
8  Umumiy psixologiya (qo`shimcha)   rusadab(31)
3none (46.0)Pedagogika va p Atadjanova L. A.
Iskandarov  J. S.
20-3 x 26--37 -135 3 x 46xatolik 
9  Umumiy pedagogika (qo`shimcha)    rusadab(31)
3none (60.0)Pedagogika va p Raximova E. R.
Paxmedova M. .
283 x 103 x 22--37 -161 3 x 60xatolik 
4none (60.0)Pedagogika va p Raximova E. R.
Rajabova L. S.
263 x 103 x 24--37 -165 3 x 60xatolik 
10  Rus tilini o`qitish metodikasi   rusadab(31)
5none (60.0)Rus tili va ada Allaberganov B. K.
Qalandarov O. S.
Ruzmetov S. A.
Abdullayeva D. B.
3 x 20-7 x 40--94 -434 7 x 60xatolik 
6none (60.0)Rus tili va ada Allaberganov B. K.
Kutlimuratova G. K.
Qalandarov O. S.
3 x 20-7 x 40--94 -434 7 x 60xatolik 
11  Rus adabiyotini o`qitish metodikasi   rusadab(31)
6none (74.0)Rus tili va ada Abdullayeva D. B.
Allaberganov B. K.
Jumaniyozova M. A.
3 x 30-7 x 44--94 -492 7 x 76xatolik 
12  Rus adabiyoti tarixi   rusadab(31)
6none (74.0)Rus tili va ada Katayeva S. A.
Ruzimbayev X. S.
Ozodova S. O.
3 x 30-7 x 44--94 -492 7 x 16xatolik 
Jami: 1458 2392 2114 0 0 1564 0 7528 7782

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Rus tili propedevtik kursi   rusadab(31)
1none (90.0)Rus tili va ada Jumaboyeva Z. D.
-3 x 90---30 -300 3 x 90xatolik 
Jami: 0 270 0 0 0 30 0 300 270

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malaka amaliyoti   rusadab(31)
4noneRus tili va ada Рузметова  З. Н.
144144 to`g`ri 
Jami: 144

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Rus tili amaliy grammatikasi   rusadab(31)
5none (90.0)Rus tili va ada Shermatov I. X.
Ruzmetov S. A.
3 x 307 x 60---94 -604 xatolik 
2  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   rusadab(31)
7none (22.0)Huquq none
3 x 87 x 14---94 -216 xatolik 
Jami: 114 518 0 0 0 188 0 820

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Leksikografiya   rusadab(31)
1none (60.0)Rus tili va ada Karimov H. A.
203 x 40---30 -170 3 x 60xatolik 
2  Tarjima nazariyasi va amaliyoti   rusadab(31)
2none (74.0)Rus tili va ada Abdullayeva B. Q.
Jumaboyeva Z. D.
303 x 44---30 -192 3 x 70xatolik 
3  Qiyosiy tipologiya   rusadab(31)
3none (76.0)Rus tili va ada Raximov J. I.
2 x 306 x 46---72 -408 6 x 74xatolik 
4  Punktuatsiya asoslari   rusadab(31)
4none (60.0)Rus tili va ada Ruzmetov S. A.
2 x 164 x 44---47 -255 4 x 60xatolik 
5  Rus tilini milliy maktablarda o‘qitish xususiyatlari   rusadab(31)
6none (30.0)Rus tili va ada Popova A. A.
Madrahimova B. F.
Sabirov M. R.
3 x 147 x 16---94 -248 7 x 30xatolik 
Jami: 184 816 0 0 0 273 0 1273 1284

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
2018 5326 2462 252 0 0 0 2604 12806 14552