© Urganch Davlat Universiteti.

Fizika-Matematika  Fakulteti Yuklamasi

Foydalanuvchi: Mehmon.Kirish

Fakultetlar Fanlar
Saralash
Yo`nalish:
--
Semestr(lar):
                              Fan bloki:

Tegishli Hujjatlar:

N: Hujjat: Formati: Hajmi Amallar:
1 . қ pdf 1.56 MBayt  
2 . қ pdf 2.52 MBayt  
3 . PDF 6.77 MBayt  
4 . қ-2-- pdf 1.86 MBayt  
5 . қ 2022-2023 pdf 4.96 MBayt  
6 . malaka talab PDF 6.77 MBayt  

1 .  Gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  O`zbekistonning eng yangi tarixi   matem(84)
1none (60.0)Tarix  Matyaqubov H. X.
30-3 x 30--40 0 x 2.4160 4 x 60to`g`ri 
2  XORIJIY TIL   matem(84)
1none (60.0)Fakultetlararo  Xudoyberganov S. M.
Davletova N. .
Xudayberganov  Y. I.
-3 x 60---40 0 x 2.4220 3 x 60to`g`ri 
2none (30.0)Fakultetlararo  Xudoyberganov S. M.
Davletova N. .
Xudayberganov  Y. I.
-4 x 30---43 0 x 2.4163 4 x 30to`g`ri 
3  Rus tili   matem(84)
2none (60.0)Rus tili va ada  . .
-4 x 60---43 0 x 2.4283 4 x 60to`g`ri 
4  Jismoniy tarbiya va sport   matem(84)
2none (30.0)Sport faoliyati Xasanov O. I.
-4 x 30---43 0 x 2.4163 4 x 30to`g`ri 
5  Falsafa   matem(84)
4none (60.0)Ijtimoiy ish va Samanova S. B.
Samanova S. B.
30-4 x 30--50 -200 4 x 60to`g`ri 
6  Umumiy fizika   matem(84)
3none (90.0)Fizika  Abdukarimov A. E.
2 x 305 x 30-10 x 30-62 -572 5 x 90xatolik 
Jami: 120 810 210 300 0 321 0 1761 1590

