© Urganch Davlat Universiteti.

Fizika-Matematika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . қ pdf 860.82 KBayt  
2 . pdf 502.99 KBayt  
3 . pdf 1.83 MBayt  
4 . қ 2022-2023 pdf 1.64 MBayt  
5 . Ishchi Oquv Reja 2023-2024 pdf 5.61 MBayt  
6 . Semestrovka 2023-2024 pdf 9.43 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   progkomp(23)
1none (60.0)Tarix  Tojiyev  A. S.
30-2 x 30--27 -117 2 x 60xatolik 
2  Xorijijy til   progkomp(23)
1none (60.0)Fakultetlararo  Orazmetova F. Y.
Matsapayeva G. I.
-2 x 60---27 0 x 2.4147 2 x 60xatolik 
2none (30.0)Fakultetlararo  Orazmetova F. Y.
Matsapayeva G. I.
-2 x 30---27 0 x 2.487 2 x 30xatolik 
3  Rus tili   progkomp(23)
2none (60.0)Rus tili va ada Xudaybergenova N. M.
-2 x 60---27 0 x 2.4147 2 x 60xatolik 
4  Jismoniy tarbiya va sport   progkomp(23)
2none (30.0)Sport faoliyati Shamuratova B. Y.
-2 x 30---27 0 x 2.487 2 x 30xatolik 
5  Kompyuterning fizik asoslari   progkomp(23)
3none (90.0)Kompyuter ilmla Shojonov M. A.
Polvonov S. B.
44--4 x 46-28 -256 2 x 90xatolik 
6  Algoritmik tillar va dasturlash (Kurs ishi)   progkomp(23)
4noneKompyuter ilmla Babadjanov K. R.
Rahimov I. D.
Sharipov M. S.
Rahimbaeva M. D.
Madatov X. A.
Nafasov I. S.
Yusupov D. F.
------ 70 x 2.4168 -to`g`ri 
7  Falasafa   progkomp(23)
4none (60.0)Ijtimoiy ish va O`razmetov M. T.
Xodjaev S. B.
30-3 x 30--40 -160 3 x 60xatolik 
8  Umumiy pedagogika va psixologiya   progkomp(23)
mexanik(25)
5none (60.0)Pedagogika va p Yusupjanovna  N. .
Raximova a. D.
Xasanova U. O.
jumaniyazova  I. .
30-4 x 30--48 -198 4 x 60xatolik 
6none (60.0)Pedagogika va p Ismoilova A. R.
Razzaqova  R. S.
Solayev O. I.
30-4 x 30--48 -198 4 x 60xatolik 
Jami: 164 360 390 184 0 299 168 1565 1320

