© Urganch Davlat Universiteti.

Fizika-Matematika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . ишчи ўқув режа 2022-2023 pdf 1.82 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Новейшая история Узбекистана   matem_rus(25)
amaliy_rus(0)
fizik_rus(0)
1none (60.0)Tarix  Abdullayeva  N. B.
30-3 x 30--38 0 x 2.4158 3 x 60xatolik 
2  Иностранный язык   amaliy_rus(0)
1none (60.0)Fakultetlararo  Kabulova G. U.
-60---13 0 x 2.473 60xatolik 
2none (30.0)Fakultetlararo  Kabulova G. U.
-30---13 0 x 2.443 30xatolik 
3  O`zbek tili   amaliy_rus(0)
2none (60.0)O`zbek tilshuno Aqmonova S. A.
-60---13 0 x 2.473 60xatolik 
4  физическая культура и спорт   amaliy_rus(0)
2none (30.0)Sport faoliyati Xasanov O. I.
-30---13 0 x 2.443 30xatolik 
5  Философия   amaliy_rus(0)
matem_rus(25)
4none (60.0)Ijtimoiy ish va Abdullayeva I. G.
Xodjaev S. B.
30-2 x 30--26 -116 60xatolik 
6  Общая физика    amaliy_rus(0)
matem_rus(25)
3none (90.0)Fizika  Razzaqov A. S.
Karimov M. K.
Xalillayev M. M.
302 x 30-2 x 30-26 0 x 2.4176 2 x 90xatolik 
Jami: 90 240 150 60 0 142 0 682 600

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Algoritmik tillar va dasturlash   amaliy_rus(0)
1none (60.0)Kompyuter ilmla Mattiyev J. M.
Bobojonov K. U.
3030---13 -73 75xatolik 
2none (60.0)Kompyuter ilmla Salaev U. I.
Mattiyev J. M.
Bobojonov K. U.
3030---13 -73 75xatolik 
3none (90.0)Kompyuter ilmla Habibullayev M. H.
Jafarov S. K.
3060---8 -98 90xatolik 
2  Matematik analiz   amaliy_rus(0)
1none (90.0)Matematik tahli Ismoilov M. B.
Boboyarova N. A.
4644---13 -103 135xatolik 
2none (90.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Ismoilov M. B.
4446---13 -103 135xatolik 
3none (60.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Xudaybergenova G. K.
3030---14 -74 120xatolik 
3  Chiziqli algebra va analitik geometriya   amaliy_rus(0)
1none (60.0)Amaliy matemati Saparbayeva D. R.
Ismoilov O. .
3030---13 -73 90xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Madraximov U. S.
Ismoilov O. .
3030---13 -73 90xatolik 
4  Diskret matematika va matematik mantik   amaliy_rus(0)
1none (60.0)Amaliy matemati Matyoqubov M. M.
Vaisova N. Z.
3030---13 -73 75xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Matyoqubov M. M.
Vaisova N. Z.
3030---13 -73 75xatolik 
5  Algoritmik tillar va dasturlash (Kurs ishi)   amaliy_rus(0)
3noneKompyuter ilmla Jafarov S. K.
Mattiyev J. M.
Matchanov B. J.
------ 27 x 2.464.8 -xatolik 
6  Algoritmlar va berilganlar strukturasi   amaliy_rus(0)
4none (60.0)Kompyuter ilmla Mo`minov S. Y.
Madatov X. A.
3030---8 -68 90xatolik 
7  Sun`iy intellekt va neyronto`rli texnologiyalar   amaliy_rus(0)
4none (90.0)Kompyuter ilmla Abdullaeva G. x.
Yusupov D. F.
3060---8 -98 90xatolik 
8  Дифференциальные уравнения   amaliy_rus(0)
3none (90.0)Amaliy matemati Sabirov S. Q.
Ro`zmetov M. M.
3060---13 -103 120xatolik 
9  Функциональный анализ   amaliy_rus(0)
3none (60.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Akramov N. S.
3030---14 -74 90xatolik 
10  Теория вероятности и математическая ститистика   amaliy_rus(0)
4none (90.0)Matematik tahli Fayzullayev S. S.
3060---14 -104 90xatolik 
11  Теоритическая механика   amaliy_rus(0)
4none (90.0)Matematik injin Xo`jatov N. J.
3060---13 -103 120xatolik 
12  Искусственный интеллект и нейронные технологии   amaliy_rus(0)
5none (60.0)Kompyuter ilmla Yusupov D. F.
3030---13 -73 120xatolik 
Jami: 540 690 0 0 0 209 64.8 1503.8 1680

