© Urganch Davlat Universiteti.

Fizika-Matematika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . қ pdf 1.56 MBayt  
2 . қ pdf 2.52 MBayt  
3 . PDF 6.77 MBayt  
4 . қ-2-- pdf 1.86 MBayt  
5 . қ 2022-2023 pdf 4.96 MBayt  
6 . malaka talab PDF 6.77 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
Maj
kafedra
ulamagan
1none (60.0)Tarix  Matyaqubov H. X.
30-3 x 30--40 0 x 2.4160 4 x 60to`g`ri 
2  XORIJIY TIL   matem(84)
NFD_w
NFD_w
IFD_w
kafedra
ulamagan
1none (60.0)Fakultetlararo  Xudoyberganov S. M.
Davletova N. .
Xudayberganov  Y. I.
-3 x 60---40 0 x 2.4220 3 x 60to`g`ri 
2none (30.0)Fakultetlararo  Xudoyberganov S. M.
Davletova N. .
Xudayberganov  Y. I.
-4 x 30---43 0 x 2.4163 4 x 30to`g`ri 
3  Rus tili   matem(84)
IFD_w
NFD_w
kafedra
ulamagan
2none (60.0)Rus tili va ada  . .
-4 x 60---43 0 x 2.4283 4 x 60to`g`ri 
4  Jismoniy tarbiya va sport   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
2none (30.0)Sport faoliyati Xasanov O. I.
-4 x 30---43 0 x 2.4163 4 x 30to`g`ri 
5  Falsafa   matem(84)
NFD_w
Maj
MarM
...
IFD_w
Taq
IFD_p
5 ta adabiyot4none (60.0)Ijtimoiy ish va Samanova S. B.
Samanova S. B.
30-4 x 30--50 -200 4 x 60to`g`ri 
6  Umumiy fizika   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
3none (90.0)Fizika  Abdukarimov A. E.
2 x 305 x 30-10 x 30-62 -572 5 x 90xatolik 
Jami: 120 810 210 300 0 321 0 1761 1590