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Algoritmik tillar va dasturlash   progkomp(23)
1none (60.0)Kompyuter ilmla Mattiyev J. M.
Kurbanova L. U.
Avezmatov I. D.
302 x 30---25 -115 2 x 90xatolik 
2none (60.0)Kompyuter ilmla Mattiyev J. M.
Kurbanova L. U.
Avezmatov I. D.
302 x 30---25 -115 2 x 60xatolik 
3none (60.0)Kompyuter ilmla Rahimov I. D.
Avezmatov I. D.
Matlatipov G. R.
162 x 44---28 -132 2 x 60xatolik 
4none (60.0)Kompyuter ilmla Avezmatov I. D.
Rahimov I. D.
142 x 46---28 -134 2 x 60xatolik 
2  Chiziqli algebra va analitik geometriya   progkomp(23)
1none (60.0)Amaliy matemati Ro`zmetov M. M.
Rajapov X. O.
302 x 30---25 -115 2 x 90xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Ro`zmetov M. M.
Rajapov X. O.
302 x 30---25 -115 2 x 90xatolik 
3  Diskret matematika va matematik mantik   progkomp(23)
1none (60.0)Amaliy matemati Allaberganov O. R.
Vaisova N. Z.
302 x 30---25 -115 2 x 90xatolik 
2none (60.0)Amaliy matemati Allaberganov O. R.
Vaisova N. Z.
302 x 30---25 -115 2 x 60xatolik 
4  Matematik analiz   progkomp(23)
1none (90.0)Matematik tahli Sharipov R. A.
Xudaybergenova G. K.
Ruzimova Y. J.
462 x 44---25 -159 2 x 120xatolik 
2none (90.0)Matematik tahli Sharipov R. A.
Xudaybergenova G. K.
Ruzimova Y. J.
442 x 46---25 -161 2 x 120xatolik 
3none (60.0)Matematik tahli Sharipov R. A.
Xudaybergenova G. K.
302 x 30---28 -118 2 x 120xatolik 
5  Axborot tizimlari   progkomp(23)
3none (60.0)Kompyuter ilmla Xudoyberganov B. A.
302 x 30---28 -118 2 x 90xatolik 
6  Axborot xavfsizligi asoslari   progkomp(23)
3none (60.0)Kompyuter ilmla Matchanov B. J.
302 x 30---28 -118 2 x 90xatolik 
7  Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika   progkomp(23)
3none (60.0)Matematik tahli Fayzullayev S. S.
Matyaqubov Z. Q.
302 x 30---28 -118 2 x 60xatolik 
8  Algoritmlar va berilganlar strukturasi   progkomp(23)
4none (60.0)Kompyuter ilmla Yuldashov  O. E.
Madatov X. A.
302 x 30---28 -118 2 x 90xatolik 
9  Berilganlar bazasi   progkomp(23)
4none (60.0)Kompyuter ilmla Jafarov S. K.
Hajibayeva S. M.
Mavlonov  A. B.
302 x 30---28 -118 2 x 60xatolik 
10  Sun`iy intellekt va neyronto`rli texnologiyalar   progkomp(23)
4none (90.0)Kompyuter ilmla Yusupov D. F.
Hajibayeva S. M.
302 x 60---28 -178 2 x 90xatolik 
5none (60.0)Kompyuter ilmla Yusupov D. F.
Yuldashov  O. E.
303 x 30---35 -155 3 x 90xatolik 
11  Sonli usullar   progkomp(23)
4none (60.0)Matematik injin Atajanova R. B.
Rahimov I. D.
302 x 30---28 -118 2 x 60xatolik 
12  Web dasturlash   progkomp(23)
5none (90.0)Kompyuter ilmla Babajanov U. U.
Bekchanov S. Q.
303 x 60---35 -245 3 x 150xatolik 
13  Operatsion tizimlar   progkomp(23)
6none (60.0)Kompyuter ilmla Ashirova A. I.
Setmetov N. U.
Xujamov D. J.
303 x 30---35 -155 3 x 90xatolik 
14  Operatsion tizimlar (kurs ishi)   progkomp(23)
6noneKompyuter ilmla Setmetov N. U.
Quriyozov E. R.
Hajibayeva S. M.
Sharipov M. S.
Sharipov M. S.
Babajanov U. U.
------ 70 x 2.4168 -to`g`ri 
15  Mobil ilovalarni yaratish   progkomp(23)
6none (90.0)Kompyuter ilmla Rahimov I. D.
Atamurotov M. S.
Rahimbaeva M. D.
303 x 60---35 -245 3 x 120xatolik 
7none (60.0)Kompyuter ilmla Bekchanov S. Q.
Sobirov O. O.
303 x 30---35 -155 3 x 60xatolik 
16  WEB DASTURLASH (Kurs ishi)   progkomp(23)
5noneKompyuter ilmla Bekchanov B. Y.
Babajanov U. U.
Babadjanov K. R.
Atamurotov M. S.
Khajiev U. S.
Matchanov B. J.
------ 70 x 2.4168 -to`g`ri 
17  Mobil ilovalarni yaratish (kurs ishi)   progkomp(23)
7noneKompyuter ilmla Rahimbaeva M. D.
Avezmatov I. D.
Shermatov B. I.
Sharipov M. S.
Bekchanov S. Q.
Ibragimov B. B.
Atamurotov M. S.
------ 71 x 2.4170.4 -to`g`ri 
Jami: 690 1890 0 0 0 655 506.4 3741.4 4530