3 .  Umumkasbiy fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Dasturlash asoslari   matem(84)
1none (60.0)Kompyuter ilmla Rahimov I. D.
Mo`minov S. Y.
Kurbanova L. U.
Habibullayev M. H.
163 x 44---38 -186 3 x 90to`g`ri 
2none (30.0)Kompyuter ilmla Rahimov I. D.
Kurbanova L. U.
Mo`minov S. Y.
Habibullayev M. H.
Kurbanova L. U.
Matchanov B. J.
2 x 144 x 16---48 -140 4 x 60xatolik 
2  Matematik analiz   matem(84)
1none (120.0)Matematik tahli Ismoilov M. B.
Akramov N. S.
Olimbayev T. G.
Vaisova  M. D.
603 x 60---38 -278 3 x 150to`g`ri 
2none (120.0)Matematik tahli Ismoilov M. B.
Akramov N. S.
Vaisova  M. D.
Olimbayev T. G.
Ruzimova Y. J.
Vaisova  M. D.
2 x 604 x 60---48 -408 4 x 150xatolik 
3none (60.0)Matematik tahli Ahmedov  Q. Y.
Erkinboyev Q. S.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Vaisova  M. D.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 90xatolik 
4none (60.0)Matematik tahli Ahmedov  Q. Y.
Vaisova  M. D.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Matyaqubov Z. Q.
Sobirov  U. M.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 90xatolik 
3  Chiziqli algebra   matem(84)
1none (60.0)Amaliy matemati Ismoilov O. .
Yusupov B. B.
303 x 30---38 -158 3 x 90to`g`ri 
2none (60.0)Amaliy matemati Ismoilov O. .
Yusupov B. B.
Esamurodova R. J.
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 90xatolik 
4  Analitik geometriya   matem(84)
1none (30.0)Amaliy matemati Esamurodova R. J.
Xasanov J. A.
143 x 16---38 -100 3 x 60to`g`ri 
2none (60.0)Amaliy matemati Esamurodova R. J.
Sultanov B. M.
Esamurodova R. J.
2 x 304 x 30---48 -228 4 x 90xatolik 
5  Kurs ishi (Analitik geometriya)   matem(84)
2noneAmaliy matemati Xayitboev Q. N.
Babajanova Y. I.
Sharipova S. S.
Rajapov X. O.
Abdikarimova F. B.
Yakubov H. E.
Esamurodova R. J.
Abitjanov I. A.
Sultanov B. M.
------ 97 x 2.4232.8 -to`g`ri 
6  Matematik analiz (Kurs ishi)   matem(84)
4noneMatematik tahli Akramov N. S.
Xudaybergenova G. K.
Madraximov T. R.
Ahmedov  Q. Y.
Ruzimova Y. J.
Matyaqubov Z. Q.
To`raxonov I. F.
Boboyarova N. A.
Iskandarov S. B.
Olimbayev T. G.
Xaytbayev S. X.
Sharipov R. A.
Xaytbayev S. X.
Rasulov K. K.
Sobirov  U. M.
------ 124 x 2.4297.6 -to`g`ri 
7  Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika   matem(84)
4none (90.0)Matematik tahli Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Xudaybergenova G. K.
Fayzullayev S. S.
3 x 445 x 46---62 -424 5 x 90xatolik 
5none (30.0)Matematik tahli Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Sobirov  U. M.
Xudaybergenova G. K.
3 x 165 x 14---69 -187 5 x 60xatolik 
8  Algebra   matem(84)
3none (60.0)Amaliy matemati Yusupov B. B.
Esamurodova R. J.
Abitjanov I. A.
Yakubov H. E.
Saparbayeva D. R.
Ro`zmetov M. M.
3 x 305 x 30---62 -302 4 x 90xatolik 
9  Differensial tenglamalar   matem(84)
3none (60.0)Amaliy matemati Babajanov B. A.
Sabirov S. Q.
Abdikarimov F. B.
Rajapov X. O.
Xudayberganov Y. K.
Ro`zmetov M. M.
Sabirov S. Q.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 90xatolik 
4none (30.0)Amaliy matemati Babajanov B. A.
Atajanova R. B.
Rajapov X. O.
Xudayberganov Y. K.
Ro`zmetov M. M.
3 x 145 x 16---62 -184 5 x 60xatolik 
10  Differensial geometriya va topologiya   matem(84)
3none (60.0)Amaliy matemati Sultonov B. M.
Saparbayeva D. R.
Yaxshimuratov A. B.
Sultonov B. M.
Sabirov S. Q.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 90xatolik 
4none (60.0)Amaliy matemati Sultonov B. M.
Saparbayeva D. R.
Yaxshimuratov A. B.
Saparbayeva D. R.
Sultonov B. M.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 60xatolik 
11  Diskret matematika va matematik mantiq   matem(84)
3none (60.0)Amaliy matemati Sadullaev S. O.
Matyoqubov M. M.
Sadullaev S. O.
Matyoqubov M. M.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 60xatolik 
4none (30.0)Amaliy matemati Sadullaev S. O.
Matyoqubov M. M.
Sadullaev S. O.
Matyoqubov M. M.
3 x 145 x 16---62 -184 5 x 30xatolik 
12  Nazariy mexnika   matem(84)
4none (60.0)Matematik injin Xo`jatov N. J.
Babajanova Y. I.
Abdikarimov N. I.
3 x 305 x 30---62 -302 5 x 60xatolik 
13  Matematika oqitish metodikasi   matem(84)
7none (60.0)Matematik tahli Sotliqov G. R.
Xudaybergenova G. K.
Qurbanov K. S.
2 x 30-5 x 30--68 -278 5 x 60xatolik 
14  Kompleks ozgaruvchili funksiyalar nazariyasi   matem(84)
5none (60.0)Matematik tahli Ho`jamov  J. U.
Xaytbayev S. X.
Abdullayev J. S.
Ahmedov  Q. Y.
Sotliqov G. R.
Sharipov R. A.
Olimbayev T. G.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 90xatolik 
6none (60.0)Matematik tahli Ho`jamov  J. U.
Ahmedov  Q. Y.
Sotliqov G. R.
Olimbayev T. G.
Abdullayev J. S.
Xaytbayev S. X.
Sharipov R. A.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 90xatolik 
15  Matematikaning zamonaviy masalalari   matem(84)
5none (60.0)Matematik tahli Ruzimova Y. J.
Kadirova  M. B.
Kutlimuratov D. S.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 60xatolik 
6none (60.0)Matematik tahli Ruzimova Y. J.
Kadirova  M. B.
Kutlimuratov D. S.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 60xatolik 
16  Matematik fizika tenglamalari   matem(84)
5none (60.0)Amaliy matemati Baltayeva  U. I.
Babajanov B. A.
Ro`zmetov M. M.
Atajanov D. O.
Rajapov X. O.
Esamurodova R. J.
Ismoilov O. .
Esamurodova R. J.
3 x 305 x 30---71 -311 5 x 120xatolik 
6none (30.0)Amaliy matemati Babajanov B. A.
Esamurodova R. J.
Baltayeva  U. I.
Ro`zmetov M. M.
Atajanov D. O.
Azamatov A. S.
Esamurodova R. J.
Ismoilov O. .
3 x 145 x 16---71 -193 5 x 30xatolik 
17  Umumiy psixologiya va pedagogika   matem(84)
5none (60.0)Pedagogika va p Matchanova D. Y.
30-3 x 30--42 0 x 2.4162 3 x 60to`g`ri 
6none (60.0)Pedagogika va p Razzaqova  R. S.
Sabirova  K. S.
Solayev O. I.
30-3 x 30--42 0 x 2.4162 3 x 60to`g`ri 
18  Haqiqiy o`zgaruvchili funksiyalar nazariyasi (Matematikadan misol va masalalar yechish metodikasi)   matem(84)
5none (60.0)Matematik tahli Kamolov X. Q.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Ahmedov  Q. Y.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 60xatolik 
19  Matematik analizning tanlangan boblari (Matematika tarixi)   matem(84)
6none (60.0)Matematik tahli Sharipov R. A.
Ashirov  J. J.
Matyaqubov Z. Q.
Xudaybergenova G. K.
Olimbayev T. G.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 60xatolik 
20  Statistik tahlil asoslari   matem(84)
6none (60.0)Matematik tahli Vaisova  M. D.
3030---13 -73 60to`g`ri 
21  Matematik fizika tenglamalari (kurs ishi)   matem(84)
6noneAmaliy matemati Xasanov M. M.
Ro`zmetov M. M.
Yakubov H. E.
Babajanov B. A.
Sabirov S. Q.
Baltayeva  U. I.
Sadullaev S. O.
Azamatov A. S.
Ismoilov O. .
Fayzullayev B. .
------ 140 x 2.4336 -to`g`ri 
22  Informatika oqitish metodikasi   matem(84)
6none (60.0)Kompyuter ilmla Babajanov U. U.
Allaberganova G. B.
2 x 304 x 30---57 -237 4 x 60xatolik 
Jami: 2254 3934 330 0 0 1873 866.4 9257.4 10800