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Dasturlash asoslari   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (60.0)Kompyuter ilmla Rahimov I. D.
Mo`minov S. Y.
Kurbanova L. U.
Habibullayev M. H.
163 x 44---38 -186 3 x 90to`g`ri 
2none (30.0)Kompyuter ilmla Rahimov I. D.
Kurbanova L. U.
Mo`minov S. Y.
Habibullayev M. H.
Kurbanova L. U.
Matchanov B. J.
2 x 144 x 16---48 -140 4 x 60xatolik 
2  Matematik analiz   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
...
Taq
Taq
kafedra
ulamagan
1none (120.0)Matematik tahli Ismoilov M. B.
Akramov N. S.
Olimbayev T. G.
Vaisova  M. D.
603 x 60---38 -278 3 x 150to`g`ri 
2none (120.0)Matematik tahli Ismoilov M. B.
Akramov N. S.
Vaisova  M. D.
Olimbayev T. G.
Ruzimova Y. J.
Vaisova  M. D.
2 x 604 x 60---48 -408 4 x 150xatolik 
3none (60.0)Matematik tahli Ahmedov  Q. Y.
Erkinboyev Q. S.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Vaisova  M. D.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 90xatolik 
4none (60.0)Matematik tahli Ahmedov  Q. Y.
Vaisova  M. D.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Matyaqubov Z. Q.
Sobirov  U. M.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 90xatolik 
3  Chiziqli algebra   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (60.0)Amaliy matemati Ismoilov O. .
Yusupov B. B.
303 x 30---38 -158 3 x 90to`g`ri 
2none (60.0)Amaliy matemati Ismoilov O. .
Yusupov B. B.
Esamurodova R. J.
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 90xatolik 
4  Analitik geometriya   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
1none (30.0)Amaliy matemati Esamurodova R. J.
Xasanov J. A.
143 x 16---38 -100 3 x 60to`g`ri 
2none (60.0)Amaliy matemati Esamurodova R. J.
Sultanov B. M.
Esamurodova R. J.
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 90xatolik 
5  Kurs ishi (Analitik geometriya)   matem(84)
kafedra
ulamagan
2noneAmaliy matemati Xayitboev Q. N.
Babajanova Y. I.
Sharipova S. S.
Rajapov X. O.
Abdikarimova F. B.
Yakubov H. E.
Esamurodova R. J.
Abitjanov I. A.
Sultanov B. M.
------ 97 x 2.4232.8 -to`g`ri 
6  Matematik analiz (Kurs ishi)   matem(84)
kafedra
ulamagan
4noneMatematik tahli Akramov N. S.
Xudaybergenova G. K.
Madraximov T. R.
Ahmedov  Q. Y.
Ruzimova Y. J.
Matyaqubov Z. Q.
To`raxonov I. F.
Boboyarova N. A.
Iskandarov S. B.
Olimbayev T. G.
Xaytbayev S. X.
Sharipov R. A.
Xaytbayev S. X.
Rasulov K. K.
Sobirov  U. M.
------ 124 x 2.4297.6 -to`g`ri 
7  Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika   matem(84)
IFD_p
NFD_p
kafedra
ulamagan
4none (90.0)Matematik tahli Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Xudaybergenova G. K.
Fayzullayev S. S.
3 x 445 x 46---62 -424 5 x 90xatolik 
5none (30.0)Matematik tahli Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Sobirov  U. M.
Xudaybergenova G. K.
3 x 165 x 14---69 -187 5 x 60xatolik 
8  Algebra   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
3none (60.0)Amaliy matemati Yusupov B. B.
Esamurodova R. J.
Abitjanov I. A.
Yakubov H. E.
Saparbayeva D. R.
Ro`zmetov M. M.
3 x 305 x 30---62 -302 4 x 90xatolik 
9  Differensial tenglamalar   matem(84)
IFD_w
kafedra
ulamagan
3none (60.0)Amaliy matemati Babajanov B. A.
Sabirov S. Q.
Abdikarimov F. B.
Rajapov X. O.
Xudayberganov Y. K.
Ro`zmetov M. M.
Sabirov S. Q.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 90xatolik 
4none (30.0)Amaliy matemati Babajanov B. A.
Atajanova R. B.
Rajapov X. O.
Xudayberganov Y. K.
Ro`zmetov M. M.
3 x 145 x 16---62 -184 5 x 60xatolik 
10  Differensial geometriya va topologiya   matem(84)
NFD_w
IFD_w
Taq
kafedra
ulamagan
3none (60.0)Amaliy matemati Sultonov B. M.
Saparbayeva D. R.
Yaxshimuratov A. B.
Sultonov B. M.
Sabirov S. Q.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 90xatolik 
4none (60.0)Amaliy matemati Sultonov B. M.
Saparbayeva D. R.
Yaxshimuratov A. B.
Saparbayeva D. R.
Sultonov B. M.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 60xatolik 
11  Diskret matematika va matematik mantiq   matem(84)
NFD_w
IFD_w
kafedra
ulamagan
3none (60.0)Amaliy matemati Sadullaev S. O.
Matyoqubov M. M.
Sadullaev S. O.
Matyoqubov M. M.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 60xatolik 
4none (30.0)Amaliy matemati Sadullaev S. O.
Matyoqubov M. M.
Sadullaev S. O.
Matyoqubov M. M.
3 x 145 x 16---62 -184 5 x 30xatolik 
12  Nazariy mexnika   matem(84)
NFD_w
IFD_w
kafedra
ulamagan
4none (60.0)Matematik injin Xo`jatov N. J.
Babajanova Y. I.
Abdikarimov N. I.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 60xatolik 
13  Matematika oqitish metodikasi   matem(84)
IFD_w
IFD_w
NFD_w
NFD_p
NFD_p
NFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
7none (60.0)Matematik tahli Sotliqov G. R.
Xudaybergenova G. K.
Qurbanov K. S.
2 x 30-5 x 30--68 -278 5 x 60xatolik 
14  Kompleks ozgaruvchili funksiyalar nazariyasi   matem(84)
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (60.0)Matematik tahli Ho`jamov  J. U.
Xaytbayev S. X.
Abdullayev J. S.
Ahmedov  Q. Y.
Sotliqov G. R.
Sharipov R. A.
Olimbayev T. G.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 90xatolik 
6none (60.0)Matematik tahli Ho`jamov  J. U.
Ahmedov  Q. Y.
Sotliqov G. R.
Olimbayev T. G.
Abdullayev J. S.
Xaytbayev S. X.
Sharipov R. A.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 90xatolik 
15  Matematikaning zamonaviy masalalari   matem(84)
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (60.0)Matematik tahli Ruzimova Y. J.
Kadirova  M. B.
Kutlimuratov D. S.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 60xatolik 
6none (60.0)Matematik tahli Ruzimova Y. J.
Kadirova  M. B.
Kutlimuratov D. S.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 60xatolik 
16  Matematik fizika tenglamalari   matem(84)
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (60.0)Amaliy matemati Baltayeva  U. I.
Babajanov B. A.
Ro`zmetov M. M.
Atajanov D. O.
Rajapov X. O.
Esamurodova R. J.
Ismoilov O. .
Esamurodova R. J.
3 x 305 x 30---71 -311 5 x 120xatolik 
6none (30.0)Amaliy matemati Babajanov B. A.
Esamurodova R. J.
Baltayeva  U. I.
Ro`zmetov M. M.
Atajanov D. O.
Azamatov A. S.
Esamurodova R. J.
Ismoilov O. .
3 x 145 x 16---71 -193 5 x 30xatolik 
17  Umumiy psixologiya va pedagogika   matem(84)
NFD_p
Maj
IFD_p
kafedra
ulamagan
5none (60.0)Pedagogika va p Matchanova D. Y.
30-3 x 30--42 0 x 2.4162 3 x 60to`g`ri 
6none (60.0)Pedagogika va p Razzaqova  R. S.
Sabirova  K. S.
Solayev O. I.
30-3 x 30--42 0 x 2.4162 3 x 60to`g`ri 
18  Haqiqiy o`zgaruvchili funksiyalar nazariyasi (Matematikadan misol va masalalar yechish metodikasi)   matem(84)
IFD_p
NFD_p
kafedra
ulamagan
5none (60.0)Matematik tahli Kamolov X. Q.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Ahmedov  Q. Y.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 60xatolik 
19  Matematik analizning tanlangan boblari (Matematika tarixi)   matem(84)
NFD_p
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
6none (60.0)Matematik tahli Sharipov R. A.
Ashirov  J. J.
Matyaqubov Z. Q.
Xudaybergenova G. K.
Olimbayev T. G.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 60xatolik 
20  Statistik tahlil asoslari   matem(84)
NFD_p
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
6none (60.0)Matematik tahli Vaisova  M. D.
3030---13 -73 60to`g`ri 
21  Matematik fizika tenglamalari (kurs ishi)   matem(84)
kafedra
ulamagan
6noneAmaliy matemati Xasanov M. M.
Ro`zmetov M. M.
Yakubov H. E.
Babajanov B. A.
Sabirov S. Q.
Baltayeva  U. I.
Sadullaev S. O.
Azamatov A. S.
Ismoilov O. .
Fayzullayev B. .
------ 140 x 2.4336 -to`g`ri 
22  Informatika oqitish metodikasi   matem(84)
IFD_p
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
6none (60.0)Kompyuter ilmla Babajanov U. U.
Allaberganova G. B.
2 x 304 x 30---57 -237 4 x 60xatolik 
Jami: 2254 3934 330 0 0 1873 866.4 9257.4 10800