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Уравнеия математической физики   amaliy_rus(0)
5none (90.0)Amaliy matemati Azamatov A. S.
Yaxshimuratov A. B.
3060---13 -103 120xatolik 
2  Некорректные и обратные задачи   amaliy_rus(0)
6none (60.0)Amaliy matemati Tursunov  F. R.
3030---13 -73 60xatolik 
3  Исследование процессов и оптимальное управление   amaliy_rus(0)
6none (60.0)Amaliy matemati Ro`zmetov M. M.
Fayzullayev B. .
3030---16 -76 90xatolik 
4  Численные методы   amaliy_rus(0)
6none (60.0)Matematik injin Rahimov I. D.
Jumaniyazov N. B.
3030---13 -73 90xatolik 
7none (60.0)Matematik injin Reyimberganov A. A.
Qurbandurdiyev S. U.
Husainov A. G.
Abitjanov I. A.
3030---13 27 x 2.4137.8 90xatolik 
5  Математическое моделирование   amaliy_rus(0)
7none (60.0)Matematik injin Reyimberganov A. A.
Qurbandurdiyev S. U.
Shamuratov E. .
3030---14 23 x 2.4129.2 90xatolik 
Jami: 180 210 0 0 0 82 120 592 540

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  ДД. Теория рассеяния   amaliy_rus(0)
6none (90.0)Amaliy matemati Azamatov A. S.
3060---13 -103 90xatolik 
Jami: 30 60 0 0 0 13 0 103 90

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malaka amaliyot (2 hafta)   amaliy_rus(0)
2noneAmaliy matemati Esamurodova R. J.
7070 xatolik 
4noneAmaliy matemati Yakubov H. E.
7272 xatolik 
2  Квалификационная практика   amaliy_rus(0)
6noneAmaliy matemati Baltayeva  U. I.
7272 xatolik 
3  Педагогическая практика   amaliy_rus(0)
8noneAmaliy matemati Sodiqov S. S.
Qurbonboyeva M. Z.
5252 xatolik 
4  Квалификационная практика(7 недель)   amaliy_rus(0)
8noneAmaliy matemati Ismoilov O. .
Rajapov X. O.
126126 xatolik 
Jami: 392

7 .  Bitiruv malakaviy ish

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
BMI Jami Tekshiruv Muhokama
1  Руководство дипломной работой   amaliy_rus(0)
8noneAmaliy matemati Azamatov A. S.
Ayupov  S. .
4 x 25100 xatolik 
Jami: 100 100

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Методика обучения математике и информатике   amaliy_rus(0)
7none (60.0)Amaliy matemati Sodiqov S. S.
1416---13 -43 xatolik 
Kompyuter ilmla Rahimbaeva M. D.
1614---13 -43 xatolik 
2  Теория функций комплексных переменных   amaliy_rus(0)
7none (60.0)Matematik tahli Qurbanov K. S.
Boboyarova N. A.
3030---13 -73 xatolik 
Jami: 60 60 0 0 0 39 0 159

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  ИД.Задача Штурма-Лиувилля на отрезке и на полуоси   amaliy_rus(0)
5none (60.0)Amaliy matemati Atanazarova S. E.
Matyoqubov M. M.
3030---13 -73 60xatolik 
6none (60.0)Amaliy matemati Smirnov A. O.
3030---13 -73 90xatolik 
2  Tеория линейный оператор   amaliy_rus(0)
5none (60.0)Amaliy matemati Sabirov S. Q.
Xasanov M. M.
3030---13 -73 60xatolik 
3  База данных   amaliy_rus(0)
5none (60.0)Kompyuter ilmla Xujamov D. J.
Jafarov S. K.
3030---13 -73 90xatolik 
4  ИД.Математический практикум   amaliy_rus(0)
7none (60.0)Amaliy matemati Xasanov J. A.
Azimov D. B.
3030---13 -73 90xatolik 
5  Ozbek tilini sohada qollanilishi.   matem_rus(25)
amaliy_rus(0)
7none (30.0)O`zbek tilshuno none
-2 x 30---24 -84 2 x 60xatolik 
6  Moliyaviy savodhonlik asoslari   amaliy_rus(0)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
164 x 14---50 -122 4 x 30xatolik 
7  Yangi tahrirdagi Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   amaliy_rus(0)
fizik_rus(0)
matem_rus(25)
7none (30.0)Huquq none
143 x 16---38 -100 3 x 30xatolik 
Jami: 180 314 0 0 0 177 0 671 720

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1080 1574 150 60 0 184.8 100 662 4202.8 3810