© Urganch Davlat Universiteti.

Fizika-Matematika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . Малака талаблари PDF 6.77 MBayt  
2 . Ўқув режа pdf 1.6 MBayt  
3 . Ишчи ўқув режа pdf 5.49 MBayt  
4 . ишчи ўкув режа 2-kurs rus pdf 949.25 KBayt  
5 . ишчи ўқув режа 2022-2023 pdf 5.19 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Новейшая история Узбекистана   matem_rus(25)
amaliy_rus(0)
fizik_rus(0)
1none (60.0)Tarix  Abdullayeva  N. B.
30-3 x 30--38 0 x 2.4158 3 x 60xatolik 
2  Иностранный язык   matem_rus(25)
1none (60.0)Fakultetlararo  Kabulova G. U.
-60---13 0 x 2.473 60xatolik 
2none (30.0)Fakultetlararo  Kabulova G. U.
-30---13 0 x 2.443 30xatolik 
3  O`zbek tili   matem_rus(25)
2none (60.0)O`zbek tilshuno Ruzmetova M. N.
-60---13 0 x 2.473 60xatolik 
4  физическая культура и спорт   matem_rus(25)
2none (30.0)Sport faoliyati Xasanov O. I.
-30---13 0 x 2.443 30xatolik 
5  Философия   amaliy_rus(0)
matem_rus(25)
4none (60.0)Ijtimoiy ish va Abdullayeva I. G.
Xodjaev S. B.
30-2 x 30--26 -116 60xatolik 
6  Общая физика    amaliy_rus(0)
matem_rus(25)
3none (90.0)Fizika  Razzaqov A. S.
Karimov M. K.
Xalillayev M. M.
302 x 30-2 x 30-26 0 x 2.4176 2 x 90xatolik 
Jami: 90 240 150 60 0 142 0 682 600

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Основы программирования   matem_rus(25)
1none (60.0)Kompyuter ilmla Mattiyev J. M.
1644---13 -73 90xatolik 
2none (30.0)Kompyuter ilmla Mattiyev J. M.
1416---13 -43 60xatolik 
2  Matematik analiz   matem_rus(25)
1none (120.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Akramov N. S.
6060---13 -133 150xatolik 
2none (120.0)Matematik tahli Akramov N. S.
Boboyarova N. A.
6060---13 -133 150xatolik 
3none (60.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Akramov N. S.
3030---13 -73 90xatolik 
4none (60.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Akramov N. S.
3030---13 0 x 2.473 90xatolik 
3  Линейная алгебра   matem_rus(25)
1none (60.0)Amaliy matemati Saparbayeva D. R.
Ismoilov O. .
3030---13 -73 90xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Ismoilov O. .
Madraximov U. S.
3030---13 -73 90xatolik 
4  Аналитическая геометрия   matem_rus(25)
1none (30.0)Amaliy matemati Atajanov D. O.
1416---13 -43 60xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Madraximov U. S.
3030---13 -73 90xatolik 
5  Курсовая работа (Аналитическая геометрия)   matem_rus(25)
2noneAmaliy matemati Xayitboev Q. N.
------ 25 x 2.460 -xatolik 
6  Теория вероятностей и математическая статистика   matem_rus(25)
4none (90.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Fayzullayev S. S.
4446---13 -103 90xatolik 
5none (30.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Fayzullayev S. S.
1614---12 -42 60xatolik 
7  Математический анализ (Курсовая работа)   matem_rus(25)
4noneMatematik tahli Fayzullayev S. S.
Sobirov  U. M.
Sharipov R. A.
------ 25 x 2.460 -xatolik 
8  Алгебра   matem_rus(25)
3none (60.0)Amaliy matemati Yusupov B. B.
Xasanov T. G.
3030---13 -73 90xatolik 
9  Дифференциальные уравнения   matem_rus(25)
3none (60.0)Amaliy matemati Ro`zmetov M. M.
Xasanov T. G.
3030---13 -73 90xatolik 
4none (30.0)Amaliy matemati Ro`zmetov M. M.
Yakubov H. E.
1416---13 -43 60xatolik 
10  Дифференциальная геометрия и топология   matem_rus(25)
3none (60.0)Amaliy matemati Yaxshimuratov A. B.
Saparbayeva D. R.
3030---13 -73 90xatolik 
4none (60.0)Amaliy matemati Yaxshimuratov A. B.
Saparbayeva D. R.
3030---13 -73 60xatolik 
11  Дискретная математика и математическая логика   matem_rus(25)
3none (60.0)Amaliy matemati Matyoqubov M. M.
3030---13 -73 60xatolik 
4none (30.0)Amaliy matemati Matyoqubov M. M.
1416---13 -43 30xatolik 
12  Теоретическая механика   matem_rus(25)
4none (60.0)Matematik injin Xo`jatov N. J.
3030---13 -73 60xatolik 
13  Теория функций комплексных переменных   matem_rus(25)
5none (60.0)Matematik tahli Abdullayev J. S.
Kadirova  M. B.
3030---12 -72 90xatolik 
6none (60.0)Matematik tahli Abdullayev J. S.
Kadirova  M. B.
3030---12 -72 90xatolik 
14  Теория функций действительных переменных   matem_rus(25)
5none (60.0)Matematik tahli Danilov O. A.
Sharipov R. A.
3030---12 -72 60xatolik 
15  История математики   matem_rus(25)
6none (60.0)Matematik tahli Rasulov K. K.
3030---12 -72 60xatolik 
16  Современные проблемы математики   matem_rus(25)
5none (60.0)Matematik tahli Kadirova  M. B.
Kutlimuratov D. S.
3030---12 -72 60xatolik 
6none (60.0)Matematik tahli Kadirova  M. B.
Kutlimuratov D. S.
3030---12 -72 60xatolik 
17  Уравнение математической физики   matem_rus(25)
5none (60.0)Amaliy matemati Azamatov A. S.
Yaxshimuratov A. B.
3030---12 -72 120xatolik 
6none (30.0)Amaliy matemati Azamatov A. S.
Yaxshimuratov A. B.
1416---12 -42 30xatolik 
18  Уравнение математической физики (Курсовая работа)   matem_rus(25)
6noneAmaliy matemati Esamurodova R. J.
------ 25 x 2.460 -xatolik 
19  Metodika prepodavaniya informatiki   matem_rus(25)
6none (60.0)Kompyuter ilmla Allaberganova G. B.
3030---12 -72 60xatolik 
20  Методы обучения математике   matem_rus(25)
7none (60.0)Matematik tahli Boboyarova N. A.
Madraximov T. R.
30-30--11 -71 60xatolik 
Jami: 866 874 30 0 0 378 180 2328 2340