4 .  Ixtisoslik fanlari

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Funksional analiz   matem(84)
6none (60.0)Matematik tahli Ahmedov  Q. Y.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Kamolov X. Q.
Sobirov  U. M.
3 x 305 x 30---69 -309 5 x 90xatolik 
7none (30.0)Matematik tahli Kamolov X. Q.
Bekmetova  S. A.
2 x 145 x 16---68 -176 5 x 60xatolik 
2  Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi   matem(84)
5none (60.0)Biologiya  Yusupov H. R.
Bekchonova M. Q.
2 x 305 x 30---69 -279 5 x 60xatolik 
3  Kurs ishi (Funksional analiz)   matem(84)
7noneMatematik tahli Sobirov  U. M.
Iskandarov S. B.
Madraximov T. R.
To`raxonov I. F.
Sotliqov G. R.
Bekchanov S. E.
------ 135 x 2.4324 5 x 30to`g`ri 
4  Variatsion hisob va optimallashtirish usullari   matem(84)
7none (90.0)Matematik injin Atajanova R. B.
Reyimberganov A. A.
2 x 445 x 46---71 -389 5 x 120xatolik 
5  Hisoblash usullari   matem(84)
7none (60.0)Matematik injin Qurbandurdiyev S. U.
Reyimberganov A. A.
2 x 305 x 30---71 -281 5 x 60xatolik 
Jami: 326 760 0 0 0 348 324 1758 2100