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Funksional analiz   matem(84)
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
6none (60.0)Matematik tahli Ahmedov  Q. Y.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Kamolov X. Q.
Sobirov  U. M.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 90xatolik 
7none (30.0)Matematik tahli Kamolov X. Q.
Bekmetova  S. A.
2 x 145 x 16---68 -176 5 x 60xatolik 
2  Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi   matem(84)
IFD_p
NFD_p
NFD_p
7 ta adabiyot5none (60.0)Biologiya  Yusupov H. R.
Bekchonova M. Q.
2 x 305 x 30---69 -279 5 x 60xatolik 
3  Kurs ishi (Funksional analiz)   matem(84)
kafedra
ulamagan
7noneMatematik tahli Sobirov  U. M.
Iskandarov S. B.
Madraximov T. R.
To`raxonov I. F.
Sotliqov G. R.
Bekchanov S. E.
------ 135 x 2.4324 5 x 30to`g`ri 
4  Variatsion hisob va optimallashtirish usullari   matem(84)
kafedra
ulamagan
7none (90.0)Matematik injin Atajanova R. B.
Reyimberganov A. A.
2 x 445 x 46---71 -389 5 x 120xatolik 
5  Hisoblash usullari   matem(84)
kafedra
ulamagan
7none (60.0)Matematik injin Qurbandurdiyev S. U.
Reyimberganov A. A.
2 x 305 x 30---71 -281 5 x 60xatolik 
Jami: 326 760 0 0 0 348 324 1758 2100