5 .  Qo`shimcha fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Python dasturlash tili   progkomp(23)
5none (60.0)Kompyuter ilmla Bekchanov B. Y.
Nafasov I. S.
Matchanov B. J.
30--6 x 30-35 -245 3 x 60xatolik 
2  Kombinatorika va graflar nazariyasi   progkomp(23)
6none (60.0)Kompyuter ilmla Madatov X. A.
Matyoqubov O. M.
303 x 30---35 -155 3 x 60xatolik 
3  Elektron ta`lim resurslarini yaratishda Scratch texnologiyasidan foydalanish   progkomp(23)
5none (60.0)Kompyuter ilmla Bekchanov B. Y.
Matchanov B. J.
30--6 x 30-35 -245 3 x 60xatolik 
Jami: 90 90 0 360 0 105 0 645 540

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot   progkomp(23)
2noneKompyuter ilmla Mattiyev J. M.
Kurbanova L. U.
104104 to`g`ri 
4noneKompyuter ilmla Bekchanov B. Y.
Matchanov B. J.
120120 to`g`ri 
2  Malakaviy amalaiyot (oquv amalyot)   progkomp(23)
6noneKompyuter ilmla Ashirova A. I.
Matchanov B. J.
Matyoqubov O. M.
180180 to`g`ri 
3  Malakaviy amaliyot (Pedagogik amalyot)   progkomp(23)
8noneKompyuter ilmla Bobojonov K. U.
Habibullayev M. H.
Shermatov B. I.
Xudoyberganov B. A.
Ibragimov B. B.
Rahimbaeva M. D.
Khajiev U. S.
Matchanov B. J.
Khajiev U. S.
Jumanazarova O. .
Asqarova D. U.
Rahimov A. S.
Xudoyberganov B. A.
Atamurotov M. S.
Yuldashov  O. E.
Bekchanov B. Y.
Yusupov  S. R.
Sattarova S. B.
Quriyozov E. R.
11741174 to`g`ri 
Jami: 1578

9 .  Majburiy Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Tekshiruv Muhokama
1  Matematika va informatika o`qitish metodikasi   progkomp(23)
7none (60.0)Kompyuter ilmla Babajanov U. U.
Babajanov U. U.
30-3 x 30--35 -155 xatolik 
2  Kompyuter tarmoqlari   progkomp(23)
7none (60.0)Kompyuter ilmla Polvonov S. B.
303 x 30---35 -155 xatolik 
3  Tizimli dasturlash   progkomp(23)
7none (60.0)Kompyuter ilmla Allaberganova N. M.
303 x 30---35 -155 xatolik 
Jami: 90 180 90 0 0 105 0 465

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  JAVA dasturlash tili asoslari   progkomp(23)
5none (60.0)Kompyuter ilmla Quriyozov E. R.
Avezmatov I. D.
303 x 30---35 -155 3 x 60xatolik 
2  Berilganlarni intellektual tahlil qilish faniga kirish   progkomp(23)
6none (60.0)Kompyuter ilmla Mattiyev J. M.
Kurbanova L. U.
Asqarova D. U.
303 x 30---35 -155 3 x 60xatolik 
3  Big data va berilganlar tahlili   progkomp(23)
6none (60.0)Kompyuter ilmla Kurbanova L. U.
Quriyozov E. R.
Hajibayeva S. M.
303 x 30---35 -155 3 x 60xatolik 
4  Axborot xavfsizligining matematik asoslari   progkomp(23)
7none (60.0)Kompyuter ilmla Sobirov O. O.
Matchanov B. J.
Shermatov B. I.
303 x 30---35 -155 3 x 60xatolik 
5  Ozbek tilini sohada qollanilishi.   progkomp(23)
matem(84)
amaliy(31)
mexanik(25)
matinj(0)
fizik(0)
7none (30.0)O`zbek tilshuno none
-16 x 30---174 -654 16 x 60xatolik 
6  Moliyaviy savodhonlik asoslari   progkomp(23)
mexanik(25)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
164 x 14---48 -120 4 x 30xatolik 
7  Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   progkomp(23)
mexanik(25)
7none (30.0)Huquq none
144 x 16---48 -126 4 x 30xatolik 
Jami: 150 960 0 0 0 410 0 1520 1920

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
1184 3480 480 544 0 674.4 0 1574 9514.4 8940