6 .  Malakaviy amaliyot

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Malakaviy
(Pedagogik)
Amaliyot
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Malakaviy amaliyot (2 hafta)   matem(84)
4noneMatematik tahli Xaytbayev S. X.
Rasulov K. K.
Xudaybergenova G. K.
Fayzullayev S. S.
Sobirov  U. M.
360360 to`g`ri 
2  Malakaviy amaliyot(2 hafta)   matem(84)
6noneMatematik tahli To`raxonov I. F.
Olimbayev T. G.
Madraximov T. R.
Iskandarov S. B.
Sobirov  U. M.
360360 to`g`ri 
3  Pedagogik amaliyot (8 hafta) (individual)   matem(84)
8noneMatematik tahli Abdullayev J. S.
Bekmetova  S. A.
Ahmedov  Q. Y.
Qurbanov K. S.
Kamolov X. Q.
Ashirov  J. J.
Xaytbayev S. X.
To`raxonov I. F.
Sotliqov G. R.
Sobirov  U. M.
Olimbayev T. G.
280280 to`g`ri 
4  Malakaviy amaliyot (7 hafta)   matem(84)
8noneMatematik tahli Xudaybergenova G. K.
Madraximov T. R.
Iskandarov S. B.
To`raxonov I. F.
Ahmedov  Q. Y.
Axmedov I. O.
Iskandarov S. B.
Xaytbayev S. X.
Bekchanov S. E.
Sobirov  U. M.
630630 to`g`ri 
Jami: 1630

7 .  Bitiruv malakaviy ish

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
BMI Jami Tekshiruv Muhokama
1  Bitiruv malakaviy ish   matem(84)
8noneMatematik tahli Vaisova  M. D.
Ho`jamov  J. U.
Vaisova  M. D.
Bekmetova  S. A.
Yarmetov  J. R.
Abdullayev  B. I.
Kamolov X. Q.
Boboyarova N. A.
Boboyarova N. A.
Sharipov R. A.
Abdullayev J. S.
Ibragimov Z. .
26 x 25650 to`g`ri 
Jami: 650 650

8 .  Davlat attestatsiyasi

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Jami Tekshiruv Muhokama
1  Yakuniy davlat attetasiyasi 26 BMI (26*0,4)*5 + 4 guruh test (4*1)*5   matem(84)
none bo`sh 
Jami: 0

10 .  Tanlov Fanlar

N: Fan Ta`lim yo`nalishi Semestr Nazorat
Turlari
O`qitadigan
Kafedra
O`qitadigan
o`qituvchilar
Maruza Amaliy
Seminar
Tajriba Konsul-a Reyting Kurs Ishi Jami Mustaqil Tekshiruv Muhokama
1  Kompleks ozgaruvchili funksiyalarning geometrik nazariyasi   matem(84)
7none (60.0)Matematik tahli Vaisova  M. D.
Sobirov  U. M.
3030---13 -73 60to`g`ri 
2  Geometriyaning tanlangan boblari    matem(84)
7none (60.0)Matematik tahli Axmedov I. O.
Madraximov T. R.
Qurbanov K. S.
304 x 30---57 -207 4 x 60to`g`ri 
3  Ko`p kompleks o`zgaruvchili funksiyalar nazariyasiga kirish   matem(84)
7none (30.0)Matematik tahli Abdullayev J. S.
16-14--13 -43 30to`g`ri 
4  Ozbek tilini sohada qollanilishi.   progkomp(23)
matem(84)
amaliy(31)
mexanik(25)
matinj(0)
fizik(0)
7none (30.0)O`zbek tilshuno none
-16 x 30---174 -654 16 x 60xatolik 
5  Moliyaviy savodhonlik asoslari   matem(84)
7none (30.0)Buxgalteriya hi none
164 x 14---50 -122 4 x 30xatolik 
6  Yangi taxrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi   matem(84)
7none (30.0)Huquq none
144 x 16---50 -128 4 x 30xatolik 
Jami: 106 750 14 0 0 357 0 1227 1530

Jami bloklar bo'yicha: Maruza Amaliy Seminar Tajriba Konsul-a Kurs Ishi BMI Reyting Jami Mustaqil
2806 6254 554 300 0 1190.4 650 2899 16283.4 16020