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot (2 hafta)   matem(84)
kafedra
ulamagan
4noneMatematik tahli Xaytbayev S. X.
Rasulov K. K.
Xudaybergenova G. K.
Fayzullayev S. S.
Sobirov  U. M.
360360 to`g`ri 
2  Malakaviy amaliyot(2 hafta)   matem(84)
NFD_w
NFD_p
kafedra
ulamagan
6noneMatematik tahli To`raxonov I. F.
Olimbayev T. G.
Madraximov T. R.
Iskandarov S. B.
Sobirov  U. M.
360360 to`g`ri 
3  Pedagogik amaliyot (8 hafta) (individual)   matem(84)
kafedra
ulamagan
8noneMatematik tahli Abdullayev J. S.
Bekmetova  S. A.
Ahmedov  Q. Y.
Qurbanov K. S.
Kamolov X. Q.
Ashirov  J. J.
Xaytbayev S. X.
To`raxonov I. F.
Sotliqov G. R.
Sobirov  U. M.
Olimbayev T. G.
280280 to`g`ri 
4  Malakaviy amaliyot (7 hafta)   matem(84)
kafedra
ulamagan
8noneMatematik tahli Xudaybergenova G. K.
Madraximov T. R.
Iskandarov S. B.
To`raxonov I. F.
Ahmedov  Q. Y.
Axmedov I. O.
Iskandarov S. B.
Xaytbayev S. X.
Bekchanov S. E.
Sobirov  U. M.
630630 to`g`ri 
Jami: 1630

7 .  Bitiruv malakaviy ish

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
BMI Jami Tekshiruv Muhokama
1  Bitiruv malakaviy ish   matem(84)
kafedra
ulamagan
8noneMatematik tahli Vaisova  M. D.
Ho`jamov  J. U.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Yarmetov  J. R.
Abdullayev  B. I.
Kamolov X. Q.
Boboyarova N. A.
Boboyarova N. A.
Sharipov R. A.
Abdullayev J. S.
Ibragimov Z. .
26 x 25650 to`g`ri 
Jami: 650 650

8 .  Davlat attestatsiyasi

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Yakuniy davlat attetasiyasi 26 BMI (26*0,4)*5 + 4 guruh test (4*1)*5   matem(84)
kafedra
ulamagan
none bo`sh 
Jami: 0

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Me`yoriy
Hujjatlar
Adabiyotlar Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Kompleks ozgaruvchili funksiyalarning geometrik nazariyasi   matem(84)
NFD_w
IFD_w
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
7none (60.0)Matematik tahli Vaisova  M. D.
Sobirov  U. M.
3030---13 -73 60to`g`ri 
2  Geometriyaning tanlangan boblari    matem(84)
IFD_w
NFD_w
NFD_w
IFD_w
kafedra
ulamagan
7none (60.0)Matematik tahli Axmedov I. O.
Madraximov T. R.
Qurbanov K. S.
304 x 30---57 -207 4 x 60to`g`ri 
3  Ko`p kompleks o`zgaruvchili funksiyalar nazariyasiga kirish   matem(84)
IFD_w
NFD_w
IFD_w
NFD_w
IFD_w
NFD_p
IFD_p
kafedra
ulamagan
7none (30.0)Matematik tahli Abdullayev J. S.
16-14--13 -43 30to`g`ri 
4  Ozbek tilini sohada qollanilishi.   progkomp(23)
matem(84)
amaliy(31)
mexanik(25)
matinj(0)
fizik(0)
kafedra
ulamagan
7none (30.0)O`zbek tilshuno none
-16 x 30---174 -654 16 x 60xatolik 
5  Moliyaviy savodhonlik asoslari   matem(84)
kafedra
ulamagan
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
164 x 14---50 -122 4 x 30xatolik 
6  Yangi taxrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   matem(84)
kafedra
ulamagan
7none (30.0)Huquq none
144 x 16---50 -128 4 x 30xatolik 
Jami: 106 750 14 0 0 357 0 1227 1530

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
2806 6254 554 300 0 1190.4 650 2899 16283.4 16020