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Функциональный анализ   matem_rus(25)
6none (60.0)Matematik tahli Atamuratov A. A.
Kamolov X. Q.
3030---12 -72 90xatolik 
7none (30.0)Matematik tahli Atamuratov A. A.
Kamolov X. Q.
1416---11 -41 30xatolik 
2  Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi   matem_rus(25)
5none (60.0)Biologiya  Alloberganova K. x.
3030---12 -72 60xatolik 
3  Курсовая работа (Функциональный анализ)   matem_rus(25)
7noneMatematik tahli Olimbayev T. G.
Abdullayev J. S.
Madraximov T. R.
Xaytbayev S. X.
------ 21 x 2.450.4 30xatolik 
4  Вариационное исчисление и методы оптимизации   matem_rus(25)
7none (90.0)Matematik injin Reyimberganov A. A.
Husainov A. G.
4446---12 -102 120xatolik 
5  Вычислительные методы   matem_rus(25)
7none (60.0)Matematik injin Reyimberganov A. A.
Shamuratov E. .
3030---12 -72 60xatolik 
Jami: 148 152 0 0 0 59 50.4 409.4 390

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Квалификационная практика   matem_rus(25)
4noneMatematik tahli Akramov N. S.
7272 xatolik 
2   Квалификационная практика (2 недели)   matem_rus(25)
6noneMatematik tahli Fayzullayev S. S.
7272 xatolik 
3  Педагогическая практика (8 недель)(индивидуал)    matem_rus(25)
8noneMatematik tahli To`raxonov I. F.
Kamolov X. Q.
4848 xatolik 
4  Квалификационная практика (7 недель)   matem_rus(25)
8noneMatematik tahli Axmedov I. O.
Qurbanov K. S.
Kamolov X. Q.
Olimbayev T. G.
252252 xatolik 
Jami: 444

7 .  Bitiruv malakaviy ish

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
BMI Jami Tekshiruv Muhokama
1  Bitiruv malakaviy ish   matem_rus(25)
8noneMatematik tahli Boboyarova N. A.
Shatskov D. X.
4 x 25100 xatolik 
Jami: 100 100

8 .  Davlat attestatsiyasi

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Государственная итоговая аттестация (4 BMI (4*0,4)*5 + 1 guruh test (1*1)*5)   matem_rus(25)
none bo`sh 
Jami: 0

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Избранные главы геометрии   matem_rus(25)
7none (60.0)Matematik tahli Madraximov T. R.
3030---11 -71 60xatolik 
2  Ozbek tilini sohada qollanilishi.   matem_rus(25)
amaliy_rus(0)
7none (30.0)O`zbek tilshuno none
-2 x 30---24 -84 2 x 60xatolik 
3  Moliyaviy savodhonlik asoslari   amaliy(31)
fizik(0)
matem_rus(25)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
163 x 14---38 -96 3 x 30xatolik 
4  Yangi tahrirdagi Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   amaliy_rus(0)
fizik_rus(0)
matem_rus(25)
7none (30.0)Huquq none
143 x 16---38 -100 3 x 30xatolik 
Jami: 60 180 0 0 0 111 0 351 360

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1164 1446 180 60 0 230.4 100 690 4314.4 3690